Trouw

Recentelijk begeleidde ik een donateurs-analyse van een middelgroot, al wat ouder, goed doel. 

De organisatie heeft vele honderden donateurs die al langer dan 25 jaar donateur zijn.

Op de het totale aantal donateurs is het geen grote groep, veel minder dan 1% van alle donateurs. Maar het zette ons wel aan het denken...

Ken je je donateur?

De eerste vraag die opkwam was een hele simpele:

Deze mensen doneren al tientallen jaren aan de organisatie. Hoe trouw kun je zijn? Kennen jullie deze mensen eigenlijk persoonlijk?

Het antwoord was simpel: Nee! Op één enkele uitzondering na dan...

Sterker nog, na een snelle telling konden we geen enkel personeelslid vinden dat al 20 jaar bij de organisatie werkte. Deze donateurs waren dus heel wat trouwer aan de organisatie en haar doelstellingen dan welk personeelslid ook.

Van de fondsenwervers die betrokken waren bij de analyse werkten er één vijf jaar. De overigen 3 jaar of minder. Maar allen waren ze er oprecht van overtuigd dat ze een goed beeld hadden van de motieven van 'hun donateurs'.

Nummer

Het is een kenmerkend probleem van oudere goede doelen.

De oprichters en degenen die er vanaf het prille begin bij betrokken waren hadden vaak een persoonlijke band met degenen die hun werk mogelijk maakten. Maar naarmate de tijd vorderde en er steeds meer nieuwe mensen de organisatie betraden werd de afstand tussen organisatie en donateur steeds groter.

De 'nieuwkomers' kennen de motieven, de beweegredenen van die oorspronkelijke supporters niet echt meer. Dat geldt maar al te vaak voor medewerkers in de hele organisatie, van hoog tot laag. Er vindt zo sluipenderwijs een proces van vervreemding plaats tussen de donateur enerzijds en organisatie anderzijds.  

Wanneer je 'fondsenwerving' beperkt tot geld, aantallen donateurs, gemiddelde bijdrages en retentiepercentages is het lastig om de mensen achter een relatienummer in een database te blijven zien. Een proces dat versterkt wordt door 'de volgende acties', 'budgetten realiseren', 'ambitieuze groeidoelstellingen', 'nieuwe wervingskanalen'. Kortom...alles wat de organisatie groter maakt en belang van een individuele bijdrage minimaliseert.

Grote donateur

Over minimaliseren gesproken....

Al pratende realiseerden we ons nog iets anders: De cumulatieve bijdrage over de gehele levensduur was van vrijwel al deze donateurs fors te noemen. Ieder op zich voldeden ze aan het criterium van 'grote donateur'. Dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk.

Wat wel verwonderlijk is, is het feit dat bijna geen van deze donateurs ook als 'grote donateur' behandeld wordt. Ze zijn simpelweg niet in beeld, omdat hun jaarlijkse bijdragen niet uitzonderlijk hoog zijn.

Bijzonder

Heb je je wel eens afgevraagd hoeveel van de donateurs die vorig jaar nieuw geworven zijn over 25 jaar het werk van je organisatie nog zullen steunen? Hoe bijzonder het is dat mensen zo lang betrokken blijven?

Mensen die tientallen jaren doneren aan je organisatie moet je als fondsenwerver willen kennen. Sterker nog, als directie en bestuur ook! Je kunt heel veel van hen leren. In de eerste plaats wat je kan doen om die nieuwe donateurs te bieden wat hen ooit geboden is!

Misschien is het verstandig om je donateurs eens met andere ogen te bekijken....Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

   

1 opmerking:

  1. Interessant. Ik wacht af of ik iets ga horen van Amnesty International en Greenpeace, twee clubs waar ik zelf al ruim 30 jaar donateur van ben :-)

    BeantwoordenVerwijderen