Goede Doelen X (Twitter) Top 100 [Feb 2024]

X, het voormalige Twitter, gaat in onze sector langzaam maar zeker kopje onder. Bij iedere meting constateer ik dat er steeds minder goede doelen actief zijn en degenen die actief blijven lijken steeds minder te posten. 

Combineer dat met continu teruglopende aantallen volgers en de opkomst van een serie alternatieve platformen en ik kijk naar een langzame maar zekere dood van Elon Musks erg dure speeltuin, in ieder geval voor onze sector. 

Het leidt onvermijdelijk tot het moment dat ik de Top 250 terug moet brengen naar een Top 100. Zoals al verwacht en in november ook al aangekondigd is dat moment nu aangebroken...

Samenstelling

Wat is er nog over? Ik begon deze kwartaalmeting met een waarnemingslijst van 304 accounts. Daar heb ik twee accounts aan toe kunnen voegen omdat de desbetreffende organisaties recent een CBF-keurmerk verkregen. Maar, toen ik die 306 accounts ging meten, werd de lijst snel korter...

 • 28 organisaties heb ik definitief uit de waarnemingslijst moeten verwijderen. Deels omdat ze in de achterliggende periode van tenminste 6 maanden geen enkele post geplaatst hebben, maar ook deels omdat ze zelf aangeven X te verlaten of zelfs hun account op X verwijderd hebben.
 • Daarnaast heb ik 26 organisaties tijdelijk verwijderd omdat ze sinds de vorige kwartaalmeting niet gepost hebben. Ervaring leert dat ik bij de volgende meting het overgrote deel van deze accounts definitief zal kunnen verwijderen.

In totaal dus 54 afvallers. Er resteren 252 actieve accounts, maar om daar nu een Top 250 van te maken gaat me echt te ver. Dus heb ik de lijst teruggebracht tot een Top 100. Wat meteen impliceert dat ik de resultaten zal vergelijken met de Top 100 van november 2023.

Krimp, krimp, krimp...

Maar dat is nog niet alles. Want ik constateer ook dat het overgrote deel van de accounts een dalend aantal volgers heeft. Om precies te zijn: 65 van de 250 (namelijk 252 -/- de twee nieuwe accounts) die overblijven laten een stijgend aantal volgers zien. Van de actieve accounts, dus zonder de 54 die (tijdelijk) verwijderd zijn, daalt dus 74%. 

In totaal verliezen die 185 accounts 12.579 volgers. Dat zijn gemiddeld 68 volgers per account.

Volgers verliezen kan natuurlijk omdat je account ontvolgd wordt, maar de meest voorkomende oorzaken zijn de door X zelf opgeschoonde, langdurig inactieve, accounts en mensen die X verlaten en hun account zelf opheffen. Kortom, de totale hoeveelheid gebruikers van X lijkt gestaag af te nemen. 

Top 100

Wat dus resteert is een Top 100. Maar de samenstelling daarvan ziet er bepaald niet hetzelfde uit als de Top 100 van november:

 • Er is één organisatie die toegevoegd werd aan de lijst en meteen de Top 100 induikt. Dat is @113preventie. 
 • Twee organisaties kondigden actief aan dat zij X verlaten en van twee organisaties is geen account meer te vinden.
 • Drie organisaties waren al tijdelijk verwijderd uit de waarnemingslijst, maar nu definitief en één had er bij de vorige meting al tijdelijk verwijderd moeten worden, maar glipte toen door de mazen van het net.
 • En dan zijn er nu nog 6 accounts tijdelijk verwijderd.
 • Waardoor er uiteindelijk 9 accounts in de Top 100 verschijnen, die voorheen buiten de Top 100 vielen. 

Resultaat

En dan is er natuurlijk nog het resultaat, dat door het voorgaande zeer fors beïnvloed wordt. De Top 100 daalt ten opzichte van november 2023 met 72.121 volgers. (-2,0%) naar een totaal van 3.517.937.

Verreweg het grootste deel van de achteruitgang is toe te schrijven aan verdwijnende of verwijderde accounts. De accounts die actief bleven, zagen hun volgersaantal met 7.213 afnemen.  

Ook hier is het beeld vergelijkbaar met wat ik eerder schreef. 78 van de 100 accounts zien hun volgersaantal afnemen, slechts 10 accounts groeien met meer dan 100 volgers. Free Press Unlimited voert met een kwartaalgroei van 456 volgers deze lijst aan.

Verschuivingen?

Ja, wie verschuift er niet zou ik haast zeggen. In de Top 10 passeert Extinction Rebellion (naar 9) Bits of Freedom (naar 10). Wat lager op de lijst vallen, naast het al vermelde Free Press Unlimited, ook Dierenambulance Amsterdam en De Ezelshoeve op met goede prestaties. 

De overige veranderingen zijn vooral het gevolg van:

 • iets meer of minder verlies van volgers lijden dan de accounts om je heen
 • stijgingen omdat er hoger in de lijst accounts verdwenen.

Conclusie

Goede Doelen op X geven er massaal de brui aan. Dat mag duidelijk zijn na deze meting. Daarvoor zijn vele oorzaken aan te wijzen, maar laat ik de belangrijkste paar op een rijtje zetten:

 1. De vele negatieve communicatie rondom X in de media na de overname door Musk.
 2. De steeds heftiger wordende communicatie op X.
 3. Het verlies van interesse in het medium door een jongere doelgroep, die voor andere sociale media kiezen (Instagram, TikTok etc.).
 4. De opkomst van een serie van concurrenten (Mastodon, Threats en Bluesky).
 5. De influencers die X verlaten. 

Met dit in het achterhoofd viel ik dan ook van mijn stoel toen het toonaangevende Newcom onderzoek een maand geleden wist te melden dat het aantal dagelijkse gebruikers van X in Nederland in 2023 fors toegenomen was, met bijna een kwart miljoen mensen. Geen idee waar dat op gebasseerd is...maar ik zie het niet en eerlijk gezegd...ik geloof er ook weinig van.

Twee vragen komen nu boven. De eerste is of X het wel gaat overleven, want deze trend, die we ook internationaal zien, dat niet alleen de gebruikers, maar ook de adverteerders hard weglopen, lijkt bijna onomkeerbaar. Dus maakt X nog altijd verlies en er zal toch wel ergens een grens zijn aan de bereidheid van Musk om er tot in lengte van dagen geld in te blijven pompen.

In de tweede plaats is er de vraag of het nu verstandig is om helemaal niets meer te doen op X? Want als je er een fors aantal volgers hebt die nog wel actief zijn op het medium, laat je die dan maar in de steek in de, waarschijnlijk ijdele, hoop dat ze je volgen naar een ander sociaal medium? Ik vind dat wat te rigoreus en zou het niet adviseren. Laat staan dat ik een account helemaal zou opheffen...waarom zou je kapitaal vernietigen als het niet nodig is?   

We zijn nu dus terug bij een Top 100, waar ik ooit, in 2011, mee begonnen ben. Voorlopig hou ik dat nog vol, maar ik ben benieuwd wat ik in mei aantref bij de volgende meting.

De lijst
Vragen over de samenstelling? Wil je ook in de lijst? Kijk eerst hier en mail dan naar fundraiseronline@sestertius.nl .

 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten