Goede Doelen Twitter Top 250 [Mei 2016]

Na een periode waarin ik even weinig tijd had voor Fundraiser Online trap ik weer af met de oude, vertrouwde Twitter Top 250. Alweer voor de 21ste keer.

Hoe is het de goede doelen dit kwartaal op Twitter vergaan? 

Welnu, bijna alle eerder geconstateerde trends zetten zich voort. Maar er zijn ook wel wat opvallende veranderingen!

Veranderde waarnemingsgroep

In de eerste plaats verdwenen er dit kwartaal 3 goede doelen uit de lijst. Stuk voor stuk had dat niets met Twitter te maken:
  • IICD, het International Institute for Communication and Development, besloot per 31-12-2015 de activiteiten in Nederland te staken.
  • ISAO, de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek, fuseerde met Alzheimer Nederland. En aangezien iedere organisatie maar één gratis vermelding heeft, verdwijnt ISAO uit de lijst.
  • ANGO, de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie, werd per 15-3-2016 failliet verklaart.
Dit scheelt nog al wat op de resultaten van dit kwartaal, aangezien deze organisaties bij de vorige meting gezamenlijk 11.500 volgers hadden.

Maar waar er afvallers zijn, zijn er ook nieuwe toetreders.
  • Interserve Nederland, recent begonnen op Twitter, verwerft zich meteen een plek in de Top 250.
  • Duchenne Parent Project is toegevoegd aan de waarnemingsgroep.
  • De Lucille Werner Foundation is weer terug in de lijst.
Het resultaat

Ondanks deze aderlating was er toch een duidelijke groei te constateren!

Nam het aantal volgers vorig kwartaal nog met 69.177 toe, dit kwartaal is die toename 80.334. Zonder de drie afvallers dus zelfs bijna 90.000! En een dergelijke kwartaalgroei is al heel lang niet meer waargenomen.  

Het totaal aantal volgers van de Top 250 wordt daarmee 1.652.422. De ondergrens voor opname steeg licht, naar 568 volgers.

Om dat totaal te bereiken werden er dit kwartaal 43.263 tweets verzonden, vrijwel net zo weinig als het dieptepunt van vorig kwartaal (42.500). Twitter wordt dus duidelijk minder actief ingezet. Een beeld dat ook bevestigd wordt door een andere waarneming.  
 
Inactief

Van de totale waarnemingsgroep zijn er dit kwartaal 47 organisaties die geen enkele tweet verzonden. Dat waren er vorig kwartaal nog 40, waarvan er 4 dit kwartaal weer wel enige activiteit lieten zien.

Deze trend zet zich dus onverminderd voort. Veel, vooral kleinere, goede doelen stoppen met de inzet van Twitter.

Waarom? Ik speculeerde er bij de vorige waarneming al naar. Een betere verklaring heb ik nog niet kunnen vinden.

De Top 10  

In de top verandert er eigenlijk maar één ding. DierenLot zet z'n gestage opmars voort en staat inmiddels op een vijfde plaats, ten koste van Natuurmonumenten dat een plaatsje zakt.

Daarachter zijn er tussen de posities 11 en 20 wel wat kleine verschuivingen, maar uiteindelijk zijn het wel dezelfde 20 organisaties die er ook 3 maanden geleden al stonden.

Snelle groeiers


Het overzicht van snelle groeiers laat dit kwartaal weinig verrassingen zien. De enige opvallende toetreder in de lijst is Movies that Matter.

Conclusie

Tja, wat moet je op basis van deze waarnemingen concluderen? Dat de groei nog altijd aanzienlijk is? Dat er steeds minder goede doelen Twitter actief inzetten?

Mijn conclusie blijft vooralsnog ongewijzigd. Er zijn (te) veel organisaties die eigenlijk geen idee hebben bij het doel van de inzet van Twitter. En als je de toegevoegde waarde niet ziet, is de drempel laag om het voor gezien te houden.

Zij die het wel zien groeien daarentegen gestaag door.

De lijstVragen over de samenstelling? Kijk hier of mail naar fundraiseronline@sestertius.nl . 

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten