Storytelling betrekt mensen echt!

Het 'buzzword' van het afgelopen jaar is 'Storytelling'. 

Ook in goede doelen land neemt de aandacht voor storytelling steeds meer toe. Want we begrijpen allemaal dat er meer nodig is om potentiële donateurs bij het werk van onze organisatie te betrekken en bestaande donateurs te behouden.

Maar 'meer aandacht voor' en 'het belang onderschrijven van' wil nog niet zegen dat er ook op de juiste wijze invulling aan storytelling gegeven wordt. Want storytelling heeft vele aspecten.

Vertellen jullie al het hele verhaal?

Fondsenwerving

Voor veel fondsenwervende organisaties is communicatie eigenlijk vrij simpel:

'We hebben een probleem, dit is de oplossing en daar hebben we uw bijdrage nu voor nodig.'

Zo, dat is duidelijk. Maar creëert dit ook betrokkenheid? Nee!

Betrokkenheid

Er is meer nodig om mensen te betrekken bij het verhaal van je organisatie. De kunst is om mensen in staat te stellen zich aan te sluiten in de dynamische ontwikkeling die je organisatie continu doormaakt.

Om het anders uit te drukken: mensen is staat te stellen om op ieder moment op de voorbijrijdende trein te springen en een eind(je) met je mee te rijden.

Hoe doe je dat?

Het begint met heel veel meer communicatieve aandacht voor 'het proces'.

Niet het doel van je organisatie, de oplossing, staat centraal in storytelling, het gaat juist om het meebeleven van de weg er naar toe.

Om dit simpel toe te lichten:

In 'Lord of the Rings' heeft Frodo een probleem: De ring. De oplossing is duidelijk: Hij moet in het vuur van de Doemberg te Mordor gegooid worden, en wel zo snel mogelijk. Velen dragen daaraan bij en... het lukt!

Gelukkig, maar dat is nog geen verhaal.  Wat het bijzonder maakt is het verhaal van de weg naar de oplossing. De spanning, de onzekerheid, de kameraadschap, de angst, de vijanden, de worstelingen, kortom inzicht in alle emoties waarmee Frodo en zijn omgeving tijdens zijn tocht geconfronteerd wordt.

Dat is wat mensen echt betrekt bij zijn verhaal en waarom ze dus bereid zijn urenlang naar een film kijken of een een boek van vele honderden bladzijden lezen. Niet vanwege de uitkomst, maar vanwege 'het proces'.

Het verhaal

Bij goede doelen is dat niet fundamenteel anders. Als je een verhaal wil vertellen zul je mensen mee moeten nemen in het proces. En indien je mensen echt deelgenoot maakt van je verhaal doe je dat gedurende de tocht, niet door verantwoording achteraf.

Denk bijvoorbeeld eens aan de recente ramp in de Filipijnen.

De hulpverlening bestaat in de praktijk uit vele elementen:
 • Inventarisatie van de ellende
 • Inventarisatie van de behoefte
 • Verzamelen van de spullen en mensen om te gaan helpen
 • De reis er naar toe
 • De vestiging in het rampgebied
 • De concrete hulpverlening
 • De problemen tijdens de hulpverlening 
 • De kleine successen, de creatieve oplossingen
 • De vermoeidheid van de hulpverleners
 • De problemen die niet snel opgelost zijn
 • Veranderende behoeften
 • Tegenwerking
 • etc.
Kortom, door niet één avond, maar vol continu, gedurende weken, maanden en misschien wel jaren aandacht te besteden aan 'het proces' is een organisatie veel beter in staat mensen echt te betrekken bij de problemen van wederopbouw. Want de problemen zijn natuurlijk niet opgelost door één grote inzamelingsactie.

Betrokkenheid creëer je door juist nu getuigenis af te leggen, de emoties van alle betrokkenen te tonen, en niet door achteraf te laten analyseren wat er wel en niet goed is gegaan en daarover een rapport te laten verschijnen.

'Succes' bestaat uit vele kleine successen, niet uit één groot succes. 25 keer een echt geholpen mens in beeld brengen of de hulpverlening laten zien, is veel krachtiger dan 1x vertellen dat je 1.000 mensen geholpen hebt!

Denkende vanuit 'storytelling' zou je nu als hulpverlenende organisatie:
 • Iedere paar dagen een nieuw, 5 minuten durend filmverslag op je website moeten hebben waarin de hulpverlener ter plaatse vertelt wat er de afgelopen dagen gebeurd is, wat er meezit en wat er niet mee zit. 
 • Vertellen met welke besluiten de organisatie geconfronteerd wordt, wat de overwegingen daarbij zijn en waarom je besluit iets wel of niet te doen.
 • Aandacht hebben voor de getroffenen en hen laten vertellen wat de steun voor hen hier en nu betekent.
 • Mensen volgen op hun weg naar herstel.
Betrokkenheid creëer je door 'een doorlopend kijkje achter de schermen'.


Storytelling helpt!

Wanneer mensen daadwerkelijk zien wat je doet, met alle ups en downs, zijn ze veel eerder geneigd je verhaal te geloven en zich op allerlei wijzen voor je in te zetten. Ze snappen dan ook waarom een bijdrage gedaan wordt en of een bijdrage al dan niet voldoende is. Storytelling helpt echt.

Maar het betekent wel dat je aandacht moet hebben voor het vertellen van je verhaal. Dat je er mensen en middelen voor vrij moet maken om die content te produceren, ook al komt er dan misschien iets minder ten goede aan de directe hulpverlening.

Geloofwaardigheid is een groot goed voor goede doelen en storytelling draagt daar veel meer aan bij dan een mooi jaarverslag of een laag percentage kosten eigen fondsenwerving!Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten