Beeld van een moeilijk jaar

Afgelopen week hebben we weer kunnen genieten van een perfect georganiseerde Nationale Vakdag Fondsenwerving. Natuurlijk was ik er ook. 

Die dag spreek ik heel wat bekenden en ontmoet ik ook altijd nieuwe mensen. Ik zoek naar trends en peil meningen. Deze dag is dan ook altijd een goede graadmeter van het sentiment in onze branche. 

En dat viel me dit jaar bepaald niet mee...

Vermoeid, gespannen, onzeker, zoekende, cynisch, verslagen...

Het is wat ik die dag vooral voorbij zag en hoorde komen. Want ondanks het fantastische resultaat van de actie voor de Filipijnen eerder die week, gaat het velen echt niet goed in de branche.

Reorganiseren

Bij verschillende goede doelen staan er reorganisaties op stapel of hebben ze zich recentelijk voltrokken. Niet alleen levert dat bij veel collega's persoonlijke spanningen op, het verlamt ook veel van de betrokken organisaties.

Budgetbeperkingen leiden tot gebrek aan vernieuwing, de werkdruk neemt toe, er heerst een sfeer van verslagenheid, moedeloosheid en soms zelfs achterdocht. Waar uitvoeringsbesluiten nog niet bekend zijn gemaakt schieten mensen in een 'wachtstand'. 'Maar uitzitten en aankijken uit welke hoek de wind waait.' hoorde ik een aantal keren.

De consequentie is stilstand en gebrek aan uitdagingen. De gesprekken gaan vooral over wat er niet meer gaat gebeuren.

Negativisme overheerst. Verschillende mensen die ik sprak kwamen uit een sessie met de woorden: 'Interessant, maar er is toch geen budget voor, dus gaan we er niets mee doen. Misschien in 2015?'

Slachtoffers

Reorganisaties maken nu eenmaal slachtoffers. Mensen die, al dan niet gedwongen, op zoek zijn naar een nieuwe baan. Die, uit nood geboren, zichzelf vaak opnieuw uit moeten vinden. Niet voor niets was er op de Vakdag zoveel aandacht voor assessments, educatie en persoonlijke ontwikkeling.

Opvallend was ook het hoge aantal 'nieuwe toetreders' onder de bezoekers. Mensen uit andere branches die een carrièreverandering overwegen of recent gemaakt hebben. Mensen die bij hun non-profit organisatie, die voorheen van subsidies leefde en nu plotseling in geldnood verkeert, tot 'fondsenwerver' gebombardeerd zijn. Het was dat of geen baan meer...

Korte contracten

Ook geen nieuwe trend, maar wel één die de laatste jaren steeds meer waargenomen wordt: Goede doelen werken, net als vele zakelijke dienstverleners, in toenemende mate met kortlopende arbeidscontracten. Het is veiliger voor de organisatie, die daardoor flexibeler kan op- of afschalen in arbeidscapaciteit. Het scheelt kostbare reorganisaties, is beter voor het publieksimago en levert intern minder onrust op.

Het heeft echter als vervelend bijeffect dat er noodgedwongen periodiek van goed functionerende medewerkers afscheid genomen moet worden omdat een nieuwe, tijdelijke contractverlenging wettelijk niet mag en er geen vaste contracten meer aangegaan worden.

Het leidt bij sommigen tot een begrijpelijk cynisme. Functies als 'Major Donor Fundraiser', 'Fondsenwerver nalatenschappen en legaten' , 'Institutionele fondsenwerving' en 'Account Manager Partnerschappen met bedrijven' uitzetten op basis van  een tijdelijk contract of een zzp'er zoeken die er een paar maanden mee aan de slag mag gaan getuigt bepaald niet van visie!

Niet verbazingwekkend dat het dan ook zelden wat oplevert....

Zoeken

En dus zijn velen op zoek. Naar een nieuwe functie, een wél inspirerende organisatie, een nieuwe tijdelijke baan, een stage, eigenlijk naar alles wat maar enigszins geld oplevert, 'desnoods als zzp'er, tegen wil en dank', zoals ik verschillende keren hoorde.

Maar laat ik daar duidelijk over zijn, daarvan sprak ik er ook enkelen die nauwelijks rond kunnen komen omdat de klussen nu niet voor het oprapen liggen. Tenzij je een echte specialist bent. Dat ben je overigens door daden en ervaring, niet omdat je het in je LinkedIn of Twitter profiel schrijft....

Uitstroom

Het valt niet altijd mee, maar desondanks lukt het de meesten toch om positief te blijven en hoop te houden. Ze gaan in ieder geval niet bij de pakken neerzitten, blijkens hun bezoek aan de Vakdag. Fondsenwervers zijn creatief, de meeste zullen ook echt wel weer een plek vinden.

Dat er de komende tijd toch veel kennis de branche uit zal vloeien lijdt echter geen twijfel. Want als er geen plek is zullen veel mensen noodgedwongen andere branches op moeten zoeken. Dat is zonde, want veel organisaties kunnen die kennis eigenlijk goed gebruiken.

Ik wens iedereen veel succes met zijn of haar queeste en hoop jullie volgend jaar dan ook in positievere omstandigheden terug te zien!


Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten