Goede Doelen Facebook Top 250 [Juni 2022]

Een nieuwe Facebook Top 250. Zoals aangekondigd gebaseerd op een sterk uitgebreidde waarnemingslijst. Het belooft wat. Ik keek er alvast naar uit. 

Het levert inderdaad grote veranderingen op. Maar de uitbreiding is zeker niet de enige verklaring voor alle mutaties die deze meting oplevert. Of de verrassingen waarmee ik geconfronteerd werd.

Laten we er maar snel induiken en kijken wie er wel en niet meer in de Top 250 staan en waarom.

Goede Doelen Twitter Top 250 [Mei 2022]

De titel van deze blogpost doet niet helemaal recht aan aan de inhoud van deze kwartaalmeting. Want wat ik jullie, mijn lezers, ga voorschotelen is een compleet vernieuwde Twitter Top 250

Heel wat te vertellen dus. Een totaal ander resultaat dan gebruikelijk door grote aanpassingen!

Zoals eerder aangekondigd is de waarnemingslijst namelijk sterk uitgebreid en dat levert een rij aan nieuwe toetreders op. Maar daardoor is de Top 250 completer dan ooit.

Laten we maar snel een duik nemen in de nieuwe resultaten...

Toelichting vernieuwing Twitter en Facebook Top 250

Met ingang van mei 2022 zijn de Goede Doelen Twitter Top 250 en de Facebook Top 250 grondig aangepakt. Omdat dit vragen op kan roepen heb ik onderstaand een toelichting geschreven op de achtergrond van deze veranderingen. 

Mocht er toch nog iets onduidelijk zijn of als mocht blijken dat aanvullende uitleg noodzakelijk is, aarzel dan niet om een mail te sturen naar fundraiseronline@sestertius.nl.

De oorsprong van de Top 250's

Fundraiser Online is voor het eerst verschenen op 14 oktober 2010. Sinds die tijd schreef ik met enige regelmaat blogposts over fondsenwerving in het algemeen met al snel wat extra aandacht voor online fondsenwerving.

Een ruim half jaar later, op 24 mei 2011, verscheen de eerste 'Twitter Top 100'. Nou ja, ik inventariseerde de Twitter inzet van de 100 grootste goede doelen, geselecteerd op basis van inkomsten eigen fondsenwerving volgens de toenmalige rapportage van het CBF. 

Vanaf dat moment werd de 'waarnemingslijst', de lijst van accounts die bij iedere meting gecontroleerd werden, uitgebreid met een volgend deel van de CBF lijst. Eventueel werd het aangevuld met organisaties die er specifiek zelf om vroegen. Dat groeide uit tot een Top 250, gebaseerd op een waarnemingslijst van bijna 700 organisaties.

Parallel hieraan begon ik in augustus 2011 met de eerste Facebook Top 100. En ook die groeide gestaag uit tot een Top 250, eveneens gebaseerd op een waarnemingslijst van zelfs ruim 800 organisaties.

So far, so good.

Twee noodzakelijke veranderingen

In de daarop volgende jaren vonden er twee grote wijzigingen plaats:

1. In 2015 werd het technisch, vooral door beperkingen die Facebook doorvoerde op het aanvragen van data via hun API, lastiger om de waarneming uit te voeren, waardoor het tijdsbeslag voor mij een stuk groter werd. Omdat ook Twitter al een kleinere aanpassing gedaan had, besloot ik de beide waarnemingsgroepen per 1/1/2017 te beperken tot ca. 400 organisaties. De hele kleine accounts vielen af en organisaties die gedurende langere tijd inactief waren werden ook uit de waarnemingslijst verwijderd. Daarbij hanteerde ik de norm dat een account na 3 maanden niets gepost te hebben tijdelijk verwijderd werd, en na 6 maanden inactiviteit definitief uit de waarnemingslijst verdween.

Die laatste norm zou in de daaropvolgende jaren behoorlijk wat impact hebben, vooral op de totstandkoming van de Twitter Top 250.

2. Zoals ik eerder schreef, was toevoeging aan de waarnemingslijst primair gebaseerd op de CBF lijst van inkomsten uit eigen fondsenwerving. Ongeveer in dezelfde periode -excuus, ik kan het exacte moment niet meer terugvinden-, lanceerde het CBF een nieuwe website, waardoor er geen toegankelijk overzicht meer was van nieuwe keurmerkhouders of snel groeiende organisaties. Hierdoor bleef aanvulling van de waarnemingslijsten jarenlang beperkt tot organisaties die zich actief bij mij aanmelden.  

Het gevolg van deze veranderingen waren uiteindelijk twee waarnemingslijsten die langzamerhand krompen omdat de uitval groter was dan de instroom, wat vooral een issue werd voor de Twitter Top 250. Gelukkig begon het CBF na verloop van tijd wel te melden welke organisaties er een nieuw keurmerk verkregen, waardoor ik weer enigszins in staat was de waarnemingslijsten aan te vullen, maar desalniettemin bleef er een onbehaaglijk gevoel bestaan dat ik minder organisaties in beeld had dan ik zou willen.

Een nieuwe ontwikkeling in 2022

En toen kwam het goede nieuws. Het CBF lanceerde begin dit jaar een nieuwe website, waardoor ik een duidelijk en toegankelijk overzicht kreeg van alle huidige keurmerkhouders. 

Het eerste dat hieruit naar voren kwam, was de bevestiging dat ik inderdaad een behoorlijk aantal organisaties miste in mijn waarnemingslijsten. Dat is natuurlijk goed aan te vullen, maar zorgt tevens voor een trendbreuk in de cijfers omdat het wel een heel substantieel aantal accounts betreft.

En dat riep bij mij nog een vraag op. Wat te doen met organisaties die in het verleden van de waarnemingslijst afgevoerd waren? Bij sommigen was dat omdat ze heel klein waren of zelfs volledig ontbraken in sociale media, anderen verloren hun plek omdat ze inactief werden. Maar in een periode van meer dan zes jaar kan veel gebeuren, dus als ik nu toch een trendbreuk veroorzaak...doe het dan goed.

Nieuwe waarnemingslijsten

Om een lang verhaal kort te houden heb ik in maart besloten om alle huidige keurmerkhouders (per 13-5-2022 waren dat er 665) opnieuw te checken en hen op te nemen in de waarnemingslijsten, mits ze actief zijn geweest op Twitter en/of Facebook sinds de laatste meting van 2021, dus sinds 15 november 2022 (voor Twitter) of 1 december 2022 (voor Facebook).

Een nieuwe kans voor iedereen dus. Het was een behoorlijk klus, maar het is me wel gelukt. Het betekent dat ik per mei/juni 2022 met nieuwe, aangevulde waarnemingslijsten werk, die fors uitgebreid zijn.

De organisaties die al op de waarnemingslijst stonden, maar geen keurmerkhouder zijn, zijn er overigens wel op blijven staan. Organisaties die een keurmerk verkrijgen zullen gecheckt worden en indien zij actief zijn op Facebook en/of Twitter toegevoegd worden aan de waarnemingslijsten. En indien een ANBI-houder actief een verzoek indient voor opname laat ik die ook toe tot de waarnemingslijsten.

Over de voorwaarden

De overige voorwaarden blijven verder onveranderd. Organisaties die drie maanden inactief zijn worden tijdelijk verwijderd, organisaties die zes maanden inactief zijn, worden definitief afgevoerd. 

Daarnaast geldt dat in Nederland gevestigde afdelingen van internationale organisaties, waarbij het internationale hoofdkantoor niet onder controle van het CBF staat, waarvan hun account samenvoegd wordt met buitenlandse accounts, afgevoerd worden van de lijst. 

Om eventuele onduidelijkheid te voorkomen: Dit hele verhaal geldt uitsluitend voor Facebook en Twitter. Voor de LinkedIn Top 100 en Instagram Top 100 gelden nog altijd andere toetredingsvoorwaarden!

Goede Doelen LinkedIn Top 100 [Mei 2022]

De nieuwe meting van de LinkedIn Top 100 heeft ieder kwartaal eigenlijk maar één vraag. Gaat de groei van LinkedIn nog steeds zo hard? 

Het antwoord luidt steevast: 'Ja!'. 

Ook nu weer, zo kan ik alvast verklappen. Het gaat simpelweg nog steeds heel goed met de de ontwikkeling van de LinkedIn Top 100. Maar hadden we echt iets anders verwacht?

Veel interessanter is de vraag of er sinds half-februari een 'Ukraïne-effect' waarneembaar is. Want dat zou je wel mogen verwachten, toch?

Goede Doelen Instagram Top 100 [Mei 2022]

Er is veel gebeurd in de wereld sinds de vorige meting, begin februari, van de Instagram Top 100 en de daaropvolgende overige kwartaalmetingen. Natuurlijk ben ik dan ook heel nieuwsgierig welke invloed dit heeft gehad op de resultaten van de diverse goede doelen in de sociale media. Want gerichte campagnes ben ik natuurlijk wel tegengekomen, maar wat voor effect hebben die?

Laten we maar snel gaan kijken.

Goede Doelen: Top 50 groeiers in sociale media

Het is een vraag die ik met grote regelmaat krijg: Wie doen het nu echt goed in sociale media? Op wie moeten we letten en van wie kunnen we wat van leren? 

De vraag stellen is eenvoudiger dan het antwoord geven. Want wanneer doe je het eigenlijk goed? Eén indicator is in ieder geval meetbaar, namelijk degenen die aantoonbaar groei in achterban laten zien. 

Wie dat zijn? Ik maak dit lijstje al enkele jaren voor mezelf, maar op verzoek publiceer ik het nu maar eens. 

Dit zijn ze: de 50 goede doelen die hun accounts het afgelopen jaar het snelst zagen groeien.

Goede Doelen Facebook Top 250 [Mrt 2022]

De eerste meting van het nieuwe jaar is ook voor goede doelen op Facebook een feit. Ook deze meting levert een bijzonder resultaat op want het 'trendje', dat ik bij eerdere metingen al waarnam, zet zich nu versterkt door. 

Daarnaast een, mijns inziens leuke, ontwikkeling die vanaf de volgende meting de resultaten enigszins gaat beïnvloeden. Meer dan genoeg te melden dus!

Goede Doelen Twitter Top 250 [Feb 2022]

Een spannend nieuw meetmoment voor de Twitter Top 250.  De meting van november leverde immers een verrassend resultaat op, dus de grote vraag vooraf was of we toen naar een witte raaf zaten te kijken of dat de negatieve trend van aanhoudende krimp echt doorbroken is. 

We gaan het snel weten!

Goede Doelen LinkedIn Top 100 [Feb 2022]

Vorig jaar was absoluut het jaar van LinkedIn. Het aantal volgers steeg hard, sneller dan welk ander sociaal medium dan ook. Na jaren van desinteresse stortte onze sector zich massaal op het 'oude' LinkedIn. 

Ik ben dan ook heel benieuwd of deze trend zich doorzet, en of de Top 100, zoals ik bij de vorige meting al aankondigde, de grens van de 1 miljoen volgers gaat passeren. We zullen het snel weten...

Goede Doelen Instagram Top 100 [Feb 2022]

Het is weer tijd voor de eerste van de gebruikelijke vier kwartaalmetingen, te beginnen met Instagram. Het achterliggende half jaar heeft een gematigde groei van de Top 100 laten zien, dus de verwachting vooraf was dat die zich door zou zetten. 

Maar of dat ook zo is? We gaan het zien...