Twitter Top 250

Alweer een kwartaal voorbij, dus is het tijd om te kijken naar de stand van zaken bij de Nederlandse Goede Doelen op Twitter. Maar tegelijk heeft ook Fundraiser Online zo z'n ambities. Een volledige Top 250, dus 250 goede doelen met een twitter account!

De samenstelling van de lijst per 2012 is daartoe grondig veranderd. Dat had nog al wat voeten in de aarde. Maar het resultaat mag er zeker zijn! Dit zijn de 250 grootste...


Afgelopen jaar zijn er verschillende vragen en opmerkingen op mij afgekomen over de samenstelling van de lijst. Vragen die ik weliswaar kon beantwoorden, maar onderliggend wilde iedereen, inclusief ikzelf, eigenlijk maar één ding weten: Wie is nu eigenlijk de grootste op Twitter?

Zelf vond ik de lijst met ontbrekende accounts aanvankelijk wel nuttig, maar langzamerhand is Twitter daar te volwassen voor geworden. En waarom alleen kijken naar de 250 grootste organisaties?

Daarom is dit de eerste aanzet om tot een totaallijst van de 250 grootste te komen. Het is nog niet compleet, dat realiseer ik me, maar de lijst komt al aardig in de richting en geeft een goede benchmark.

De grondslag
 • Uitgangspunt om in de lijst te verschijnen is en blijft vermelding in de lijst 'Totale Baten Eigen Fondsenwerving' van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Rapporteer je niet aan het CBF, dan wordt je dus niet opgenomen in de Top 250.
  • Al deze organisaties zijn gevestigd in Nederland én rapporteren hun inkomsten onder Nederlandse wetgeving en zijn dus Nederlandse Goede Doelen.
De samenstelling 

Om tot een lijst van instellingen te komen heb ik de volgende stappen ondernomen:
 • Alle organisaties die in de Top 250 lijst van 2009 (de grondslag van vorig jaar) van het CBF stonden. Dus ook de organisaties die niet meer in de lijst van 2010 voorkomen, meestal omdat ze door een ander boekjaar pas later hun cijfers aanleveren. Als ze blijvend niet meer rapporteren aan het CBF gaan ze er op termijn wel uit!
 • Alle nieuwe toetreders in de top 250 in de nieuwe lijst van het CBF van 2010. d.d. 12 februari 2012
 • Alle organisaties die daartoe een verzoek bij mij hebben ingediend en aan het CBF rapporteren
 • Aangevuld met de nog niet opgenomen organisaties (tot nr. 353) op de lijst van het CBF. 
Bij alle deze organisaties is het twitteraccount van de organisatie (hoofdmerk, geen campagne-accounts) opgezocht door:
 • Te zoeken op Twitter.
 • Te zoeken op de website van de organisatie.
 • Te zoeken via Google. 
Toen ik ruim door de 250 Twitter accounts was heb ik het daarbij gelaten. Wat natuurlijk betekent dat er organisaties zouden kunnen zijn die kleiner zijn in inkomsten, maar wel degelijk in de Top250 horen. Indien je van mening bent dat jouw organisatie op de lijst thuishoort, hoor ik het graag. Mail me dan even.

De meetdata waren 12 en 13 februari 2012

De resultaten

Nieuwe Organisaties in de lijst
 • De lijst is natuurlijk fors uitgebreid. Om tot 250 organisaties te komen zijn er in totaal 48 nieuwe organisaties toegevoegd.
 • Daarnaast zijn er twee organisaties van naam gewijzigd. 
Nieuw Twitteraccounts in de lijst
 • In vergelijking met de oude lijst hebben zijn er 14 nieuwe Twitteraccounts toegevoegd, deels echt nieuwe accounts, deels ten gevolge van naamswijziging.
 • Daarmee hebben van de oorspronkelijke 250 er nu 206 een Twitteraccount.
 • Van de huidige 250 grootste fondsenwervers zijn dat er overigens 205
 • De participatiegraad ligt daarmee op 82,5% . 
 Ontbrekende organisaties
 • Nog altijd zijn er 'niet-twitterende' goede doelen. Wat mij betreft zijn de meest opvallende ontbrekende organisaties Wereld Nood Hulp (nr.34 v/h CBF), Collectieve Israel Actie (48), WCRF Nederland (51) en de Brandwondenstichting (60).
 • Opvallend is verder dat er vooral veel vriendenstichtingen van culturele organisaties geen Twitter account hebben.
 Volgers
 • De Top 250 heeft gezamenlijk nu 361.257 volgers, gemiddeld 1.439 volgers per organisatie.
 • Degenen met cijfers van november groeiden met ruim 61.000 volgers.
 • Snelste groeier was World Press Photo met een groei van 8.632  volgers
 • In de lijst komen is (nu) nog eenvoudig. Daarvoor hoef je maar 5 volgers te hebben.
 • Er zijn 6 organisaties met meer dan 10.000 volgers, de nr. 1 heeft er inmiddels ruim 26.000
 • 79 organisaties hebben meer dan 1.000 volgers. In de vorige meting waren dat er nog 53.
Tweets
 • De top 250 heeft tot op heden gezamenlijk 194.425 tweets verzonden. 
 • De fanatiekste twitteraar is 'De Hollandsche Molen' met ruim 11.000 verzonden tweets
 • Overigens zijn er 10 organisaties die nog nooit een tweet verzonden hebben! 
Top 250

En de uitslag luidt: Een onveranderde, maar dicht naar elkaar toe gekropen Top 3.

Opnieuw gaan de felicitaties dus naar....Pink Ribbon!


De totale lijst vind je hier: De Twitter Top 250 van februari 2012Volg je Fundraiser Online al op Twitter?

Follow FundraiserOnl on Twitter


Geen opmerkingen:

Een reactie posten