Sociale Media Buttons op de Website

Regelmatig krijg ik een vraag voorgeschoteld die blijkbaar bij veel non-profit organisaties intern aan de orde komt. Zo ook vorige week, toen het weer 3x voorbij kwam. Kort samengevat luidt de vraag altijd:  

Moeten we onze social media accounts wel of niet vermelden op onze website? 

Wat ligt er aan deze vraag ten grondslag en waarom blijft de vraag  terugkeren? Wat is het goede antwoord? Want blijkbaar vinden heel wat organisaties het moeilijk een antwoord te formuleren en zijn de adviezen nogal tegengesteld...

Eerst maar eens aandacht voor de achtergrond van deze vraag. Bijna altijd komt het aan de orde bij een restyling van de website of bij de bouw van een compleet nieuwe website. Anno 2012 heeft iedere organisatie een hele serie sociale media accounts, en de vraag komt dan vanzelf wel een keer op.

Doelstellingen

Het begint allemaal met de doelstelling van je website en de doelstelling van je activiteiten in de diverse sociale media. Kortom: 'Wat verwacht je van je website en waarom zet je sociale media in?'

De meeste organisatie beantwoorden het waarom van de sociale media vrijwel identiek. De doelstellingen die bijna altijd genoemd worden zijn:
 • Acties en campagnes promoten/ondersteunen;
 • Traffic (naar de website) genereren;
 • Loyaliteit van en betrokkenheid bij bestaande relaties vergroten;
 • Nieuwe relaties werven.   
Natuurlijk zijn er andere doelstellingen denkbaar, maar dit zijn wel degene die ik in ieder geval altijd tegenkom.

De doelstellingen van de website zijn zeer divers, maar bijna altijd 'corporate' van aard. 'Sales' wordt wel benoemd, maar is in de praktijk vrijwel altijd van ondergeschikt belang. Eigenlijk weet je het al als duidelijk wordt wie de interne zeggenschap over de website heeft... 

De onderliggende aanname

De veelal onuitgesproken aanname is dus dat mensen in de sociale media geconfronteerd worden  met je organisatie en zich dan naar de website begeven. Daar dien je ze dus vast te houden. Dit wordt als eerste stap in de 'funnel' beschouwd, en dus mag je mensen geen 'ongewenste ontsnappingen' bieden op je website. Waarbij de sociale media links dus als 'ontsnappingen' worden beschouwt.

Dit is ook vaak de aanname van de bouwer van de website, die zich zelden concentreert op de sociale media activiteiten van een organisatie en daar ook niet op afgerekend wordt. 

En daar gaat het eigenlijk al mis. De redenatie gaat inderdaad op indien je er van uit gaat dat het enige doel van je website 'conversie' is. Maar is dat is dus niet zo! De website van een goed doel heeft talloze doelstellingen, waarvan de meeste 'informerend' zijn, en zeker niet sales-driven.  

Confrontatie met je website

Terug naar de praktijk van alle dag. De meeste bezoekers van je website komen niet doordat ze spontaan actief naar je website te zoeken. Ze komen er vooral omdat ze geconfronteerd worden met één van je uitingen (online én offline!) en vervolgens besluiten je website te bezoeken.

Dat doen ze dan door je op te zoeken via Google, je URL in te typen of online door op een door jou of anderen gedistribueerde link te drukken. Dat geldt voor nieuwe bezoekers, maar vaak ook voor bestaande relaties.

Waar je dus aan werkt is het vergroten van je traffic. En dat betekent praktisch het verhogen van het aantal confrontatiemomenten met je doelgroep. Door het aantal confrontatiemomenten te verhogen verhoog je vanzelf ook het bezoek aan je website.  

Sociale media en traffic

Sociale media zijn een uitstekende bron om veel traffic naar je website te genereren. Je kan via sociale media immers op vele momenten je volgers confronteren met je boodschap, tegen relatief lage 'incrementele kosten'. Een extra tweet kost immers veel minder dan een extra mailing. En de stap naar je website is er meestal niet meer dan één klik.

Maar let op! Je kan alleen je volgers confronteren met je boodschap. Sub doelstelling van je strategie is dus om het aantal volgers uit te breiden. Daartoe zijn vele mogelijkheden, die ik nu niet allemaal zal benoemen, dat vergt een andere blogpost, maar vergroten van je bereik is noodzakelijk.

Het vergroten van het aantal volgers werkt minder goed als je de diverse online en offline media als 'stand alone' kanalen behandelt. De meerwaarde zit juist in de diversiteit. Ieder kanaal is een medium om te vertellen dat er ook nog vele andere media zijn, en dat de persoon in kwestie daar naar eigen smaak uit kan kiezen.   

Ook voor je sociale media accounts geldt dat de meeste volgers uit 'spontane confrontatie' komen. Dat komt in de eerste plaats voort uit Paid en Earned Media. Advertenties maar ook de Retweets, Likes, Mentions en +1's dus. Maar confrontatie via andere 'owned' media is wel een goede tweede!  

Vindbaarheid

Je moet mensen die je nog niet volgen dus vertellen dat ze je kunnen volgen. Zowel de plaatsen waar ze je kunnen volgen (de sociale media die je inzet) als de juiste adressen (account namen). De drempel om je accounts te vinden dient daarbij zo laag mogelijk te zijn.

Daarom is het van belang om je  contactgegevens, ook die van je sociale media accounts, zo makkelijk mogelijk vindbaar te maken. Dus moet je dat daar doen waar mensen die accounts zoeken.

Waar zoeken mensen dan?
 1. De sociale media zelf (maar de zoekfuncties zijn daar over het algemeen maar matig op orde);
 2. Je website;
 3. Eventueel Google, maar die moeite nemen de meeste mensen al niet meer...
Ja! Je moet dus echt altijd je social media accounts vermelden op je website. Want daar zoeken mensen er  naar als ze je account niet kunnen vinden in het sociale medium van hun keuze.

Niets is zo vreemd als een website die geen contactgegevens bevat. Je vertelt er wel je telefoonnummer en je vestigingsplaats, maar niet hoe mensen je makkelijk online kunnen volgen? Terwijl ze dat zelf nota bene graag willen?

Volledigheid

Mensen willen zelf bepalen via welk medium ze je volgen. Iedereen heeft zijn eigen preferenties. De één vindt Facebook belangrijk, de andere is meer een LinkedIn of Twitter gebruiker en weer een ander zal een voorkeur hebben voor Hyves, YouTube, Google+ of Pinterest of...enfin, vul zelf maar in.

Het is dus van cruciaal belang om alle (sociale) media waarin je actief bent te vermelden, zodat je mensen een zo breed mogelijke pallet aan keuzes biedt. Natuurlijk moet je tevoren wel afwegen welke sociale media je allemaal kan en wilt aanbieden, ze vergen allemaal onderhoud en activiteit en dat moet je wel waar kunnen maken.

Positionering 

Vervolgens komt de vraag aan de orde waar je de accounts dan vermeld op je website. Ook hiervoor geldt dat je het moet doen op de plaats waar mensen zoeken. Dat is dus op je homepage! En liefst boven 'de vouw' (het deel dat meteen in beeld is). Want veel mensen scrollen niet!

Die vermelding hoeft niet heel groot te zijn, mits het maar snel herkenbaar is. Maak dus gebruik van herkenbare, generieke buttons, zodat mensen zo min mogelijk hoeven te zoeken. Customized buttons, die mooi in je huisstijl passen, zijn meestal minder herkenbaar en verlagen dus het aantal clicks! Geef je ontwerper een draai rond z'n oren als hij/zij beweert 'dat mensen het toch wel vinden', want dat is dus niet waar!

Geloof je het niet? Test het dan en kijk naar het aantal clicks in je website statistieken! Doe de volgende tests maar:
 • Buttons boven of beneden de 'fold';
 • Boven de 'fold' of in de 'footer'; (Ja, 'fat footers' zijn nu in de mode bij ontwerpers, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook werkt om daar je social media buttons/links te plaatsen!)
 • Customized buttons of de standaard buttons;
 • Buttons of de link in een 'fountain'; 
Het argument dat het 'niet mooi' is slaat overigens ook nergens op, dat is een kwestie van prioriteiten. En je kan de social media buttons altijd op een goede manier visueel integreren.
 
Ontsnapping?

Terug naar de oorspronkelijke argumentatie om het niet te doen. Dat verdient wat meer aandacht.

Wanneer ben je nu eigenlijk bang voor die 'ontsnapping'? Dat is met name als mensen op je landingpage komen en dus echt in je funnel zitten. Dan wil je inderdaad liever niet dat mensen alsnog een andere keuze maken. Maar dat betreft dus (als het goed is) altijd een 'deeplink', nooit je homepage!

Het is inderdaad raadzaam om op je landingpages af te zien van veel links, in ieder geval totdat conversie plaats heeft gevonden. Daarmee wordt het ook duidelijk dat het niet zo verstandig is om je sociale media buttons in je basis template op te nemen en automatisch op iedere pagina te tonen.

Conclusie    

Het antwoord op de vraag is dus wat mij betreft duidelijk:
 • Ja, wel vermelden!
 • Plaatsen op je homepage boven de fold!
 • Niet plaatsen in je pagina template, maar alleen daar waar je wilt dat ze verschijnen!

Niet mee eens? Ik hoor het graag in de comments...


Fundraiser Online op Twitter?
Follow FundraiserOnl on Twitter
   


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten