Goede Doelen Twitter Top 250 [Feb 2016]

Voor de twintigste maal is er weer een kwartaaloverzicht van de grootste goede doelen op Twitter.

Het zijn roerige tijden voor Twitter. Vertaalt zich dat ook in veranderend gebruik van Twitter door goede doelen? Bij de vorige meting leken daar al wel aanwijzingen voor te zijn.

De ontwikkelingen en constateringen van dit kwartaal op een rijtje:
 
Jubileum!

Eerst even aandacht voor een leuk feit. Deze 20e meting maakt de eerste 5 jaren van de Goede Doelen Twitter Top 250 vol!

Toen ik 5 jaar geleden met deze lijst begon, vroegen mensen mij of Twitter er wel toe deed, of het wel zo belangrijk was hoeveel volgers je als goed doel had en of deze lijst eigenlijk wel zinvol was.

Wie nog twijfelt aan het belang van Twitter zou ik slechts 'welterusten' willen wensen. Als nieuwsbron is het nog altijd verreweg het snelste medium ter wereld! Geen journalist kan zonder.

Dat de lijst wel belangrijk is, en inmiddels ook branchebreed gevonden wordt, blijkt wel uit het feit dat de stand in deze lijst expliciet in diverse jaarverslagen van goede doelen vernoemd wordt. En iedere update wordt rond de 10.000 keer gelezen.

Leuk! Ik ga er dus nog maar even mee door...

Twitter in de problemen?

Twitter zit inmiddels in zwaar weer. De groei van het aantal gebruikers lijkt te stagneren. Het bedrijf heeft nog altijd onvoldoende inkomsten om winst te maken, met als gevolg dat er continu aan het product gesleuteld wordt.

Eerder dit jaar was er grote opschudding onder gebruikers toen er plannen lekten om de timeline aan te passen. #RIPTwitter werd zelfs trending. Daaraan voorafgaand was er al de discussie over het loslaten van de limiet van 140 tekens geweest en zo waren er nog wat proefballonnetjes opgelaten.

Feit is dat Twitter enerzijds een grote groep trouwe en actieve gebruikers heeft, die veranderingen niet zien zitten, maar dat Twitter anderzijds wel iets fundamenteels zal moeten doen om uit de rode cijfers te komen. Nu zijn er teveel onzekerheden, waardoor gebruikers en adverteerders juist afgeschrikt worden en uitwijken naar andere sociale media. Ook goede doelen!

Samenstelling

De waarnemingslijst is ongewijzigd.
  • Vereniging Leergeld in Nederland en het Goois Natuurreservaat zijn nieuw.
  • Voedselbank Rotterdam en Giving Back vielen uit de lijst.
  • De ondergrens voor opname verschoof van 528 naar 558 volgers.

Afnemende activiteit
  • Al enige kwartalen op rij maak ik gewag van het feit dat er steeds meer inactieve accounts zijn. Dit kwartaal zijn er 40 goede doelen die geen enkele tweet verzonden, en zijn er ook nog eens 11 die niet verder kwamen dan 1 tot 3 tweets. Dit aantal wordt ieder kwartaal meer.
  • Het aantal volgers groeide met 69.177. Na de groeisprong van vorig kwartaal een terugval die bijna net zo diep is!
  • Ook het totale aantal tweets liep fors terug naar 42.547, waar dat vorig kwartaal al op een dieptepunt van 53.321 beland was.

Top 10

Ook in de Top 10 zijn er de nodige mutaties te melden:
  • DierenLot blijft stijgen, nu van plaats 7 naar plaats 6.
  • Datzelfde geldt voor Gered Gereedschap, dat steeg van plek 8 naar plek 7.
  • Dit ging ten koste van Greenpeace, dat daalde van plaats 6 naar plaats 8.
  • Unicef en Bits of Freedom  wisselden de 9e en 10e plek om.

Grote groeiers

De lijst van grote groeiers laat dit kwartaal geen echte verrassingen zien.


Conclusie

Goede doelen twijfelen, zoveel is wel duidelijk.

Enerzijds is er een groep organisaties die zijn inspanningen op Twitter voortzet en duidelijk toegevoegde waarde ziet in de inzet. Terecht, getuige de blijvende groeicijfers! Want hoe je het ook wendt of keert, het totale aantal volgers blijft wel toenemen.

Anderzijds is er ook een groep organisaties die afscheid aan het nemen is van Twitter. Dit zijn wel overwegend de kleinere accounts, waarbij de inspanning ook in het verleden beperkt was en de aanwezigheid meer gebaseerd is op 'me too', dan op een daadwerkelijke tactische keuze met bijbehorende inspanning in menskracht en middelen.

Met een andere blik zou er ook geconcludeerd kunnen worden dat de al lang aangekondigde shake-out van organisaties die niet adaptief genoeg zijn bij het implementeren van nieuwe ontwikkelingen nu daadwerkelijk gaande is. Ze hebben de boot gemist, snappen het nog altijd niet, zien logischerwijs geen rendement, en verlaten het medium dan dus maar.

Wie het weet mag het zeggen...

De lijstVragen over de samenstelling? Kijk hier of mail naar fundraiseronline@sestertius.nl .
 

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten