Een fondsenwerver is een reiziger!

Fondsenwerving is een reis. Je weet waar en wanneer je vertrekt en je hebt een geplande bestemming, het concrete einddoel van je reis. 

Maar dat wil nog niet zeggen dat je ook altijd aankomt op de plek waar je gepland had te eindigen. Want er kan onderweg veel gebeuren. Dan is het zaak om koers te houden en je doel niet uit het oog te verliezen...

Het is nu eindelijk echt lente en dus begint iedereen vooruit te kijken naar de vakantieperiode, waarin we massaal op reis gaan.

Voor sommigen is de reis zelf al een belangrijk deel van de vakantie, terwijl voor anderen de vakantie pas begint als ze gearriveerd zijn op hun bestemming. Waar voor de één de reis iets is waar ze naar uitkijken, is het voor de ander iets gruwelijks dat ze zo snel mogelijk achter zich willen laten. 

Maar wat het voor jou ook is, één ding staat vast:

De reis is noodzakelijk om de eindbestemming te bereiken.

Zo is het met fondsenwerving ook. Je kan alleen resultaat boeken door op reis te gaan. Geen reis...geen resultaat! Dus is de fondsenwerver een reiziger.

Voorbereiding

Iedere reis begint met de voorbereiding. Bij een reis is dat het pakken van de koffers, de papieren op orde maken, zorgen voor de benodigde financiële middelen en de af te leggen route plannen. Je zal over een vervoermiddel moeten beschikken en misschien moet je ook nog wel regelen dat je onderweg ergens kunt overnachten.

Ook een geslaagde fondsenwervende campagne moet je goed voorbereiden. Succes komt nooit vanzelf, hoe graag we dat ook zouden willen. Het begint met een uitgewerkt plan.   

Vertrek

Dan komt de dag van het vertrek, het begin van de reis. Hoe laten we ons huis achter? Hebben we alles wat we nodig hebben bij ons? Zijn we niets vergeten? Wat staat ons te wachten?

De sprong in het diepe is voor fondsenwervers altijd eng. De kost gaat voor de baat uit, en pas aan het eind van de reis zullen we weten of we goed gepland hebben. Lukt het wel of niet? Hoe groot is het risico dat we aangegaan?  Beschikken we over alle benodigde bagage? De tijd zal het leren.
 
Uitdagingen onderweg

Net als bij een reis gaat een fondsenwervende campagne zelden helemaal zoals gepland. Er doen zich op de  reis onverwachte situaties voor die het nodige van onze creativiteit vragen.
 • Verkeerde afslag
  • Soms  nemen we op onze reis een verkeerde afslag. 'Even niet opgelet', het kan gebeuren. Sommigen volharden op die verkeerde weg. Ze verliezen hun eindbestemming uit het oog. En dan ga je er dus nooit arriveren. Wanneer je een verkeerde afslag neemt, is het dus zaak dat snel door te hebben en om te draaien.
 • De weg kwijt 
  • De af te leggen reisroute kan complex zijn. Het risico ligt op de loer dat je de weg kwijtraakt. Dan is het belangrijk afstand te nemen en desnoods even hulp in te schakelen. Een klein zetje is vaak al voldoende.
 • Obstakel op de weg
  • De geplande route kan onderweg ook onbegaanbaar blijken. Dan wordt het echt lastig. Nemen we een andere route of besluiten we de eindbestemming uit ons hoofd te zetten en een andere, nieuwe bestemming te kiezen? Vaak lijkt de tweede optie voor de hand te liggen, terwijl er wel degelijk een andere route voorhanden is. We dreigen voor de 'gemakkelijke weg' te kiezen, terwijl we juist nu even een extra stap zullen moeten zetten. 
 • Vertraging
  • We maken tevoren een prachtige planning, maar dat is wel een planning, een stuk papier. En papier is geduldig, zoals we weten. Regelmatig blijkt dat het geplande tijdspad onhaalbaar is. We staan even in de file, we hebben pech onderweg. Ook campagnes lopen helaas niet altijd volgens planning. Als het goed is hebben we er rekening mee gehouden, maar als dat niet (voldoende) het geval is zullen we flexibel moeten zijn en onze planning aan moeten passen. Deadlines zijn maar zelden absoluut!
 • We spreken de taal niet
  • Een reis brengt ons vaak op plekken waar we nog niet eerder geweest zijn. Dat kan spannend zijn, bijvoorbeeld omdat we de taal niet spreken. We moeten op anderen vertrouwen om onze bestemming te kunnen bereiken. Dat is eng, omdat we de controle uit handen geven. Voor veel fondsenwervers geldt dat ze in campagnes uit hun comfortzone moeten treden en nieuwe wegen moeten bewandelen die ze nog niet eerder gegaan zijn en waarvan ze de taal niet machtig zijn. Denk alleen maar aan de stormachtige online ontwikkelingen van de afgelopen jaren.
 • Extra kosten
  • Het omzeilen van obstakels kan extra kosten met zich meebrengen. Niet gepland, maar ook niet altijd te voorkomen. Het repareren van een kapotte schoenen, tent of auto, het is noodzakelijk om de reis voort te zetten. We zullen dan de afweging moeten maken of de kosten nog opwegen tegen de te verwachten winst bij het geplande doel. 
Reizen is niet altijd eenvoudig. Naarmate we het meer gedaan hebben, worden we creatiever en hebben we meer ervaring met het plannen én het oplossen van de uitdagingen onderweg. Maar er zullen altijd nieuwe uitdagingen komen. Sommige kunnen we zelf oplossen, voor andere heb je hulp nodig.
  
Aankomen 

Iedere reis, hoe complex ook, heeft een eindbestemming die eens bereikt wordt. Soms is het niet de bestemming die je gehoopt had, maar je reis is ten einde

En dan? Wat voor fondsenwerver ben jij?
 • Treuren om het einde van de reis
  • Voor degene die van reizen houden, is het soms wel eens moeilijk om te accepteren dat de reis voorbij is. Ze vallen in een zwart gat. Doel bereikt, en nu?
 • De bestemming valt tegen
  • Gedurende de reis is de bestemming in je hoofd steeds mooier geworden. Het doel motiveerde je tot die extra inspanning die noodzakelijk was. En nu je gearriveerd bent...vraag je je af of het allemaal de moeite waard was. Is dit het nu?
 • Te vermoeid om te genieten
  • Na een zware reis is het soms gewoon moeilijk om gelijk te genieten bij de aankomst, omdat dan de vermoeidheid in alle hevigheid toeslaat. Hè, hè, we zijn er. Ik ben gesloopt. Dit nooit meer!
 • Feesten
  • Gelukkig geldt voor de meesten dat ze na een lange reis wel kunnen genieten van het bereiken van hun doel. Het overtreft hun stoutste verwachtingen. Fondsenwerver...het is tijd om te ontspannen en te feesten!
 • Aftellen naar het vertrek
  • Dan heb je ook nog de ongeduldige fondsenwerver. Die vindt de reis zelf belangrijker dan het doel, vergeet te genieten van het bereiken van de bestemming en denkt alweer aan de volgende reis....
Het begin van de vakantie

Fondsenwervers genieten van de reis. Voor degenen die de reis niet leuk vinden, begint de  vakantie bij aankomst. Niet zelden zijn dat bij goede doelen vooral de collega's van andere afdelingen, die de reis min of meer genegeerd hebben. Ze zaten al die tijd op de achterbank, niet zelden commentaar leverend.

Dat heb je ook nog degenen die bij de bestemming klaar staan om te vertellen wat er allemaal niet goed is gegaan. Er is natuurlijk altijd wel wat op aan te merken op de reis. Waar je verkeerd reed, dat je beter had moeten plannen, dat de kosten minder hadden kunnen zijn...

Beide groepen zijn frustrerend voor degene die net veel tijd en energie in de reis heeft moeten steken. Als fondsenwerver heb je met hen te maken, of je wilt of niet. Maar maak hen niet belangrijker dan ze zijn. Ze dragen leerpunten aan voor je volgende reis, dat is alles. (punt!) 

En?

Een mooie bestemming lonkt...Heb je al zin om je koffers weer te pakken?Fundraiser Online op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten