Het einde van de Facebook Top 250

Het is een teleurstellende constatering, maar helaas heb ik de afgelopen weken moeten concluderen dat er een einde komt aan de Goede Doelen Facebook Top 250. 

Met veel plezier heb ik jarenlang ieder kwartaal inzicht gegeven in de laatste ontwikkelingen van onze sector op Facebook, maar door recente veranderingen op het platform blijkt het niet langer mogelijk dit voort te zetten en komt er nu een einde aan het veel geraadpleegde overzicht.

Achtergrond

Facebook heeft reeds in oktober 2020 de nieuwe pagina lay-out geïntroduceerd. Pas vanaf januari 2021 zijn ze hierover gaan communiceren, maar daarvoor was de nieuwe lay-out voor een selecte groep pagina's al beschikbaar. Destijds werd aangegeven dat de nieuwe lay-out in de loop van 2021 uitgerold zou worden voor alle pagina's. Een termijn die uiteindelijk dus niet gehaald is, aangezien het inmiddels september 2022 is en de nieuwe lay-out nog altijd niet voor iedere pagina beschikbaar is.

Onderdeel van de nieuwe lay-out was het verdwijnen van de pagina 'likes'. Alleen het aantal volgers van een pagina zou nog zichtbaar blijven. Hierover heb ik eerder al een blogpost geschreven.

Deze wijziging vormde de aanleiding om de Goede Doelen Facebook Top 250 aan te passen en de kwartaalmetingen voortaan op het aantal volgers van een pagina te baseren. Deze wijziging werd in maart 2021 doorgevoerd en de gevolgen van deze wijziging werden uitgebreid besproken

Het leek dus aanvankelijk allemaal wel mee te vallen, maar dat veranderde de afgelopen maanden helaas snel.

Wat is er aan de hand?

Tijdens de overgang van de oude naar de nieuwe lay-out bleek dat in de nieuwe lay-out het exacte aantal volgers niet meer zichtbaar was. Het aantal volgers van een pagina wordt afgerond naar een duizendtal, zoals hieronder op de afbeeldingen van respectievelijk het Van Gogh Museum (oude lay-out) en Natuurmonumenten (nieuwe lay-out) te zien is.

     De weergave in de oude pagina lay-out:

     De weergave in de nieuwe pagina lay-out:

 


Voor de samenstelling van de Top 250 vormde dit echter nog altijd geen probleem. Ik had nog altijd (o.a. via de API van Facebook, maar ook via de zoekfunctie, die nog wel het exacte aantal volgers toonde) zicht op het daadwerkelijke aantal volgers van een pagina. 

Helaas is dat deze zomer veranderd. Op geen enkele wijze, dus ook niet via de API, is het exacte aantal volgers van een pagina in de nieuwe lay-out te verkrijgen. De enige die nog toegang heeft tot het exacte aantal volgers is nu de eigenaar van de pagina.

Hoe verder?

Aangezien steeds meer organisaties overgestapt zijn naar de nieuwe lay-out - alleen in de Top10 van juli zijn het er al 6 - is het voor mij onmogelijk geworden om een representatief overzicht te maken van de kwartaalontwikkeling van het volgersaantal. Daarvoor zijn de mutaties van het aantal volgers bij de meeste pagina's simpelweg niet groot genoeg.

Dus was de conclusie vrij simpel. Dan houdt het op!

Na 11 jaar, en dus 44 kwartaalmetingen, ben ik met pijn in het hart genoodzaakt om te stoppen met de Facebook Top 250.

Ik beraad me nog over de vraag hoe nu verder te gaan. Iemand opperde om organisaties zelf te vragen om hun exacte aantallen door te geven, maar ik betwijfel sterk of dit gaat werken en er is dan zoveel werk voor mij aan verbonden dat het absoluut niet meer kostenloos uitvoerbaar is. 

Dus tenzij Facebook weer toegang tot het volgersaantal van een pagina verleent, bijvoorbeeld via haar API, zie ik momenteel geen haalbare oplossing

Mogelijk is het nog wel interessant om jaarlijks een overzicht te maken. Niet omdat we dan een zuiver beeld krijgen, maar omdat het in ieder geval een indicatie van de ontwikkelingsrichting geeft. Dat houd ik nog in beraad. 

Mocht er iemand zijn met een goede (en betaalbare!) oplossing, houd ik mij van harte aanbevolen.  

De laatste meting (juli 2022) vind je hier.

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten