16 trends voor fondsenwerving in 2016

Langzamerhand is het een traditie geworden. In de laatste dagen van het jaar werp ik een blik vooruit naar wat onze branche het komende jaar te wachten staat. 

Wanneer ik terugkijk op de trends van 2015, kan ik constateren dat vrijwel alles realiteit geworden is. Veel van die ontwikkelingen krijgen een vervolg in het komende jaar, waarbij accenten iets zullen verschuiven. Maar er zijn ook nieuwe trends waarneembaar, die voor echte vernieuwing zullen zorgen. 

Dit zijn in ieder geval mijn verwachtingen.... 

 1. Sociale onrust biedt kansen
  • 2015 was een disruptief jaar met veel, heel veel spanningen. Grote vluchtelingenstromen, aanslagen, conflicten op vele plaatsen in de wereld. Combineer dat met een nog altijd niet van de crisis herstelde wereldeconomie, en de sociale spanningen nemen toe, ook in ons land. Het biedt kansen voor goede doelen om het maatschappelijk belang en hun bestaansrecht eens te meer duidelijk te maken, zeker voor een jongere generatie, en daarmee hun draagvlak langdurig te versterken. 
 2. Social entrepreneurship
  • Meer en meer zien we dat nieuwe initiatieven op het sociale vlak niet als 'traditioneel goed doel' vormgegeven worden, maar als 'social enterprise'. Het wordt in de branche met gejuich ontvangen en gepresenteerd als 'de toekomst'. Alhoewel het conceptueel zeker aantrekkelijke kanten heeft, heb ik er eerlijk gezegd ook wel wat twijfels bij. Maar het feit is dat de trend nog wel even door zal zetten en er ook het komende jaar weer vele nieuwe organisaties met een sociaal doel zullen ontstaan. 
 3. Toenemend vraag naar digitale kennis
  • In veel vakgebieden en dus ook in fondsenwerving, is het heden ten dage onontbeerlijk om over een forse hoeveelheid digitale kennis te beschikken. Net als in vele andere branches, is die kennis ook in onze branche schaars. Een toenemende vraag en een (te) beperkt aanbod op de arbeidsmarkt gaat op korte termijn tot spanningen leiden, maar dwingt de branche al snel zich te heroriënteren op haar HRM beleid ten aanzien van fondsenwervers, om te voorkomen dat de levensduur van een fondsenwerver wel erg kort wordt.
 4. It's all mobile now!
  • Mobiel is al belangrijker geworden dan desktop en die trend zal zich alleen maar doorzetten. Het betekent ook dat apps uiteindelijk een grotere overlevingskans hebben dan de traditionele website. De overgang zal niet abrupt zijn, maar ook goede doelen kunnen er niet omheen en zullen die ontwikkeling goed in de gaten moeten houden.
 5. Transformatie van betalingsverkeer
  • Mobiel betalen neemt een grote vlucht. Het kondigde zich al een tijdje aan, maar 2015 werd het echte jaar van de doorbraak en die zal zich in 2016 verhevigd doorzetten. Betalen met je mobiel, zeker als het om 'micropayments' gaat, zal steeds gebruikelijker worden. Waarmee het contante geld meer en meer uit het straatbeeld verdwijnt en alle diverse traditionele collectevormen, van huis-aan-huis collecte tot kerkcollecte, zich moeten bezinnen op nieuwe vormen.
 6. Wearables
  • De volgende stap in digitalisering is die van de 'wearables', zoals de digitale horloges. Ze hebben hun intrede inmiddels gedaan, maar de doorbraak naar breder gebruik liet nog op zich wachten. In de technologiesector wordt 2016 echter gezien als het jaar van de grote verandering. De toepassingen worden betaalbaarder en de gebruiksvriendelijker. De eerste fondsenwervende toepassingen zijn er inmiddels en de aanbieders van draagbare producten, die belang hebben bij breed gebruik, zullen nieuwe ontwikkelingen alleen maar stimuleren.
 7. Integratie van technologie en 'real life'
  • De grens tussen 'online' en 'real life' wordt door de opkomst van wearables en het 'Internet of Things' steeds vager. Zeker op lokaal niveau gaan we daar in toenemende mate toepassingen van zien. Het biedt ook goede doelen nieuwe kansen, door meer en meer fondsenwervend maatwerk te verrichten.
 8. Privacy
  • De keerzijde van alle technische mogelijkheden zal echter ook een issue blijven en in steeds hevigere vorm terugkomen. Waar liggen immers de grenzen van onze privacy? In diverse landen hebben we al goede doelen gezien die aangesproken werden op privacyschendingen en dat zal in 2016 alleen maar meer gaan voorkomen. Niet te enthousiast worden dus!
 9. Sociale media en de strijd om verblijfsduur
  • Voor alle sociale media draait inmiddels alles om 'verblijfsduur op het platform' om maar zoveel mogelijk inkomsten uit advertenties te kunnen genereren. Het leidt onder meer tot een toenemend aantal mogelijkheden om content te publiceren, zoals volledige artikelen, zodat mensen het platform niet meer verlaten. Het biedt goede doelen nog meer de mogelijkheid om mensen daar te ontmoeten, waar ze de meeste tijd doorbrengen.
 10. Toenemend belang van storytelling
  • Ontmoeten is één, maar boeien en binden is de volgende stap. Storytelling is cruciaal om mensen vast te houden en tot een bijdrage te bewegen. De aandacht voor storytelling zal komend jaar dan ook alleen maar toenemen.
 11. Virtual Reality
  • Met de lancering van een hele reeks VR-devices in de komende maanden staan we aan de vooravond van een heel nieuw online advertentie medium. Een nieuwe manier om ons verhaal nog beter voor het voetlicht te brengen. De eerste goede doelen hebben er al mee getest, en ik verwacht dat er in de komende tijd een reeks van nieuwe toepassingen gaat komen. 
 12. De doneerbutton
  • Afgelopen jaar hebben vrijwel alle sociale media een doneerknop toegevoegd of aangekondigd dat ze het op korte termijn zullen gaan doen. Het is een variant op de 'buy-now' knop, die geïntroduceerd wordt om enerzijds andere verdienmodellen voor sociale media te creëren (betalingsverkeer) en om anderzijds de eerder genoemde verblijfsduur op het platform te verlengen. Komend jaar zullen we ongetwijfeld gaan zien dat de verspreidingsmogelijkheden, betaald en onbetaald, van de diverse doneerknoppen alleen maar gaan toenemen.
 13. Crowdfunding in sociale media
  • Als het succesvol dreigt te worden is Facebook er altijd als de kippen bij om het te integreren. Zo kondigde het bedrijf recentelijk aan ook fondsenwervende  'Kom in actie'-activiteiten binnen haar platform mogelijk te gaan maken. Daar gaan we in 2016 zeker meer van horen. En wees niet verbaasd als we andere sociale media dit voorbeeld zien volgen!
 14. Het nieuwe zoeken
  • Technologische veranderingen leiden tot gedragsveranderingen en een belangrijke verandering is die van ons wijzigende zoekgedrag. Zo zien we dat gesproken zoekopdrachten (Siri, Google Now) een steeds grotere vlucht nemen. Alhoewel het in Nederland nog even op zich laat wachten (we zijn een klein taalgebied), is de verandering onvermijdelijk. Maar het gesproken woord is anders dan het getypte woord, waardoor zoekmachines ook andere resultaten zullen gaan tonen. Het betekent een nieuwe benadering van SEO!
 15. Online adverteren wordt duurder
  • We konden er al niet meer omheen, maar online adverteren zal nu ook voor goede doelen een steeds duurdere aangelegenheid gaan worden. Om online bereik te realiseren is het belang van sociale media (de snelste groeier van alle trafficbronnen) groot, en aangezien de vraag alleen maar toeneemt zal de prijs onvermijdelijk gaan stijgen. Zowel in directe kosten als in het vervaardigen van kwalitatief goede content die daadwerkelijk engageert.
 16. Een nieuw validatiestelsel
  • Last but not least...In 2016 ziet een nieuw validatiestelsel het levenslicht! Er zullen uitvoeringsproblemen zijn, kinderziektes zijn onvermijdelijk, de pers zal ongetwijfeld iemand vinden die er kritisch over is, waardoor de branche zich weer aangevallen voelt, en we steggelen nog lange tijd door over de 25% norm...maar de echte uitdaging is de lange termijn, wanneer zal moeten blijken of de donateur er ook vertrouwen in heeft!  

Ik wens alle lezers van Fundraiser Online een fijne afsluiting van 2015 en moge 2016 een jaar worden waarin al onze dromen voor een mooiere wereld uitkomen!
Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on TwitterGeen opmerkingen:

Een reactie posten