Goede Doelen Facebook Top 250 [Jun 2014]

Terwijl de onrust over het almaar dalende organische bereik op Facebook toeneemt, blijft de groeispurt van goede doelen op Facebook zich onverminderd voortzetten. 

Ook bij de 12e kwartaalmeting zien we een sterke toename van het aantal likes. Het is een overall toename, waarbij overigens steeds duidelijker wordt, dat er wel substantiële beleidsverschillen tussen de diverse organisaties zijn ten aanzien van hun Facebookpagina.

Die verschillende opvattingen leiden onvermijdelijk tot heel wat verschuivingen! Zelfs de top  krijgt een ander aanzien...
 
Algehele ontwikkeling

De eerder geconstateerde groeispurt zet zich nog altijd door. In absolute aantallen groeit het aantal likes van de Top 250 met 419.000 harder dan ooit tevoren, getuige onderstaand overzicht.


Relatief is er wel een kleine afname, maar de groei van vorig kwartaal werd enigszins vertekend door de nieuwe toevoegingen aan de waarnemingsgroep. (zie hier)

De ondergrens voor opname in de Top 250 is ook opnieuw fors opgetrokken, van 424 naar 548.

Mutaties

Natuurlijk zijn er weer wat mutaties terug te vinden in de Top 250.

Toegetreden zijn dit kwartaal:
 • Stop TBC
 • Cultuurfonds 
 • Stichting Gered Gereedschap
 • Stichting MS Research
 • Vrienden UMC Utrecht
 • Child Support Indonesia
Dat ging ten koste van:
 • Bouw Mee
 • Wereldouders
 • NVVS
 • Fonds verstandelijk gehandicapten
 • Neba
 • GoedeWaar.nl
Snelle groeiers

Ook dit kwartaal is er een lijst gemaakt van snelle groeiers. Dit waren de pagina's met de grootste absolute toename van het aantal likes:


Wat hierbij vooral opvalt is de toename van het totaal aantal likes van deze 10. Dat zijn er 210.000, net meer dan de helft van de totale groei van de Top 250. Vorig kwartaal bedroeg dit percentage nog 44% en we zien het steeds meer toenemen.

Daaruit valt op te maken dat de grote groei vooral veroorzaakt wordt door een beperkt aantal organisaties, dat bereid is om al maar meer te investeren in Facebook.

Top van de lijst

De grote groei leidt ook tot substantiële verschuivingen in de top van de lijst. Daarom een overzicht van de positiewisselingen van de top 20 in de laatste metingen:


Naar de onderlinge verschuivingen kijken is één element, minstens evenzo interessant is de vergelijking tussen deze groep en de overige 230 organisaties. 

De groep van 20 organisaties is gezamenlijk goed voor ruim1,6 miljoen likes. Dat komt neer op 60% van het totaal. En dat is ook overeenkomstig hun aandeel in de groei. Het zijn dus vooral deze organisaties die zich goed weten te positioneren via Facebook.

Indien we iets verder in de lijst kijken kunnen we constateren dat ook op Facebook de 80/20-regel opgaat. 20% van de organisaties is goed voor 81,1% van de likes!

De volledige lijstVragen over de totstandkoming van de lijst? Die vind je hier, evenals de toelichting hoe je jouw organisatie ook kan laten opnemen in de lijst.
Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on TwitterGeen opmerkingen:

Een reactie posten