Flitspaal.

Vlak bij mijn huis staat een camera langs de weg. Je kent ze wel, paal met kastje. Het kastje is zwaar gehavend. Verbogen, brandplekken, besmeurd met graffiti, er is niet veel meer van over. De camera is er ook al lang geleden uitgehaald. Wat dus resteert is een lelijke paal die er nu troosteloos langs de weg staat. Ooit heb ik die achtergebleven paal als metafoor gebruikt, om de dilemma's aan te duiden rondom de wensen van een donateur. De paal vormt een mooi en tastbaar bewijs van de complexiteit van het vraagstuk. Iedere keer als ik nu langs die paal rijd, moet ik er weer aan denken...We willen allemaal veiligheid op de weg. Dus moeten mensen die zich onveilig gedragen aangepakt worden. Omdat het kostbaar is die veiligheid te handhaven hebben we daar een mechanische oplossing voor bedacht. De flitspaal. Een apparaat waar de meeste weggebruikers een grote hekel aan hebben. Vooral omdat ze zelf ook wel eens over de schreef gaan en een mechanische oplossing nu eenmaal weinig mededogen kent. Flits, boete, frustratie (let wel, over eigen falen) en dus moet de flitspaal het ontgelden. Een interessant dilemma, aan de ene kant willen we veiligheid, aan de andere kant maken we ons boos op het systeem dat die veiligheid handhaaft.

Een vergelijkbaar dilemma speelt dagelijks op de service afdeling van vele goede doelen. Daar komen de reacties binnen van mensen die hun lidmaatschap opzeggen of niet meer benadert willen worden. Een verzoek dat regelmatig vergezeld gaat van de mededeling 'Haal mij uit uw bestand' of iets van gelijke strekking. Het lijkt een zo logische handeling, en is het goed recht van de donateur, maar een oplossing is het zeker niet. Want als je mensen niet meer wilt benaderen, moet je ze uitsluiten, en daartoe moeten ze juist in het (uitsluit)bestand blijven staan.

Probeer het maar eens uit leggen aan een donateur. Die neemt de moeite om contact op te nemen, vaak al een drempel, en krijgt dan te horen dat het in zijn eigen belang is om in het bestand te blijven staan. Ook dit is een dilemma: 'Ik wil niets meer met u te maken hebben en juist daarom moet ik bij u geregistreerd zijn?' De donateur maakt zich boos op een systeem dat zijn eigen belang beoogt na te streven.

De donateur zoekt de oorzaak bijna altijd bij degene die de boodschap mededeelt. Zoals de flitspaal het moet ontgelden, krijgt ook het goede doel de volle lading. Vaak ten onrechte, maar daar schiet de donateur, noch het goede doel iets mee op.

De oplossing? Toch maar registreren en het niet zeggen tegen de donateur? Verwijderen en een paar weken later daardoor toch weer in de brievenbus liggen, omdat je het adres niet kon uitsluiten? Eigenlijk zijn het allemaal geen oplossingen, het zijn lapmiddelen.

We willen als fondsenwerver graag aan de wensen van de (niet-)donateur tegemoet komen, maar die wensen kosten geld. Ontdubbelen/uitsluiten kost geld, mailen naar een adres dat toch niet gaat responderen kost geld...en dan krijg je ook nog het verwijt dat je te veel kosten maakt. Nog zo'n dilemma. 

Als fondsenwerver voel je je soms net die achtergebleven flitspaal...Volg je Fundraiser Online al op Twitter? @FundraiserOnl 
Blijf op de hoogte van  elke nieuwe publicatie. 
 
Follow FundraiserOnl on Twitter


Geen opmerkingen:

Een reactie posten