Goede Doelen LinkedIn Top 250 [Mei 2024]

Al enkele jaren kijken we ieder kwartaal naar de snelle groei die goede doelen op LinkedIn doormaken. Dan blijft de vraag terugkomen wanneer dit nu eens ophoudt en die groei afneemt. 

Maar nee, dat was ook in februari nog altijd niet het geval. En nu? Zou het nu anders zijn?

Samenstelling

Zoals te doen gebruikelijk eerst maar eens een blik werpen op de veranderingen in de samenstelling dit kwartaal. De lijst kent bij deze meting drie nieuwe toetreders, die allen kort geleden het CBF-keur verwierven. Het zijn Justdiggit, Women Win en @ease. 

Hierdoor verliezen er dus ook drie organisaties hun vermelding in de lijst, namelijk Article 25 Foundation, Vier het Leven en Living Memories.

De ondergrens voor opname in de lijst stijgt van 1.321 volgers naar 1.494 volgers, wat opnieuw een meer dan opmerkelijke toename is van 13,1%, nadat de ondergrens bij de vorige meting ook al met 12,4% gestegen was.

Resultaat

Wat levert het op? De Top 250 heeft inmiddels 2.536.684 volgers wat een toename betekent van 163.692 volgers (+6,9%) ten opzichte van de meting van februari. Maar net als bij die meting is de toename voor een substantieel deel toe te schrijven aan de nieuwe toetreders:

 • De drie nieuwe toetreders brengen samen 48.835 nieuwe volgers mee, waarbij vooral Justdiggit met 34.468 volgers grote invloed heeft. Zij zijn dan ook meteen op plaats 19 terug te vinden in de lijst.
 • De afvallers hadden bij de vorige meting 4.075 volgers. 
 • Netto is de consequentie van deze mutaties dus 44.760 volgers.
 • De overige 247 account voegen dus 118.922 volgers toe, een toename van 5,0%...oftewel vrijwel identiek aan de toename die we ook in februari gemeten hebben.      

De conclusie is dan ook dat de lijn van februari feitelijk doorgetrokken wordt. Een hele stabiele, mooie kwartaalgroei van ca. 5%. 

Groei en krimp 

Er is opnieuw enkel sprake van groei, want krimpende accounts ben ik niet tegengekomen. Dit zijn de accounts die hun volgersaantal in absolute aantallen het sterkst zagen stijgen:

Wat vooral opvalt in deze lijst, is dat accounts met grote aantallen volgers ook (in absolute aantallen) het hardst groeien. Ze staan namelijk allemaal in de Top 21 van de Top 250. 

Het bevestigt dat organisaties die vroegtijdig actief aan de slag gaan met sociale media er ook veel meer uit kunnen halen. 'Afwachten of het medium wel eens belangrijk zou kunnen worden' is aantoonbaar de verkeerde strategie, want early adaptors blijven profiteren en voor de aanvankelijke twijfelaars is een inhaalslag bijna onmogelijk of extreem duur.

Maar...absolute aantallen zeggen niet altijd alles. Daarom heb ik ook maar eens een lijst gemaakt van de organisaties die in relatieve zin het hardst gegroeid zijn. Dan komt er een heel ander beeld naar voren:

 

Slechts één account uit de voorgaande lijst, Wetlands International, zien we terugkomen in deze lijst. De overigen zijn accounts die veel kleiner zijn. 

Interessant, maar...de toevoeging van een nieuwe volger draagt procentueel altijd meer bij als het account kleiner is, hetgeen ook meteen de valkuil is van deze lijst, want een hoger groeipercentage is mooi, maar vooral interessant ten opzichte van accounts van vergelijkbare omvang. 

We zullen dan ook zien dat accounts die hoog scoren in deze lijst veelal ook de accounts zijn die de grootste sprongen maken in de lijst. 

Verschuivingen

In de top van de lijst vinden er deze keer wat verschuivingen plaats:

 • Rewilding Europe gaat van 4 naar 3, ten koste van Vluchtelingenwerk
 • Hivos gaat van 7 naar 6, waarbij het Alzheimer Nederland passeert
 • WNF komt de top 10 binnen ten koste van het Rode Kruis, dat een plaats zakt naar 11

Grote sprongen zien we, zoals aangekondigd, vooral lager in de lijst:

 • Stichting Long COVID stijgt 8 plaatsen, van 137 naar 129
 • Stichting Anne-Bo stijgt 13 plaatsen, van 209 naar 196
 • Stichting iQ+ gaat 9 plaatsen omhoog, van 208 naar 199
 •  ...en, hoe kan het ook anders, Support Casper is de grootste stijger en gaat 14 plaatsen omhoog, van 232 naar 218.

Conclusie

LinkedIn is het sociale medium dat veel aandacht naar zich toetrekt omdat het de laatste jaren fors in belang is toegenomen. Dus is bijna ieder goed doel er ook actief, al zijn er velen wel veel te laat echt actief geworden. Dat wreekt zich nu, omdat we ook zien dat het moeilijker wordt om dan nog echt te groeien. 

Dat wordt nog wel eens gebagatelliseerd. Recentelijk had ik hier -weer eens- een gesprek over met een aantal mensen. Dat begint altijd met de opmerking: "Hoe belangrijk zijn die volgersaantallen nu eigenlijk?". "Nou", is dan mijn reactie,"heel belangrijk!". Want publiceren in een medium, of het nu een krant is, je website of een sociaal medium, draait zowel om de inhoud als om het bereik van je boodschap. Hoeveel mensen krijgen je boodschap onder ogen? Dat zijn in sociale media, zeker als je niet betaalt, altijd je volgers. Pas als die reageren kan je het bereik van je boodschap extra vergroten. Maar de kans dat er iemand reageert is nu eenmaal groter als je 1.000 volgers hebt dan wanneer je er 10 hebt. 

Versta me goed. Op basis van de relevantie van je boodschap gaan meer mensen je volgen. Een gerealiseerd verhoging van je volgersaantal zegt dus iets over de relevantie van je vorige boodschap(pen). Maar een hoger volgersaantal geeft ook iets aan over hoe kansrijk je toekomstige boodschap(pen) zullen zijn.      

Juist daarom maak ik al meer dan 10 jaar deze lijsten. Want het zegt echt wel wat over hoe de diverse goede doelen zich (kunnen) ontwikkelen. En op dit moment is LinkedIn daarvoor heel belangrijk. En dat blijft ook nog wel even zo!

De lijst


 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten