Goede Doelen Twitter Top 250 [Mei 2014]

Voor de 13e maal zijn de 250 grootste Twitter accounts van goede doelen in Nederland op een rijtje gezet. 

Waar de vorige waarneming in februari nog grote verschillen liet zien, zijn de mutaties deze maal een stuk beperkter. Desalniettemin zijn er ook nu weer een aantal opmerkelijke veranderingen te constateren. En die zijn niet allemaal positief!

Samenstelling

De samenstelling van de waarnemingsgroep is ongewijzigd en blijft 430 organisaties omvatten.
 • In februari vielen er organisaties af die hun resultaten over 2012 niet gerapporteerd hadden aan het CBF. Inmiddels hebben enkelen dat wel gedaan. Dat levert één hernieuwde toetreder op, namelijk Sien (Philadelphia Support).
 • Herinneringscentrum Kamp Westerbork groeide voldoende om de Top 250 opnieuw te betreden.
 • Waar er twee toetreden vallen er ook twee af. Dat zijn bij deze meting Bake For Life en Sam's Kledingactie.
Homogene groep

Om de verandering door de tijd zuiver te houden wordt vanaf het begin een homogene groep gevolgd. Daarvan heeft nog altijd 95% een Twitter account.
 • De homogene groep heeft nu 477.569 volgers, dat is een groei van 7,9 %
 • Het aantal tweets bedroeg deze periode 21.756, hetgeen een beperkte daling is te opzichte van de vorige waarneming.
Top 250

De Top 250 levert dus bij eerste aanblik weinig bijzonderheden op. Maar dat is schijn:
 1. Eén miljoen volgers voor Top 250
  • De Top 250 heeft de grens van 1 miljoen volgers op Twitter doorbroken. Het totale aantal volgers staat nu op 1.023.084
 2. Een nieuwe nummer 1 in de Top 250
  • World Press Photo is er in geslaagd het grootste Goede Doelen Twitter account va Nederland te worden, door met 85.922 volgers het Van Gogh Museum (83.497) te passeren. Opvallend, omdat het Van Gogh Museum sinds mei 2012 op de 1e plaats stond.
 3. Opvallende toename inactiviteit accounts
  • Misschien wel de belangrijkste constatering is een negatieve, althans voor Twitter. Steeds meer goede doelen zijn niet langer actief op Twitter! Zelfs in de Top 250 zijn er 8 organisaties die geen enkele tweet verzonden in de laatste 3 maanden, daarbuiten zijn het er zelfs heel wat meer, in totaal namelijk 34!
  • Tellen we daar de 20 organisaties bij, die 5 of minder tweets verzonden, toont dit een opmerkelijke toename van inactiviteit aan.
  • Een eenduidige verklaring heb ik nog niet gevonden, maar het is bijzonder te noemen dat bijna 20% van de organisaties met een bestaand Twitter account hier niets meer doet!
 4. Nieuw Twitter profiel
  • Twitter heeft recentelijk een nieuwe profielpagina gekregen. Per eind mei wordt die overigens verplicht. Tot op heden hebben 78 organisaties in de Top 250 die switch vrijwillig gemaakt, waarbij aangetekend dient te worden dat een groot aantal nog altijd geen profielfoto toegevoegd heeft.
Grote groeiers   

De totale Top 250 groeide in de achterliggende maanden met 78.193 volgers. Natuurlijk kent ook deze waarneming weer een aantal grote groeiers:

En verder

 • Buiten het stuivertje wisselen aan de kop is de top 10 ongewijzigd gebleven.
 • De ondergrens voor opname is gestegen naar 298 volgers.
 • 175 accounts hebben inmiddels meer dan 1.000 volgers, 23 zijn de grens van 10.000 volgers gepasseerd.
 • Er werd beduidend minder getweet. Het aantal verzonden tweets daalde van ruim 59.643 in de vorige periode naar 50.028 bij deze waarneming!
De lijstVragen over de samenstelling? Kijk hier of mail naar fundraiseronline@sestertius.nl .Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten