Goede Doelen Facebook Top 250 van 2023

Nadat ik in de loop van 2022 moest constateren dat het niet langer zinvol was om ieder kwartaal een Goede Doelen Facebook Top 250 te maken, heb ik in december 2022 een jaaroverzicht gemaakt.

Nu, een jaar later, wordt het tijd om een nieuwe Top 250 te maken en te bekijken welke goede doelen het in de achterliggende twaalf maanden het best gedaan hebben. Dat levert toch weer een paar interessante inzichten op.

Samenstelling waarnemingslijst

De waarnemingslijst is bij deze meting op een paar punten gewijzigd:

 • In de loop van het jaar ontvingen diverse nieuwe organisaties een CBF keurmerk. Daarvan kwamen er 16 nog niet voor in de waarnemingslijst, die daardoor uitgebreid werd tot een aantal van 583.
 • Van vijf organisaties heb ik geen actieve facebookpagina kunnen vinden.
 • en één organisatie werd per 1/1/2023 opgeheven.

Dit resulteert dus in een waarnemingslijst van 577 organisaties.

Samenstelling Top 250

Om vermeld te worden in de Top 250 heeft een pagina dit jaar 5.600 volgers nodig. Dat waren vorig jaar nog 5.400 volgers.

De Top 250 ondergaat de volgende mutaties:

 • Van drie organisaties kon ik bij deze meting geen pagina vinden: Zonnebloem, Free a Girl en Phéron.
 • Vier organisaties groeiden niet voldoende om hun plek te behouden: De Vrolijkheid, RAVON, Duchenne Parent Project en Orange Babies.
 • Vijf organisaties groeiden hard genoeg om de Top 250 binnen te komen. Dat zijn het Armoedefonds, Trees for All, Vogelrevalidatiecentrum Zundert, Parkinson NL en Zeeuws Landschap.
 • Twee organisaties die dit jaar een CBF keur verkregen beschikken over een pagina met voldoende volgers om direct de Top 250 binnen te komen, namelijk Welkom in Utrecht en IHH Nederland.
Daarnaast zijn nog vijf organisaties die de naam van hun pagina dit jaar gewijzigd hebben.

Resultaat

Zoals ik vorig jaar al verhaalde heeft het door de afrondingen van volgersaantallen weinig zin om aantallen volgers op te tellen. Bij benadering kan ik wel stellen dat er over het geheel waarschijnlijk sprake is van een beperkte toename van het aantal volgers van de Top 250, dat zich nog altijd ruim boven de 12 miljoen zal bevinden.

Groei en krimp

De afrondingen zorgen natuurlijk ook voor een onduidelijker beeld van de veranderingen per pagina. Uiteindelijk kan ik constateren dat er ten opzichte van vorig jaar 127 organisaties zijn die hun volgersaantal zien toenemen. Bij 84 organisaties is het afgeronde aantal volgers onveranderd en bij 37 daalt het afgeronde aantal volgers. Maar dat hoeft niet daadwerkelijk zo te zijn, het kan dus ook het gevolg van de afronding zijn.

Er zijn er ook pagina's die hun aantallen volgers wel fors zagen toenemen. Dit is het overzicht van de 10 snelst groeiende pagina's van 2023:Verschuivingen

Natuurlijk zijn er heel wat verschuivingen als je een jaar lang geen tussentijdse metingen maakt. De Top 20 is weliswaar ongewijzigd, maar dat geldt zeker niet voor de pagina's daarna. Ik pik er de opvallendste stijgers uit:

 • Cliniclowns gaat van 29 naar 25.
 • De Hondenbescherming gaat van 82 naar 65.
 • De Ezelshoeve klimt van 107 naar 96
 • Natuur&Milieu gaat van 114 naar 97
 • Extinction Rebellion stijgt van 116 naar 103
 • Hendrick de Keyser gaat van 196 naar 185
 • Dierenwelzijn Walcheren gaat van 218 naar 200

Een speciale vermelding verdienen het Armoedefonds dat bij de meting van vorig jaar nog op plek 284 stond en nu naar 209 klimt (+75 plaatsen) en ParkinsonNL dat vorig jaar zelfs op plaats 410 eindigde en nu de Top 250 binnenkomt op plaats 247 (+ 163 plaatsen). Twee heel knappe prestaties!

Conclusie  

Na Facebook een jaar met rust gelaten te hebben was ik best benieuwd wat ik aan zou treffen. Als ik nu naar het resultaat kijk moet ik onderaan de streep toch concluderen dat het me niet meevalt.

Weliswaar zijn er pagina's die het goed doen, maar van de meerderheid valt het resultaat me niet mee. Natuurlijk, ik weet dat Facebook-communicatie er niet makkelijker op wordt gemaakt en ik weet ook dat de jeugd Facbook niet zo interessant meer vindt, maar dat verklaart lang niet alles. Het blijft voor veel organisaties toch ook een kwestie van hun communicatieuitingen eens wat beter evalueren en hun doelstellingen scherper formuleren, want daar valt vaak best veel aan te verbeteren. Degenen die dat wel doen (en blijven doen) plukken daar duidelijk de vruchten van. Misschien iets minder 'zenden' ? (Hint!)

Over een jaar, in december 2024, maak ik opnieuw een overzicht. Dan zien we vanzelf wie het goed en minder goed vergaan is...

De lijstVragen over de samenstelling? Kijk hier of mail naar fundraiseronline@sestertius.nl .
 

  


 

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten