Goede Doelen Twitter Top 250 [Aug 2013]

Ieder kwartaal rapporteert Fundraiser Online de Top 250 van Nederlandse Goede Doelen op Twitter. Dit is inmiddels de 10e meting! 

We laten langzamerhand de zomermaanden achter ons, een tijd waarin veel organisaties het traditioneel wat rustiger aan doen met hun publiekscommunicatie. 

Dat zien we ook enigszins terug in de activiteit op Twitter. De afgelopen maanden was het beduidend rustiger dan in de voorgaande kwartalen.

Inleiding

Over de totstandkoming van deze lijst kan je hier alles vinden, evenals hoe je zelf ook opgenomen kunt worden! Voor de volledigheid wijs ik er op dat:
 • Niet alle goede doelen gemonitord worden, bijvoorbeeld degenen die geen CBF vermelding hebben. Enkelen daarvan zouden anders zeker een prominente plaats hebben!
 • Organisaties waarvan een 'steunstichting' of 'vriendenstichting' aan het CBF rapporteert, zoals bijvoorbeeld enkele musea en ziekenhuizen, zijn alleen opgenomen indien die betreffende steun of vriendenstichting over een eigen Twitteraccount beschikt.
 • Per organisatie wordt slechts 1 account opgenomen.
 • Internationale organisaties waarvan het hoofdkantoor in Nederland gevestigd is en aan het CBF rapporteert worden wel opgenomen.
Homogene groep

Zoals gebruikelijk is ook deze keer eerst naar de homogene groep gekeken. Dit is de top 100 eigen fondsenwervers van 2009 volgens het Centraal Bureau Fondsenwerving. Zij worden sinds mei 2011 gevolgd. Omdat de groep qua samenstelling onveranderd is, krijgen we zo het zuiverste beeld van de ontwikkeling op lange termijn.


Activiteit
 • Van de 100 goede doelen hebben er nu 93 een Twitter account. Dat is er één meer dan bij de vorige meting, namelijk Wycliffe Bijbelvertalers (@Wycliffe_NL)
 • Het aantal verzonden tweets daalde, van 21.793 naar 19.978;
 • Gemiddeld werden er 215 tweets per organisatie verzonden (was 236);
 • 9 organisaties verstuurden 50 of minder tweets (was 15), wat er op duidt dat de groep 'vrijwel inactieven aan het afnemen is. 
 • 10 organisaties verzonden meer dan 500 tweets (was 7).
Volgers
 • De homogene groep heeft nu 368.917 volgers;
 • Het aantal volgers steeg met 35.712, ten opzichte van 37.754 een kwartaal eerder;
 • Het aantal volgers groeide gemiddeld met 10,7% , het vorige kwartaal was dit 12,8%.
 • 10 organisaties groeiden met meer dan 25% (was 8);
 • Inmiddels hebben 9 organisaties meer dan 10.000 volgers (was 8);
 • Nog 12 organisaties (was 12) hebben minder dan 500 volgers;
Volgen
 • De groei van het aantal accounts dat gevolgd werd bedroeg 12,7%, t.o.v. van 11,3% een kwartaal eerder. 
Over de homogene groep kan dus gesteld worden dat dit kwartaal een vrijwel lineaire voortzetting van de twee vorige kwartalen laat zien.

Ontwikkeling Top 250 (10e meting)

Samenstelling

Bij deze meting zijn er geen organisaties aan de totale groep van 408 gevolgde organisaties toegevoegd.
 • Er  valt 1 organisaties buiten de Top 250.
 • Er is dus ook 1 nieuwe toetreder (Mercy Ships)
 • Eén organisatie veranderde van naam en dus van Twitter account. Stop Kindermisbruik werd Free a Girl.
De totale resultaten
 • De ondergrens voor opname in de Top 250 is gestegen naar 181 volgers (was 160);
 • De Top 250 heeft nu 795.300 volgers, dat waren in november 728.169 volgers.;
 • De groei in volgers bedraagt 8,8% tegen 10,2 % het vorig kwartaal en een kwartaal eerder 17,4% ;
 • Er zijn nu 156 organisaties met meer dan 1.000 volgers (was 149); 
Er kan niet anders geconcludeerd worden dat er nu een echte groeivertraging van het aantal volgers aan het plaatsvinden is!

De top van de lijst
 • De top 3 is ongewijzigd. Het Van Gogh Museum (@vangoghmuseum) en World Press Photo (@WorldPressPhoto) blijven niet alleen aan kop staan, ze lopen steeds verder uit, omdat ze in absolute aantallen ook de snelste groeier zijn.Samen nemen ze 21,7% van de totale groei voor hun rekening!
 • De samenstelling van de Top 10 is eveneens ongewijzigd. Wel zijn WNF en Greenpeace van plek geruild (4e en 5e).
 • De actiefste tweeters waren Groninger Kerken, de Vlinderstichting en KNRM 
De lijst
Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten