Goede Doelen Instagram Top 50 [Mrt 2016]

Een half jaar geleden maakte ik voor de eerste maal een overzicht van de activiteiten van Nederlandse goede doelen op Instagram. Nu, een half jaar later, heb ik opnieuw gekeken om te zien of er daadwerkelijke veranderingen zijn waar te nemen.

Welnu, die zijn er zeker! En wel zeer opmerkelijke....

Instagram

Er is in de achterliggende maanden heel wat gesleuteld aan Instagram.
Kortom, er veranderde heel wat aan het medium.

Goede doelen op Instagram

Bij de vorige meting constateerde ik al dat de participatie van goede doelen nog beperkt was. Ik kon toen 86 goede doelen accounts identificeren. Dat aantal is nu opgelopen naar 94. Nog altijd relatief weinig, maar dat is niet verwonderlijk als we bedenken dat er toch weer extra handelingen voor nodig zijn en het rendement voor veel organisaties nog niet echt duidelijk is.

Opmerkelijk is echter de verandering bij de accounts die wel actief zijn:
  • Bij de vorige meting waren er 7.115 berichten geplaatst door de Top 50. Dat aantal is inmiddels opgelopen naar 10.433, een groei van bijna 50%.
  • Het aantal volgers explodeerde van 60.470 naar 247.011, een verviervoudiging! Maar hierbij moet wel een grote kanttekening geplaatst worden, want 2 accounts waren goed voor een groei van 152.200 volgers. Waarover verderop meer.
  • Dat neemt niet weg dat de rest van de Top 50 van 33.870 naar 67.574 volgers groeide, nog altijd een verdubbeling!
Voor de actievelingen was er dus de afgelopen maanden heel wat groei te realiseren.

Twee uitschieters 

In september zagen we al dat er twee accounts zijn die ver voor de troepen uitlopen en dat is inmiddels nog veel extremer geworden:
  • World Press Photo groeide van 14.300 volgers naar 99.000 volgers.
  • Van Gogh Museum groeide van 12.300 volgers naar 79.800 volgers.
Het zijn geweldige cijfers, die aantonen dat ook Nederlandse organisaties mee kunnen spelen op internationaal niveau. Dat is natuurlijk niet voor ieder goed doel interessant, maar het zou sommigen wel aan het denken moeten zetten...

Conclusie

Instagram wint als medium ook bij goede doelen voorzichtig terrein. Meer toetreders en forse groei van de bestaande accounts vormen het bewijs.

Toch zijn de meeste accounts nog klein. Echte prioriteit heeft het dan ook niet.

Ik ben benieuwd wat het beeld over een half jaar is...het kan allemaal snel veranderen!

De Top 50

Onderstaand de Top 50 Nederlandse goede doelen op Instagram, gemeten op 15 maart 2016. In de laatste kolom het verschil met de meting in september 2015. De volgende meting wordt naar verwachting in september 2016 geplaatst.
Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten