Goede Doelen Instagram Top 100 [Nov 2023]

Instagram heeft nog altijd een bijzondere rol in de sociale media mix van goede doelen. Vrijwel alle goede doelen maken er gebruik van, maar zowel de doelstellingen als de uitvoering zijn onderling zeer verschillend. Dat levert dan ook zeer uiteenlopende en soms opmerkelijke resultaten op, zoals ook bij deze laatste meting van 2023 zichtbaar wordt.

De meting van augustus leverde, met uitzondering van de grote twee accounts, een vrij stabiele groei op. Dat is nu wel anders...

Samenstelling

Waar we in augustus nog een ongewijzigde samenstelling van de Top 100 zagen, levert deze meting twee nieuwe toetreders op. Dat zijn PAX en het Bijbelgenootschap. Het gaat ten koste van de Bas van de Goor Foundation en Musicians without Borders die hun plek in de Top 100 verliezen.

De ondergrens voor vermelding stijgt van 3.959 naar 4.141 volgers. 

Resultaat

Het aantal volgers van de Top 100 bedraagt bij deze meting 6.000.483, waarmee we dus de grens van 6 miljoen volgers overschrijden. Het is een groei van 120.260 volgers (+ 2,05%) ten opzichte van de meting van augustus.

Daarmee zijn we weer terug bij de aantallen die we ook begin dit jaar, bij de metingen van februari en mei waargenomen hebben. Maar,... schijn bedriegt! Dit resultaat moet toch in een wat ander licht bekeken worden.

Zoals altijd kijk ik ook naar het resultaat zonder de grote twee, Van Gogh Museum en World Press Photo, die gezamenlijk ruim 4,1 miljoen volgers hebben en daarmee dus 70% van het resultaat bepalen. Die blik levert deze keer wel een opvallend ander beeld op. 

Het aantal volgers van de 98 overige accounts stijgt namelijk met 71.643 volgers, een groei van ruim 4%. Om dat aantal terug te vinden in eerdere metingen moet ik naar de meting van augustus 2021, ruim twee jaar geleden dus. Sinds die tijd zijn we nooit meer in de buurt van deze mooie groeicijfers gekomen. En dat vraagt natuurlijk om een verklaring, die we gelukkig ook zullen vinden...

Groei en krimp

De groei van 731 volgers per account (van de 98 overige accounts) is natuurlijk niet evenredig verdeeld. Drie accounts zagen hun volgersaantal zelfs krimpen, één meer dan bij de vorige meting. Daarentegen heeft de lijst met grote stijgers een paar opmerkelijke nieuwkomers:

Opvallend zijn vooral de grote groeicijfers van Islamic Relief, Artsen zonder Grenzen en Save the Children, accounts die we niet eerder in deze lijst zagen verschijnen. Logischerwijs heeft dit een direct verband met het actuele conflict in Israël/Gaza, waar deze accounts veel aandacht voor hebben en krijgen. En zoals we verderop zullen zien zijn zij echt niet de enigen...

Verschuivingen

Al met al levert dit resultaat natuurlijk grote verschuivingen in de lijst op. Bovenin de lijst zien we dat:

  • EYE de top 10 binnenkomt, ten koste van de Dierenbescherming dat een plaatsje zakt.
  • Alzheimer Nederland naar plek 15 gaat ten koste van UNICEF
  • Milieudefensie naar plaats 18 gaat, waardoor het Rode Kruis een plek moet inleveren.

Maar de echte grote verschuivingen vinden iets lager in de lijst plaats:

  • Islamic Relief gaat 10 plaatsen omhoog, van 36 naar 26
  • Artsen zonder Grenzen springt 13 plaatsen omhoog van 40 naar 27
  • Save the Children gaat van 67 naar 55, een sprong van 12 plekken.

.. en onderaan de lijst zien we ook nog een een paar bijzondere verschuivingen:

  • De grootste sprong maakt Christenen voor Israël, dat 17 plaatsen omhoog gaat, van 98 naar 81.
  • ActionAid gaat 8 plaatsen omhoog, van 93 naar 85
  • ..en nieuwkomer PAX voor Vrede komt binnen op plaats 89 (disclosure: Zij stonden bij de meting in augustus nog op plaats 118 en maken dus een virtuele reuzesprong van 29 plaatsen!)

Conclusie

Het geheel overziend trek ik twee hoofdconclusies uit deze resultaten, naast de oppervlakkige waarneming dat het cijfermatige resultaat natuurlijk gewoon goed is.

In de eerste plaats blijkt dat het Israël/Gaza-conflict de resultaten ernstig beïnvloed heeft. Duidelijker dan ik in de recente geschiedenis bij welke ramp of conflict eerder waargenomen heb. Dat is an sich al een opmerkelijk gegeven.

In de tweede plaats vind ik het opvallend dat zoveel goede doelen hier blijkbaar effectief op ingesprongen zijn. Dat vind ik mooi, want ik heb hier wel eerder opgemerkt dat ik vond dat dit echt wel beter kon dan ik in het verleden zag...en het bewijs is hiermee dubbel en dwars geleverd. Chapeau en dankjewel! 

Ik hoop dus dat alle organisaties hier van leren, niet alleen de organisaties die het nu goed gedaan hebben. Dat het dus bredere navolging krijgt.

In februari gaan we kunnen zien hoe dit zich verder ontwikkelt. Ik ben nu al reuze benieuwd!

De lijst
Vragen over de samenstelling? Kijk hier of mail naar fundraiseronline@sestertius.nl .

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten