Goede Doelen Facebook Top 250 [Dec 2018]

2018 was een jaar met spannende ontwikkelingen in de sociale media. Ook Facebook ontkwam daar niet aan, zoals wederom uit deze 30e kwartaalmeting blijkt.

De diverse goede doelen accounts zijn daar op verschillende wijze mee omgegaan. En dat vertaalt zich in verschuivingen, zoals ik ook nu weer constateer. Alhoewel die minder heftig zijn dan bij de vorige metingen.  

Samenstelling

De samenstelling bleef bij deze meting ongewijzigd. Dat is bijzonder, want dat is al jaren niet voorgekomen. We treffen dus dezelfde 250 accounts aan die we ook bij de vorige meting tegenkwamen.

De enige wijzigingen die bij deze meting naar voren kwamen, betroffen kleine naamswijzigingen in de accounts.

Ontwikkeling

Ten opzichte van de vorige meting steeg het totaal aantal likes van de Top 250 met 156.511 naar een totaal van ruim 9,9 miljoen. Het aantal van 10 miljoen volgers nadert en ik hoop en verwacht dat aantal bij de volgende meting daadwerkelijk te gaan halen.

Deze stijging betekent echter wel dat de absolute groei voor het 7e kwartaal op rij afneemt. Sinds begin 2017 heb ik bij iedere kwartaalmeting een daling ten opzichte van het vorige kwartaal moeten waarnemen.   


De ondergrens voor opname steeg dit kwartaal licht, van 2.167 naar 2.189 likes.

Groei en krimp 

Zoals ik al schreef wordt er door de diverse organisaties verschillend omgegaan met de veranderingen waar Facebook aan onderhevig is. We zien daardoor organisaties waarvan het aantal likes fors groeit, maar ook heel wat organisaties met een teruglopend aantal likes.

Dit zijn de organisaties waarvan het aantal likes het sterkste groeide:


Maar ook de lijst met dalers is opmerkelijk. In het totaal daalden het aantal likes van 30 accounts, beduidend minder dan bij de laatste twee metingen (resp. 84 en 46), maar opvallend is wel dat de helft van de dalers accounts uit de top 50 zijn.


Verschuivingen

De belangrijkste verschuivingen in de Top 250 bij deze meting:
  • Kids Rights en het Rode Kruis wisselen positie 10 en 11 weer om.
  • KNCV Tuberculosefonds stijgt van 25 naar 19
  • Zonnebloem daalt van 19 naar 21
  • De Noordzee klimt van positie 56 naar 49
  • Dorcas springt van positie 190 naar 150
Conclusie

Waar ik vorig kwartaal weer wat positiever was, rest mij nu niets anders dan te concluderen dat het resultaat bij deze meting me enigszins tegenvalt. Ja, er is nog altijd groei, maar die is beperkt en van een trendbreuk is zeker nog geen sprake.

Uiteindelijk laat 2018 een in ieder kwartaal afnemende groei zien.

De grote vraag is wat er in 2019 staat te gebeuren. Volgt dan de onvermijdelijke omslag naar krimp? Of trekt het toch weer aan?

Veel zal afhangen van de politieke ontwikkelingen rondom de sociale media. Daarbij denk ik primaire aan de ontwikkelingen in de VS, waar de diverse aanbieders nog altijd onder een vergrootglas liggen van het Congres en de dreiging van ingrijpen in de bedrijfsvoering door de politiek voortdurend op de loer ligt. Die situatie draagt bepaald niet bij aan het consumentenvertrouwen ten aanzien van sociale media.

De lijstVragen over de samenstelling? Kijk hier of mail naar fundraiseronline@sestertius.nl .


 

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten