Goede Doelen Twitter Top 250 [nov 2013]

Ieder kwartaal rapporteert Fundraiser Online de Top 250 van Nederlandse Goede Doelen op Twitter. Dit is inmiddels de 11e meting! 

Terwijl we naar het einde van het jaar lopen schijnt er een vorm van stabiliteit in de ontwikkeling van de Top 250 te ontstaan. 

Maar wanneer we een slag dieper kijken lijkt er zich een grotere trend te ontwikkelen...

Inleiding

Om maar meteen met de deur in huis te vallen...in de ranglijst verandert er niet zo veel dat het vermelden waard is. Maar er zijn wel enkele grotere trends te bespeuren:
 • De groei van het aantal volgers neemt ieder kwartaal af;
 • Er lijkt een substantiële groep goede doelen af te haken;
 • Volgers worden steeds minder 'teruggevolgd'.
Kortom, er gebeurt wel degelijk het één en ander. Waarbij ik mij niet aan de indruk kan onttrekken dat vooral de organisaties die een 'me too' -beleid gehanteerd hebben een steeds beperkter idee hebben van wat ze nu eigenlijk willen met hun aanwezigheid op Twitter, hetgeen verlammend werkt.

Homogene groep

Zoals gebruikelijk is ook deze keer eerst naar de homogene groep gekeken. Dit is de top 100 eigen fondsenwervers van 2009 volgens het Centraal Bureau Fondsenwerving. Zij worden sinds mei 2011 gevolgd. Omdat de groep qua samenstelling onveranderd is, krijgen we zo het zuiverste beeld van de ontwikkeling op lange termijn.

Activiteit
 • Van de 100 goede doelen hebben er 93 een Twitter account. Dat is onveranderd ten opzichte van de vorige meting.
 • Het aantal verzonden tweets steeg, van 19.978 naar 21.947;
 • Gemiddeld werden er 236 tweets per organisatie verzonden (was 215).
Tot zover lijkt er niets bijzonders aan de hand, maar... 
 • 21 organisaties verstuurden 50 of minder tweets, een grote verandering ten opzichte van het 9-tal organisaties dat zo weinig tweets verzond in de vorige periode. Gezien het feit dat het gemiddeld aantal tweets per organisatie stijgt, lijkt het logisch te veronderstellen dat er een sterkere scheiding aan het plaatsvinden is tussen organisaties die 'Twitter erbij doen' en organisaties die  'Twitter actief inzetten'! 
 • 10 organisaties verzonden meer dan 500 tweets (was 10).

Volgers
 • De homogene groep heeft nu 403.834 volgers;
 • Het aantal volgers steeg met 34.917, ten opzichte van 35.712 een kwartaal eerder;
 • Het aantal volgers groeide gemiddeld met 9,5% , het vorige kwartaal was dit 10,7%;
 • 3 organisaties groeiden met meer dan 25% (was 10);
 • Inmiddels hebben 10 organisaties meer dan 10.000 volgers (was 9);
 • Nog altijd hebben 12 organisaties (was 12) minder dan 500 volgers.

Volgen

Ook bij het '(terug)volgen' is dit kwartaal een grote verandering waar te nemen. De groei in het aantal gevolgde accounts daalde van 12,7% in het vorige kwartaal naar 5,7% in het huidige kwartaal. Dit duidt er op dat de organisaties relatief steeds minder accounts gaan volgen. Over de oorzaak ervan tast ik vooralsnog in het duister.


Ontwikkeling Top 250 (11e meting)

Samenstelling

Bij deze meting zijn er geen organisaties aan de totale groep van 408 gevolgde organisaties toegevoegd.Wel zijn er twee afgevallen, één door een onterechte vermelding bij de vorige meting en één omdat de organisatie verdwenen is (@geldmuseum).
 • Er zijn dus ook 2 nieuwe toetreders (@Drentslandschap en @kampwesterbork)
 • Twee organisaties veranderden hun Twitter account (beperkt) van naam.
De totale resultaten
 • De ondergrens voor opname in de Top 250 is gestegen naar 191 volgers (was 181);
 • De Top 250 heeft nu 853.581 volgers, dat waren in augustus 795.300 volgers.;
 • De groei in volgers bedraagt 7,3%. 
Langzaam maar gestaag zien we de groei dus afvlakken. In het eerste kwartaal bedroeg die nog 17,4%, in het tweede kwartaal 10,2%, in het derde kwartaal 8,8% en nu dus 7,3%. 
 • Er zijn nu 158 organisaties met meer dan 1.000 volgers (was 156); 
Er kan opnieuw niet anders geconcludeerd worden dat er nu een echte groeivertraging van het aantal volgers aan het plaatsvinden is!

De top van de lijst
 • De top 3 is ongewijzigd.
 • De samenstelling van de Top 10 is wel gewijzigd. KNRM (plaats 9) en Wakker Dier (plaats 10) nemen de plek in van Fairfood International en KiKa;
 • De opvallendste stijger van dit kwartaal is Plan International, van plaats 45 naar plaats 27!
 • De actiefste tweeters waren KWF Kankerbestrijding en Groninger Kerken;

De lijstOver de samenstelling

Over de totstandkoming van deze lijst kan je hier alles vinden, evenals hoe je zelf ook opgenomen kunt worden! Voor de volledigheid wijs ik er op dat:
 • Niet alle goede doelen gemonitord worden, bijvoorbeeld degenen die geen CBF vermelding hebben. Enkelen daarvan zouden anders zeker een prominente plaats hebben!
 • Organisaties waarvan een 'steunstichting' of 'vriendenstichting' aan het CBF rapporteert, zoals bijvoorbeeld enkele musea en ziekenhuizen, zijn alleen opgenomen indien die betreffende steun of vriendenstichting over een eigen Twitteraccount beschikt.
 • Per organisatie wordt slechts 1 account opgenomen.
 • Internationale organisaties waarvan het hoofdkantoor in Nederland gevestigd is en aan het CBF rapporteert worden wel opgenomen.

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten