Goede Doelen Instagram Top 100 [Aug 2023]

De zomer nadert haar einde en dus is het tijd voor een nieuwe kwartaalmeting van de prestaties op Instagram van de diverse goede doelen. 

In mei constateerde ik een duidelijke verbetering van de groei ten opzichte van de voorgaande metingen, dus ben ik heel benieuwd  hoe het nu uitgepakt is. 

 Samenstelling

Ten opzichte van de vorige meting is de samenstelling van de Top 100 ongewijzigd. Geen nieuwe toetreders, geen afvallers én geen inactieve accounts. Dat is al opmerkelijk, want dat zien we niet zo vaak.

De ondergrens voor opname in de Top 100 gaat van 3.840 naar 3.959 volgers. 

Resultaat

Het aantal volgers van de Top 100 komt uit op 5.880.223, een toename van 72.015 volgers (+1,24%). Dat is een beduidend lagere groei dan we in mei zagen, toen de kwartaalgroei nog twee keer zo veel volgers liet zien. 

Maar deze teruggang is volledig te wijten aan de Top 2. Het Van Gogh Museum ziet de groei terug vallen van +88K naar +20K en World Press Photo gaat van +5,3K naar -1,7K volgers. Bij elkaar dus goed voor een achteruitgang van (afgerond) 75.000 volgers.

De groei van de overige accounts is met een plus van 53.838 volgers (+3,16%) een kleine verbetering van de groei die ik in mei constateerde, toen we nog uitkwamen op een plus van 50K (+3,03%). 

Groei en krimp

In mei waren er slechts twee accounts die hun volgersaantal zagen krimpen. Dat was toen een bijzonder laag aantal. Bij deze meting kom ik op eenzelfde resultaat uit, wat dus opnieuw een mooie waarneming is!

 

De lijst met accounts die hun volgersaantal het hardst toe zagen nemen toont geen heel verrassend beeld. Zeven organisaties zagen we ook bij de vorige meting in dit overzicht staan. Nieuw zijn Free A Girl, Greenpeace en het Cobra Museum. 

Verschuivingen

De meeste verschuivingen in de lijst zijn dit kwartaal beperkt. 

  • In de Top 10 passeert Free A Girl Amnesty International en gaat van 7 naar 6.
  • DOA gaat van 20 naar 17. 
  • Ook Milieudefensie komt de Top 20 binnen, op een 19e plek.
  • Het Cobra Museum stijgt van 35 naar 31.
  • Grootste stijger is dit kwartaal Plan International, dat van 71 naar 65 gaat en dus 6 plaatsen klimt.
  • en onderaan de lijst gaat World Servants van plaats 100 naar 95.

Conclusie 

Heel opmerkelijk is het allemaal niet. De groei zet zich onverminderd voort, maar laat geen grote trendbreuken zien. Dat had ik ook niet verwacht, want heel veel spannende of opvallende zaken neem ik ook niet waar. Bij veel organisaties is de communicatielijn vooral te duiden als 'meer van hetzelfde'. Waar natuurlijk niets mis mee is, maar dan kan je ook geen grote veranderingen verwachten, tenzij het medium zelf aanpassingen doet.

Wat dan wel weer opmerkelijk is, is dat mindere prestaties blijkbaar niet tot (pogingen tot) verandering leiden. Bij veel organisaties vraag ik me toch af wat de doelstellingen en ambities zijn. Die kunnen best wat scherper, lijkt me zo...

De lijst




Vragen over de samenstelling? Kijk hier of mail naar fundraiseronline@sestertius.nl .

 

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten