Goede Doelen X (Twitter) Top 250 [nov 2023]

Het gaat helemaal niet goed met met X. Sinds de overname door Musk tuimelen de veranderingen over elkaar heen, maar die hebben vooralsnog het platform alleen maar verder in de problemen gebracht. Adverteerders lopen massaal weg en moderatie vindt nauwelijks meer plaats, waardoor de communicatie steeds extremer wordt.

Ik verwachtte dan ook een slagveld aan te treffen toen ik begon met de nieuwe kwartaalmeting. Maar dat beeld is toch wat genuanceerder gebleken. Blijkbaar was mijn insteek vooraf iets te negatief....

Samenstelling

Iedere meting is de eerste vraag die ik mij moet stellen hoeveel organisaties op X niet meer posten en/of het platform volledig verlaten hebben. Dat is nu niet anders:

  • Bij deze meting heb ik 18 (!) organisaties van de waarnemingslijst moeten verwijderen. 17 daarvan omdat ze al minstens een half jaar geen post geplaatst hebben, 1 omdat het hele account verwijderd is.
  • Daarnaast zijn er 15(!) organisaties die sinds de vorige meting in augustus inactief zijn. Die krijgen dus ook geen vermelding in de Top 250.

Gelukkig werden er nog 3 organisaties wel weer actief, die dan ook terugkeren in de lijst. En er komen 12 nieuwe organisaties in de lijst.

Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat de waarnemingslijst weer een stuk korter geworden is. Daar staan nu nog slechts 304 accounts op. 

Het logische gevolg is dat de ondergrens voor opname in de Top 250 opnieuw daalt, van 873 volgers naar 612 volgers.

Resultaat

Dat resultaat zal dus ook wel dramatisch zijn, als je naar deze ontwikkeling kijkt. 

Op het eerste gezicht wel. Het aantal volgers van de Top 250 daalt naar 3.966.820, een achteruitgang van 62.470 volgers ten opzichte van de meting in augustus. Maar dat ligt allemaal toch iets genuanceerder.

De tijdelijk verwijderde account hebben namelijk 86.191 volgers en de teruggekeerde accounts 7.632. Netto is het verlies door de mutatie in inactieve accounts (- 78.559) plus de volgers die de nieuwe accounts toevoegen (9.470) dan ook 69.089. 

Onderaan de streep hebben de accounts die wel in de lijst bleven dus een groei van 6.619 volgers gerealiseerd. 

Groei en krimp

De meeste accounts verliezen nog altijd volgers. Dat beeld is al een tijd onveranderd. Maar waar er bij de vorige meting bijna 80% van de accounts geen groei of een daling noteerden, is dat percentage bij deze meting gedaald naar 66%. 

Er zijn dus wel degelijk accounts die groei laten zien. Daarbij springen er drie in het oog: 

  • Extinction Rebellion (+ 4.712)
  • Van Gogh Museum (+ 2.737)
  • Artsen zonder Grenzen (+ 1.137)
Verschuivingen

De lijst is behoorlijk op z'n kop gezet, niet in de laatste plaats omdat de nummer 9 op de lijst van augustus, het Mauritshuis, besloten heeft om X te verlaten. Daardoor schuift Bits of Freedom op van plaats 10 naar 9. Daarachter komt Extinction Rebellion van plaats 16 naar 10.

Lager in de lijst valt de groei op van:

  • Artsen zonder Grenzen, van 70 naar 62
  • Viervoeters, van 155 naar 146
  • Child Helpline International, van 193 naar 183
  • Hoogvliegers, van 206 naar 194
  • en zeker vermeldingswaardig is de sprong van de Stichting Long Covid, die in augustus net buiten de lijst viel (nr. 251) en nu binnenkomt op plaats 229 (+ 22 plekken).
Conclusie
 
Alles samenvattend kan ik niet anders concluderen dan dat het beeld zeer gemengd is. Aan de ene kant zie ik heel veel organisaties X verlaten, terwijl de achterblijvers het (wat) beter doen dan voorheen. Het is dus zeker niet allemaal zo droevig als ik vooraf verwacht had.
 
Toch, na ruim 12,5 jaar en 51 metingen, ben ik genoodzaakt om ook te concluderen dat er te weinig organisaties op X actief zijn gebleven om de Top 250 te handhaven. Een waarnemingslijst van 304 accounts, waarvan er ook nog eens 15 al tenminste drie maanden inactief zijn is daarvoor een te smalle basis.
 
Met ingang van 2024 zal ik de X Top 250 daarom terugbrengen naar een Top 100, tenzij er zich tussentijds veranderingen voordoen waardoor ik dat voornemen toch nog moet heroverwegen. Het is en blijft het X van Elon Musk, dus je weet immers maar nooit wat voor konijn er plots uit de hoge hoed getoverd wordt...

De lijst
Vragen over de samenstelling? Wil je ook in de lijst? Kijk eerst hier en mail dan naar fundraiseronline@sestertius.nl .

 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten