Goede Doelen Facebook Top 250 van 2022

Enkele maanden geleden moest ik noodgedwongen afscheid nemen van Goede Doelen Facebook Top 250. 

Maar zoals ik toen al schreef, wil ik nog wel proberen een jaarlijks overzicht te produceren, ook al valt daar het nodige op af te dingen.

Zo gezegd, zo gedaan. Dit is het eindejaarsoverzicht van 2022.

Samenstelling

Hoe ben ik tot deze lijst gekomen? Dat begint met de waarnemingslijst van juni 2022, die ik in augustus had willen gebruiken. Daaraan zijn de (actieve) pagina's toegevoegd van organisaties die sinds juni een CBF-keur verkregen hebben.

Vervolgens heb ik de aldus verkregen lijst vergeleken met de onafgerondde waarneming van december 2021. 

Omdat er ook eerder dit jaar al een grote aanvulling van de waarnemingslijst plaatsgevonden heeft, zijn er echter heel wat organisaties waarvan de meting in 2021 nog niet uitgevoerd was en er dientegevolge ook geen verschil te melden is.

Consequentie

Doordat er nu door Facebook afgeronde volgersaantallen vermeld worden, ontstaat een vertekend beeld van de werkelijkheid. Een pagina met bijvoorbeeld 11.600 volgers in december 2021 en 12.400 bij deze meting lijkt met slechts 400 volgers gegroeid te zijn. Nog vreemder is het beeld bij een organisatie die van 12.001 naar 12.499 is gegaan en dus met 498 volgers gegroeid is maar met -1 volger getoond wordt.

Kortom, over de krimp en/of groei van de meeste pagina's valt hierdoor weinig zinnigs te melden en ik heb me dan ook afgevraagd of ik het verschil met december 2021 er al dan niet bij moest vermelden. Maar omdat het soms toch een indicatie geeft, heb ik er voor gekozen om het wel te doen. 

Waar ik zeker ook niet aan begin is het optellen of aftrekken van aantallen om te bepalen wat de totale ontwikkelingsrichting is. Door de cumulatie van de afgeronde aantallen is de marge waarin een dergelijke sommatie richtinggevend is veel te groot om een relevant beeld te geven.

De lijst is door deze ontwikkeling natuurlijk veel statischer geworden dan voorheen. En door de afrondingen eindigen veel organisatie op een gelijk aantal volgers, waardoor stijgen of dalen in de lijst ook minder zegt dan voorheen.

Vermelding in de lijst

Waar ik nog wel iets over kan zeggen zijn de pagina's die de lijst wel of juist niet gehaald hebben.

In de eerste plaats is de ondergrens voor opname sinds de meting in juni gestegen van 5.092 naar (afgerond) 5.400 volgers. 

Ten opzichte van de meting in juni zijn 6 organisaties hun plaats in de lijst kwijtgeraakt. Dat zijn:

 • Trees for All
 • AFEW
 • Stichting van het Kind
 • Dream4Kids
 • Nederlands Helsinki Comité
 • De Vakantiebank

Hiervoor in de plaats kwamen:

 • KNGF (terug van weggeweest)
 • War Child (idem)
 • Vereniging Hendrick de Keyser (in juni niet vermeld wegens inactiviteit)
 • GlobalRize (nieuw CBF-keur)
 • No Guts No Glory (ook nieuw CBF-keur)
 • Fundación Paz-Holandesa (nieuw in Top 250 door groei)

Conclusie

Het blijft natuurlijk jammer dat we de traditionele Facebook Top 250 niet meer kunnen maken, maar op deze wijze blijven we in ieder geval enigszins een beeld houden van de ontwikkelingen. 

Enkele aanvullende waarnemingen:

 • 61 van de 250 organisaties in de Top 250 (net geen 25%) is nog niet overgestapt naar de nieuwe pagina lay-out.
 • Echt opmerkelijk vind ik dat 53 van de die 61 non-switchers een (erg) positieve groei ten opzichte van juni laten zien, terwijl die verhouding bij de switchers veel gematigder is. Ik heb hier helaas geen eenduidige verklaring voor, maar bijzonder is het wel. 
Ik hoop dat deze lijst een uitgangspunt kan vormen voor een jaarlijkse meting. De volgende meting verwacht ik dan ook eind 2023 te publiceren, tenzij er natuurlijk weer iets verandert, maar dat zien we vanzelf...

De lijstVragen over de samenstelling? Kijk hier of mail naar fundraiseronline@sestertius.nl .
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten