Goede Doelen Facebook Top 250 [Dec 2020]

Het is alweer tijd voor de laatste kwartaalmeting van dit jaar. Wat hebben de goede doelen op Facebook gedaan tijdens dit corona najaar. 

Er gebeurde in ieder geval veel met Facebook! De Amerikaanse presidentsverkiezingen hadden nog al wat invloed op de wijze waarop Facebook behandeld werd door de Amerikaanse politiek en de aanvullende maatregelen die ze moesten nemen. 

De grote vraag is dan natuurlijk...Hadden wij er last van?

Goede Doelen Twitter Top 250 [Nov 2020]

Iedere kwartaalmeting van de Twitter Top 250 levert weer verrassingen op. Zo ook de laatste van dit jaar. 

In augustus vreesde ik nog voor dit moment. De verwachting was dan ook hooggespannen. Het is een meting geworden met veel afvallers, veel toetreders, goede en tegenvallende resultaten. Een heel gemengd beeld dus, maar onderaan de streep beter dan ik tevoren ingeschat had.

Duidelijkheid over de richting is er nog niet. We sluiten het jaar af met de vraag: Waar gaat dit heen?

Goede Doelen Instagram Top 100 [nov 2020]

Het is alweer tijd voor de laatste kwartaalmeting van het 'Coronajaar' van goede doelen op Instagram. 

Hoe sluiten ze het jaar 2020 af? Hebben ze de laatste maanden nog een groeispurt ingezet? Of loopt het jaar met een sisser af? 

Na de vorige kwartaalmeting, in augustus, concludeerde ik dat er sprake was van een inhaalslag van de kleinere accounts. Zet dat door?

Fondsenwerving en onzekerheid

Een capabel bestuurder heeft kennis van statistiek. En daarmee bedoel ik geen tabellen of grafieken, maar het vakgebied statistiek. 

Als bestuurder is kennis van statistiek onontbeerlijk. Minstens zo belangrijk is het kunnen toepassen van die kennis. En daar schort het nog al eens aan, ook in onze branche. Want omgaan met 'onzekerheid', daar zijn we ook in onze branche niet altijd even goed in. Zeker niet als het om fondsenwerving gaat.

Tien jaar Fundraiser Online!

Vandaag, 14 oktober 2020, is een bijzondere dag. Althans, voor mij. Want vandaag bestaat mijn geesteskind Fundraiser Online exact 10 jaar!

Tien prachtige jaren om op terug te kijken. Blogposts waar ik trots op ben omdat ze nu, na meerdere jaren, nog steeds heel goed zijn en posts waar ik vanzelfsprekend van vind dat ze nog veel scherper geschreven hadden mogen worden. 

Maar waar ik vooral met veel genoegen naar kijk zijn jullie, de lezers, die me al die jaren trouw volgen, mijn blogposts lezen en me van veel waardevolle input voorzien. Dank daarvoor!

Goede Doelen Facebook Top 250 [Sep 2020]

Traditioneel is de kwartaalmeting van Facebook de laatste in de rij. We zagen hiervoor een forse groei van LinkedIn en Instagram. De ontwikkeling van Twitter was daarentegen erg mager. 

Laat ik maar met de deur in huis vallen. Het resultaat van deze Facebook meting valt niet mee. En dat is nog voorzichtig uitgedrukt!

Goede Doelen Twitter Top 250 [Aug 2020]

Zo, dat was even met de ogen knipperen. Ik heb de meting zelfs deels opnieuw gedaan om zeker te weten dat het klopte. Maar helaas, mijn schrik was terecht!

Een nieuwe kwartaalmeting en hij valt bepaald niet mee, zeker in vergelijking met de LinkedIn en Instagram metingen die ik eerder deze maand maakte. Lees en huiver!

Goede Doelen LinkedIn Top 100 [Aug 2020]

In februari van dit jaar heb ik eenmalig een lijst gemaakt van 100 Goede Doelen op LinkedIn. Destijds beloofde ik dat ik een half jaar later zou bekijken of het de moeite waard was om dit iets regelmatiger te doen.

Sinds dat moment is er nog al wat gebeurd. Dus heb ik de koe bij de horens gevat en ben ik eens gaan kijken wat er sinds die tijd veranderd is. Dit is het mijns inziens zeer verrassende resultaat... 

Goede Doelen Instagram Top 100 [Aug 2020]

Wat een jaar! Door corona is bijna alles, dus ook de communicatie en fondsenwerving van goede doelen, behoorlijk veranderd. Omdat er vele kanalen beperkter bruikbaar zijn of zelfs geheel weggevallen, zijn de overblijvende kanalen, waaronder online, van toenemend belang geworden.

Hoe vertaalt zich dat naar de inzet van sociale media? De komende weken zullen het laten zien. Te beginnen met Instagram. Wat is er sinds mei gebeurd?

Sectoranalyse van goede doelen op Facebook

In de conclusie van de laatste kwartaalmeting van de Goede Doelen Facebook Top 250 merkte ik al op dat mijn gevoel mij vertelde dat er substantiële verschillen per sector aan het ontstaan zijn. Maar is dat ook zo?

Er is maar één manier om er achter te komen, namelijk gaan rekenen. Dat heb ik gedaan, met dank aan het wat rustigere coronatijdperk, en dit is het resultaat...