Goede Doelen X Top 100 [Mei 2024]

Terwijl het overgrote deel van onze sector besloten heeft X te verlaten, is er nog altijd een wat bescheidener groep goede doelen die hun volgers wel trouw blijven. Het gaat vooralsnog zeker niet goed met X, maar van een totale ineenstorting is ook nog altijd geen sprake. Dus blijf ik de ontwikkeling nauwgezet monitoren, ook al heb ik de Top 250 in februari terug moeten schalen naar een Top 100

Een trendbreuk is ieder geval nog altijd niet zichtbaar. Nog steeds verlaten ieder kwartaal diverse goede doelen actief X door hun account te verwijderen. Of ze besluiten simpelweg om er niet meer actief te zijn. Dit zijn de consequenties.

Samenstelling

Een korte samenvatting van de ontwikkeling van de waarnemingslijst ziet er als volgt uit:

  • Na de vorige meting in februari bestond de waarnemingslijst uit 278 accounts. Door het sindsdien verkrijgen van een CBF keurmerk zijn er twee accounts aantoegevoegd.
  • Van die 280 heb ik er 26 (bijna 10%!) moeten verwijderen wegens inactiviteit in de laatste 6 maanden of omdat ze het account verwijderd hebben.
  • Van de overblijvende 254 zijn er 24 accounts die niets gepost hebben in het afgelopen kwartaal, waardoor de lijst actieve accounts dus uitkomt op 230.
Van die laatste groep van 24 had de helft, dus 12 accounts, bij de vorige meting nog een vermelding in de Top 100. Hierdoor komen er dus 12 nieuwe accounts in de Top 100, waarvan 11 die bij de vorige meting de Top 100 niet haalden en 1 geheel nieuw account.

Resultaat

Bij de vorige meting in februari hadden de accounts in de Top 100 nog ruim 3,51 miljoen volgers. Dat aantal is bij deze meting gedaald naar 3,40 miljoen, een achteruitgang van 112.100 volgers (-3,2%). 

Het is wel goed om even in detail naar dat cijfer te kijken:

  • De 12 accounts die wegvielen uit de Top 100 hadden gezamenlijk 162.632 volgers.
  • De nieuwe toetreders hebben gezamenlijk 57.325 volgers, waardoor het verschil tussen deze twee 105.307 volgers is. 
  • 94% van de achteruitgang is dus volledig toe te schrijven aan de verdwenen of inactieve accounts, niet aan het feit dat er veel volgers X verlaten hebben.
De achteruitgang lijkt dus minder heftig dan het totale resultaat doet vermoeden.
 
Stijgers en dalers 

Dit beeld zien we ook terug als we naar de individuele ontwikkelingen van de accounts gaan kijken. In februari hadden nog 78 van de 100 accounts een dalend aantal volgers, nu is dat aantal gedaald naar 68 (van de 99, want één organisatie is helemaal nieuw in de lijst). Dat zijn er nog steeds veel, maar toch lijkt de daling minder heftig te zijn dan aan het begin van het jaar.
 
De totale daling van de accounts in de Top 100 is nu 6.878 volgers. En aangezien het Van Gogh alleen al 6.920 volgers verloor, is de totale mutatie zonder Van Gogh zelfs positief.
 
Conclusie
 
Heel, heel langzaam lijkt er wat rust te komen op X. Er neigt zowaar een nieuw evenwicht te ontstaan. Dat is goed nieuws voor de doorzetters die nog altijd actief zijn op X. Het is ook het beeld dat ik de laatste tijd heb van klanten die er nog actief zijn.
 
De grote vraag is natuurlijk hoelang dit zo zal blijven. Want met de Amerikaanse verkiezingen in aantocht kan je echt alles verwachten. Feit is dat de (internationale) media er wel nog steeds zeer actief zijn, waardoor X een belangrijke informatiebron blijft voor nieuws, vooral als het 'heet van de naald' is.
 
De concurrenten, vooral Threads, Mastodon en Bluesky, zijn tot op heden niet in staat gebleken om een heel groot verschil te maken. Maar als X daadwerkelijk in de problemen komt, wat zeker niet uit te sluiten valt, kan dat zomaar snel veranderen. 
 
Na de zomer volgt een nieuwe meting. Dan zullen we ook een nieuwe indicatie krijgen, al verwacht ik persoonlijk dat er pas na november duidelijkheid gaat komen over de echte toekomst van X.

De lijst
Vragen over de samenstelling? Wil je ook in de lijst? Kijk eerst hier en mail dan naar fundraiseronline@sestertius.nl .

   
  Geen opmerkingen:

Een reactie posten