Profit zoekt Purpose


Maar hoe zoek je als  ‘purpose’ op vruchtbare wijze naar de samenwerking met 'profit'? 

Op 7 november vond de 4e netwerkbijeenkomst van het Instituut Fondsenwerving plaats. 

Het onderwerp van deze druk bezochte bijeenkomst was ‘Cause Related Marketing, de samenwerking tussen goede doelen en bedrijven’. 

Antwoorden op bovenstaande vraag werden die middag gezocht... én gevonden. 

Inleiding

De inleiding van de middag werd verzorgd door Marc Schoutens, CEO van Mobillion. 

In zijn presentatie schetste Marc een korte historie van Cause (Related) Marketing en ging hij vooral in op de vraag waarom Cause Marketing werkt en het aantrekkelijk is, zowel voor bedrijven als voor goede doelen.

Aan de hand van onderzoeksresultaten liet hij de aanwezigen zien dat consumenten steeds meer begrip krijgen voor de combinatie van ‘purpose en profit’. En dat ze een dergelijke samenwerking ook in toenemende mate positief laten meewegen in de besluitvorming bij hun aankoopprocessen. Bedrijven hebben er dus baat bij en vragen er dan ook om.

Tegelijkertijd moet de Nederlander nog wel wennen aan de samenwerking van een goed doel met een bedrijf. Desgevraagd blijkt dat het perspectief van waaruit men kijkt, als ‘consument’ of als ‘donateur’, mede bepalend is voor de mate van waardering van de samenwerking tussen bedrijf en goed doel.

Marc definieerde het succes van Cause Marketing dan ook als een gebalanceerde combinatie van Partner, Purpose, Passion en Profit.

Panel van deskundigen

Nadat er een scala aan succesvolle samenwerkingsvoorbeelden de revue gepasseerd was, kwamen de vragen aan de orde waar, blijkens het verloop van de bijeenkomst, bijna alle goede doelen mee worstelen: ‘Hoe kom ik bij de juiste partij aan tafel?’ en ‘Wat is als goed doel mijn propositie?

De bezoekers konden deze vragen afvuren op een panel van deskundigen, bestaande uit Limore Noach, directeur van Fight Cancer, en in het verleden onder meer verantwoordelijk voor de bedrijfsrelaties van Unicef, Jan Romme, directeur van het Nationaal Ouderenfonds, dat recentelijk succesvol de OuderenOmbudsman lanceerde, en Michael Amiabel, eigenaar van SE Consultancy, dat bedrijven helpt in het opzetten, implementeren, activeren en vermarkten van Maatschappelijk Bewust Ondernemen programma’s. 

Michael wees er op dat voor bedrijven geldt dat ze heel graag een samenwerking met een goed doel aangaan, mits die samenwerking ook voor hen rendabel is. Er moet dus wel een ‘business case’ ten grondslag liggen aan een partnership. Veel goede doelen zijn nu nog altijd onvoldoende in staat om aan die behoefte te voldoen.

Limore voegde daaraan toe dat het juist daarom belangrijk is de gesprekken met bedrijven met een open en flexibele mindset in te gaan. Doe tevoren je huiswerk en kom niet binnen met een presentatie, maar luister vooral naar de behoefte van de ander. De samenwerking van Unicef met Pampers werd als voorbeeld aangehaald, waarbij de hogere omzetcijfers van Pampers, het belang van P&G, wel degelijk een factor van belang in de totstandkoming van de samenwerking zijn geweest. 

Tragedie van goede bedoelingen

In dit verband wees Marc op wat hij ‘de tragedie van goede bedoelingen’ noemde, het vruchteloos met elkaar praten en niet in staat zijn om intenties te vertalen in iets concreets, waardoor het nooit tot een echte samenwerking komt. Het kost een organisatie dan zeer veel tijd en dus geld. 

Een herkenbaar probleem voor veel van de aanwezigen. Je moet dat als goed doel wel durven benoemen. Het helpt als je als organisatie goed op je netvlies hebt wat je de mogelijke zakelijke partner te bieden hebt. En je jezelf opstelt als een entrepreneur met een ‘open mind’. Hou vast aan je dromen maar durf je kaders te verbreden.

Schaalgrootte?
De voorbeelden leidden tot de vraag of ‘grote bedrijven’ alleen met ‘grote goede doelen’ willen samenwerken’. Alhoewel een sterk merk wel een duidelijke voorkeur heeft, is dat geen absolute waarheid, betoogde Jan. ‘Ook voor grote bedrijven geldt in toenemende mate dat lokaal belangrijk is!

In gesprek 

Bij veel aanwezigen leefden praktische vragen als ‘Wie gaat er vanuit de organisatie het gesprek aan?’ Jan wees daarbij op de gelijkwaardigheid van gesprekspartners, maar vooral op de authenticiteit van de persoon in kwestie, die vooral in staat moet zijn om de passie uit de te dragen. Ook wees hij op het bestaan van een ‘gunfactor’, waarbij het dus belangrijk is dat de persoon die het gesprek voert daar ook aan kan appelleren.  

Op de vraag wie je het beste in een bedrijf aan kan spreken antwoordde Michael dat het idealiter een lid van de Raad van Bestuur is, maar dat het bij grote bedrijven bijvoorbeeld ook een directeur Human Resources kan zijn. Met een telefoontje of brief kom je daar echt niet bij aan tafel, dat moet vooral gebeuren via hun persoonlijke netwerk. Dus moet je als goed doel bestuursleden hebben die bereid zijn hun contacten op dat niveau aan te spreken.

Now is the time!

Tot slot wees Michael de aanwezigen er nog op dat aan grote samenwerkingen langdurige besluitvormingsprocessen ten grondslag liggen en dat het daarom juist nu, terwijl Nederland langzaam uit de economische recessie klimt, de tijd is om samenwerkingen te zoeken. 

Bedrijven staan er meer dan ooit voor open, ze zoeken nu naar mogelijkheden hoe zij straks het verschil kunnen maken en daar kunnen goede doelen juist nu op inspelen. Blijf daarbij handelen vanuit je dromen en passie. Dat is je onderscheidend vermogen als goed doel.

Concluderend dat er niet alleen een grote opkomst was, maar dat er voor het onderwerp daadwerkelijk veel interesse is en het dan ook nog veel meer aandacht verdient in een vervolg op deze bijeenkomst, sloot gastvrouw Hanneke Lenskens, directeur van het Instituut Fondsenwerving, de bijeenkomst.


Meer weten over Cause Marketing?


Download het whitepaper
 'Partnership tussen bedrijven en goede doelen' 
van Mobillion
Like Fundraiser Online op Facebook!
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten