4de Meting Goede Doelen op Twitter

In aanloop naar de 4de kwartaal-meting van de grootste goede doelen op Twitter, de top 250, is er opnieuw een analyse gemaakt van de ontwikkeling die Nederlandse Goede Doelen doormaken op Twitter. Hoe ontwikkelt het aantal volgers zich, zijn goede doelen meer of minder actief etc.

Naarmate er meer onderzocht wordt en we meer weten, gaan we ook meer leren. Deze keer extra aandacht voor het het volggedrag van Goede Doelen. Want daar valt wel het één en ander over op te merken...

Sinds mei 2010 volgt Fundraiser Online een homogene groep van fondsenwervende instellingen teneinde zich een beeld te vormen van de ontwikkelingen die goede doelen doormaken op Twitter. Zo ook nu, de cijfers zijn gemeten op 12 februari 2012. Het is inmiddels de 4e meting, waardoor er langzamerhand wat trends zichtbaar worden.

De algemene ontwikkelingen
 • De participatie van goede doelen op Twitter neemt verder toe. Opnieuw werd het aantal goede doelen met een Twitter account uitgebreid. 90 van de 100 organisaties in de homogene groep hebben nu een account. 
 • Het aantal volgers neemt sneller toe. Inmiddels hebben de 90 organisaties gezamenlijk ruim 177.000 volgers. Dat is een groei van 26,3% van het totaal aantal volgers, waar die groei een kwartaal eerder nog 20,6% was. Twaalf organisaties groeiden zelfs met meer dan 50%. Gemiddeld heeft een goed doel in de homogene groep nu dus 1771 volgers. Bij degene met een account is dat 1971.  
 • Er wordt steeds meer getweet! Natuurlijk neemt het absolute aantal tweets toe (het kan moeilijk afnemen), maar afgelopen kwartaal werden er 16.797 tweets verzonden, waar er dat een kwartaal eerder nog 14.431 waren. Een toename van 162 naar 186 tweets per twitterende organisatie.

 • Gemiddeld aantal tweets per organisatie is nog altijd laag. We constateerden het al eerder, het gemiddeld aantal tweets per organisatie/per dag is nog altijd laag, zo rond de 2. Dat roept gelijk de vraag op of meer tweeten beter is...
 • Meer tweeten lijkt tot sneller groei te leiden!  Van de organisaties die meer dan gemiddeld groeiden in het afgelopen kwartaal, hebben 20 van de 30 meer dan het gemiddeld aantal tweets per dag verzonden! De overige 10 zaten overigens net onder het gemiddelde.
 • Het rendement van een tweet neemt toe. Een gemiddelde organisatie in de homogene groep heeft afgelopen kwartaal dus 410 nieuwe volgers toegevoegd (was 269 in het vorige kwartaal) en 186 tweets verzonden (was 162 in het vorige kwartaal). Daaruit is af te leiden dat er per tweet nu 2,2 volgers bijkomen, waar dat een kwartaal geleden nog 1,6 volger per tweet was. 

Nieuw: hoeveel accounts volgen de goede doelen zelf?

Dit keer is er voor het eerst ook gekeken naar het aantal gevolgde accounts door goede doelen. Dat leverde heel wat opvallende feiten op. Waaruit afgeleid kan worden dat de verschillende organisaties er nog al uiteenlopende meningen op na houden wat een aantrekkelijk 'volgbeleid' is.
 • De homogene groep volgt in totaal 69.294 accounts. Dat is dus gemiddeld 693 account. Als we alleen naar de twitteraars kijken is dat gemiddelde 770 accounts.
 • De gemiddelde verhouding tussen gevolgden en volgers is dus 0,39. Maar hier wordt het interessant, want de verschillen in dit ratio zijn bijzonder groot.


Dit is een plaatje om eens dieper over na te denken....
 • Er zijn dus goede doelen die helemaal niemand volgen (< 0,10)
 • Er zijn goede doelen die zo hun eigen keuzes maken (0,10 - 0,50)
 • Er zijn goede doelen die wel terugvolgen, maar daar bewust in kiezen. (< 0,50- <1,0)
 • Er zijn goede doelen die meer mensen volgen dan dat ze volgers hebben. (> 1,0)
 • En er zijn er bij die zelfs meer dan twee keer zoveel accounts volgen dan dat ze zelf volgers hebben!
Blijkbaar zijn de meningen over wat 'goed volgbeleid' is nog sterk verdeeld. 

Ter indicatie, de nr. 1 heeft een ratio van 0,01 terwijl de nr. 2 een ratio van 0,47 heeft en de nr. 3 een ratio van 1,04.

Bij een aantal goede doelen krijg je daarnaast de sterke indruk dat ze gebruik maken van 'autofollow- programma's' om hun aantallen op te schroeven. Een methode waar binnen en buiten de goede doelen wereld de meningen sterk over verdeeld zijn. 

Later deze week volgt natuurlijk weer de 'Top 250'. Maar die wordt nu wel anders samengesteld, waarover later meer!Fundraiser Online op Twitter?

 
Follow FundraiserOnl on Twitter
   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten