Goede Doelen X (Twitter) Top 100 [Feb 2024]

X, het voormalige Twitter, gaat in onze sector langzaam maar zeker kopje onder. Bij iedere meting constateer ik dat er steeds minder goede doelen actief zijn en degenen die actief blijven lijken steeds minder te posten. 

Combineer dat met continu teruglopende aantallen volgers en de opkomst van een serie alternatieve platformen en ik kijk naar een langzame maar zekere dood van Elon Musks erg dure speeltuin, in ieder geval voor onze sector. 

Het leidt onvermijdelijk tot het moment dat ik de Top 250 terug moet brengen naar een Top 100. Zoals al verwacht en in november ook al aangekondigd is dat moment nu aangebroken...

Goede Doelen LinkedIn Top 250 [Feb 2024]

Iedere kwartaalmeting van goede doelen op LinkedIn blijft verrassingen opleveren. Telkens opnieuw, al een paar jaar, zijn er waarnemingen waarvan ik tevoren nooit bedacht had dat ik die te zien zou krijgen. Ook lijkt iedere volgende meting geen logisch voortzetting te zijn van de waarnemingen in de vorige meting. 

Dus is de start van iedere meting altijd spannend. Want wat zal deze meting op gaan leveren? De enige constante waren recentelijk de indrukwekkende groeicijfers. Gaan we die nu weer zien?

Goede Doelen Instagram Top 100 [Feb 2024]

In november vorig jaar was ik blij verrast met het resultaat van de kwartaalmeting. De groei zat er goed in en was beduidend beter dan voorgaande jaren. Deze nieuwe meting was dan ook vooraf al spannend. Houden we de ontwikkeling vast? Of was het een tijdelijke opleving?

Maar er is wel wat meer. Ondertussen is Instagram namelijk wel veranderd. Door de lancering van het nauw gelieerde Threads in de december, dat we inmidddels ook al in Instagrams timeline zien verschijnen, is de aandacht voor Instagram ook toegenomen. Maar wat is de invloed precies? Daarvan krijgen we nu een eerste indicatie. 

Kortom, hooggespannen verwachtingen...

Threads voor goede doelen

De deplorabele staat waarin X, voorheen bekend als Twitter, zich al een tijdje bevindt heeft de deur wagenwijd open gezet voor nieuwe toetreders op de eerder schijnbaar verzadigde markt van sociale media. Nadat eerst Mastodon een vlucht nam, die niet heel lang bleek te duren, is het nu de beurt aan Threads om alle aandacht op zich te vestigen. 

Maar is het ook kansrijk? En zinvol voor goede doelen om hier actief te worden? Laat ik het eens voorzichtig proberen te ontrafelen...

Goede Doelen Facebook Top 250 van 2023

Nadat ik in de loop van 2022 moest constateren dat het niet langer zinvol was om ieder kwartaal een Goede Doelen Facebook Top 250 te maken, heb ik in december 2022 een jaaroverzicht gemaakt.

Nu, een jaar later, wordt het tijd om een nieuwe Top 250 te maken en te bekijken welke goede doelen het in de achterliggende twaalf maanden het best gedaan hebben. Dat levert toch weer een paar interessante inzichten op.

Goede Doelen X (Twitter) Top 250 [nov 2023]

Het gaat helemaal niet goed met met X. Sinds de overname door Musk tuimelen de veranderingen over elkaar heen, maar die hebben vooralsnog het platform alleen maar verder in de problemen gebracht. Adverteerders lopen massaal weg en moderatie vindt nauwelijks meer plaats, waardoor de communicatie steeds extremer wordt.

Ik verwachtte dan ook een slagveld aan te treffen toen ik begon met de nieuwe kwartaalmeting. Maar dat beeld is toch wat genuanceerder gebleken. Blijkbaar was mijn insteek vooraf iets te negatief....

Goede Doelen LinkedIn Top 250 [Nov 2023]

Elke keer als ik vol verwachting aan de LinkedIn Top 250 begin, vraag ik mij af welke geweldige groeicijfers we nu weer zullen gaan zien. Want iedere meting levert de afgelopen jaren verrassende resultaten op. 

Zo ook deze meting. Opnieuw heel andere resultaten dan bij de voorgaande metingen. Verrassend is het zeker en het heeft me wel wat uitzoekwerk gekost om deze waarneming te kunnen verklaren. 

Goede Doelen Instagram Top 100 [Nov 2023]

Instagram heeft nog altijd een bijzondere rol in de sociale media mix van goede doelen. Vrijwel alle goede doelen maken er gebruik van, maar zowel de doelstellingen als de uitvoering zijn onderling zeer verschillend. Dat levert dan ook zeer uiteenlopende en soms opmerkelijke resultaten op, zoals ook bij deze laatste meting van 2023 zichtbaar wordt.

De meting van augustus leverde, met uitzondering van de grote twee accounts, een vrij stabiele groei op. Dat is nu wel anders...

Goede Doelen Twitter (X) Top 250 [Aug 2023]

'Never a dull moment' als het om Twitter gaat, of 'X', zoals het tegenwoordig (bijna) heet. Bijna, omdat de rebranding zo snel doorgevoerd is dat we de naam en het logo van Twitter nog op allerlei plekken in en om de app tegenkomen. 

Voorlopig noem ik het nu dus nog maar even 'Twitter', want ik moet, net als velen met mij, nog even wennen aan de nieuwe naam en hoe ik die moet gebruiken in een leesbare zin. Ook de media bieden geen oplossing, want ook zij duiden het wereldwijd nog steeds aan als 'X, voorheen Twitter'...

Goede Doelen LinkedIn Top 250 [Aug 2023]

In mei van dit jaar lanceerde ik de LinkedIn Top 250. Inmiddels zijn we een kwartaal verder en kunnen we een eerste beeld krijgen van de ontwikkeling. 

Die gaat hard, zo kan ik alvast verklappen. Want van een trendbreuk of een zomerdip is absoluut geen sprake. De stevige groei die we al enkele jaren waarnemen zet zich gewoon voort.

Kijk maar mee...