INFORMATIE OVER OPNAME

De Twitter Top 250 (sinds mei 2011) en de Facebook Top 250 (sinds augustus 2011) hebben inmiddels heel wat vragen opgeroepen. Was het aanvankelijk bedoeld om inzicht te geven in het reilen en zeilen van de grootste 100 eigen fondsenwervers, tegenwoordig bereiken mij bij iedere publicatie weer meer verzoeken tot uitbreiding en opname.

Dit heeft geleid tot twee zeer grote waarnemingslijsten, waarvan een substantieel deel de top 250's voorlopig zeker niet gaat halen.

Omdat ik toch graag aan alle verzoeken tegemoet wil komen, maar de last van samenstelling aanzienlijk is, is per 1/1/2017 besloten beide waarnemingslijsten op te schonen en enkele aanvullende voorwaarden voor opname in zowel de waarnemingslijst als de Top 250 toe te voegen. Deze voorwaarden gelden dus zowel voor de Twitter Top 250 als de Facebook Top 250

Vanaf 15/2/2018 zijn deze voorwaarden ook van toepassing op de Instagram Top 100

Voorwaarden voor opname in waarnemingslijst
  • Organisaties die per 1/1/2017 in de Top 250 (Instagram: Top 100) staan worden aan de nieuwe waarnemingslijst toegevoegd.
  • Organisaties die per 1/1/2017 niet in de Top 250 stonden, maar wel op de oude waarnemingslijst, én meer dan 50% van de volgers cq. likes van de 250ste vermelding hebben, worden aan de nieuwe waarnemingslijst toegevoegd.
  • Organisaties die niet aan één van beide criteria voldoen worden nog slechts tegen vergoeding toegevoegd aan de waarnemingslijsten.
  • Organisaties die op de nieuwe waarnemingslijsten staan en twee achtereenvolgende meetmomenten inactief zijn, dus gedurende die zes maanden geen tweet verzenden in Twitter of geen post plaatsen op Facebook, (Instagram: in 6 maanden geen post plaatsen) worden van de waarnemingslijst verwijderd, ongeacht de omvang van het account.
Voorwaarden voor vermelding in de Top 250

  • Organisaties moeten op de waarnemingslijst staan.
  • Organisaties moeten in de voorgaande 3 maanden tenminste één tweet verzonden hebben op Twitter of één post geplaatst hebben op Facebook. Voor Instagram geldt dat organisaties in de afgelopen 6 maanden tenminste één bericht geplaatst moeten hebben.
Uitbreiding

Per 1/1/2017 kan iedere organisatie die beschikt over een ANBI status per Facebook Pagina of per Twitter account of per Instagram account een aanvraag tot opname in de waarnemingslijst indienen.

Toetsing en voorwaarden

De aanvraag wordt altijd tevoren getoetst en hierover ontvangt u bericht.  

Vergoeding

De vergoeding voor opname in de waarnemingslijst bedraagt:
  • Per Facebook Pagina en/of Twitter account en/of Instagram account  € 9,95 ex BTW per meetmoment.
  • Vermelding en facturatie vindt altijd plaats voor tenminste 4 achtereenvolgende kwartalen.  
  • Facturatie geschiedt vooraf en dient vooraf voldaan te zijn.
Ik  hoop hiermee oprecht eenieder die graag opgenomen wil worden in de lijst een goed aanbod te doen.

Wil je opgenomen worden?

Mail dan naar fundraiseronline@sestertius.nl  of bel me op 06-81 39 99 83
(berichten via sociale media worden niet in behandeling genomen!)

Walter van Kaam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten