Goede Doelen Twitter (X) Top 250 [Aug 2023]

'Never a dull moment' als het om Twitter gaat, of 'X', zoals het tegenwoordig (bijna) heet. Bijna, omdat de rebranding zo snel doorgevoerd is dat we de naam en het logo van Twitter nog op allerlei plekken in en om de app tegenkomen. 

Voorlopig noem ik het nu dus nog maar even 'Twitter', want ik moet, net als velen met mij, nog even wennen aan de nieuwe naam en hoe ik die moet gebruiken in een leesbare zin. Ook de media bieden geen oplossing, want ook zij duiden het wereldwijd nog steeds aan als 'X, voorheen Twitter'...

Wat nu weer? 

Langzamerhand begrijpt bijna niemand meer wat Elon Musk bezielt. Want iedere maand lijkt hij wel een nieuw idee te lanceren om Twitter nog verder in de problemen te brengen. Met een nuchtere blik - welke ingreep heeft Twitter nu sinds de overname ondergaan die echt bijgedragen heeft aan de verbetering van produkt en/of financiëel resultaat?- vraag je je toch af wie hier nu beter van wordt.

Ook in het achterliggende kwartaal zien we weer een serie aanpassingen. Ja, de opmerkelijke naamswijziging is de meest opvallende, maar er zijn er nog wel meer. Het advertentieprogramma is aangepast. Dat kost Twitter voorlopig honderd miljoen dollar omzet, zonder dat duidelijk is wat er nu beter door wordt. En er wordt voortdurend aan het algoritme gesleuteld om de (betalende) bezitters van 'vinkjes' te bevoordelen.

Al met al zie je steeds meer gebruikers afhaken, ondanks dat er nog altijd geen serieuze alternatieven voorhanden zijn. En zij die er nog wel actief zijn vragen zich iedere keer opnieuw af...'Wat nu weer?'

Samenstelling   

Laten we maar over gaan tot de orde van de dag. De 50e kwartaalmeting van de Twitter Top 250. Een jubileum dus, want ik doe dit alweer 12,5 jaar!

Deze meting is helaas een weerslag van het circus dat  nu 'X' heet. Waardoor ik opnieuw heel wat goede doelen zie afhaken:

  • Uit de waarnemingslijst heb ik deze keer 14 organisaties definitief verwijderd die al een half jaar geen tweet geplaatst hebben.
  • In diezelfde waarnemingslijst staan na deze meting 22 organisaties die afgelopen kwartaal inactief waren en dus op de nominatie staan om over drie maanden afgevoerd te worden, tenzij ze weer een teken van leven vertonen.

Dat zijn bij elkaar dus 36 accounts die geen post meer verzonden hebben in het afgelopen kwartaal, oftewel 11% van de accounts op de waarnemingslijst. 

Het betreft vooral 'kleine' accounts, die toch al geen vermelding in de Top 250 hadden, waardoor de impact op het oog in eerste instantie mee lijkt te vallen, maar inmiddels wordt de waarnemingslijst hierdoor zo kort dat ik voorzie dat de volgende meting in november de laatste 'Top 250' wordt, simpelweg bij gebrek aan actieve accounts.

Ook de Top 250 ondervindt hier wel degelijk last van. Bij deze meting keerden 8 organisaties terug die bij de vorige meting als 'tijdelijk inactief' niet vermeld waren, maar tegelijk zijn er nu 11 accounts die bij deze meting uit de Top 250 vallen wegens 'tijdelijk inactief'.

De ondergrens voor opname daalt uiteindelijk van 1.028 naar 873 volgers.

Resultaat

Het zal niemand verbazen dat het resultaat er niet goed uitziet. Weliswaar stijgt het aantal volgers van de Top 250 met 4.208, maar dat komt doordat de 8 terugkerende accounts meer volgers meebrengen (+ 38.200) dan de 11 accounts die tijdelijk verwijderd zijn (- 27.600)

Zonder deze mutaties zou het eindresultaat dit kwartaal dus negatief geweest zijn.

Wanneer ik naar de resultaten per account kijk, zijn die overwegend negatief.  Bijna 80% van de accounts krimpt of groeit niet!

Verschuivingen

Uiteindelijk is het aantal verschuivingen in de lijst heel beperkt.Wat opvalt is:

  • AmbulanceWens en Amnesty International wisselen van plek op de posities 14 en 15
  • Extinction Rebellion is de grootste groeier en stijgt daardoor van 20 naar 16. Waar zagen we dat meer? 
  • Health Action International gaat vijf plaatsen omhoog, van 116 naar 111.

Conclusie

Volgen jullie het nog? Ik niet meer. Twitter had geweldige potentie, maar het lijkt wel of alles wat een kracht vormde en haar positie uniek maakte steeds verder ondermijnd wordt. Niemand zit te wachten op een tweede Instagram, Tiktok of Facebook...simpelweg omdat je die positie niet gaat bereiken en je daarmee niets substantieels toevoegd. Wat is dan je added value? Waarom zouden adverteerders dan massaal voor Twitter kiezen? En dat zijn uiteindelijk toch degenen die een dergelijk platform rendabel moeten maken.

Voorlopig zie ik niet in wat er nu verbetert, wel dat er een hoop minder wordt. Een betreurenswaardige trend, die veel gebruikers én adverteerders wegjaagt. Ik ben dan ook heel benieuwd wanneer er een kentering komt...

Zoals ik al schreef dreigt die voor de Top 250 te laat te komen. Als het aantal actieve goede doelen accounts niet snel toeneemt, rest mij begin 2024 geen andere keuze dan er een Top 100 van te maken. Jammer, maar het is niet anders. In november weet ik het zeker...dan volgt het finale besluit.

De lijst
Vragen over de samenstelling? Wil je ook in de lijst? Kijk eerst hier en mail dan naar fundraiseronline@sestertius.nl .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten