Onderzoek leidt tot inzicht!

In een tijd waarin we als fondsenwervers/marketeers overs steeds meer informatie beschikken, staan we voor een grote uitdaging: 'Hoe krijgen we uit die waanzinnige databerg zinvolle informatie waarmee we ook nog wat kunnen aanvangen?'

Maar een misschien nog wel belangrijkere vervolgvraag luidt: 'Hoe brengen we de vergaarde inzichten begrijpelijk over aan onze collega's?' Want dat blijkt in de praktijk ook nog helemaal niet zo eenvoudig....

Als consultant vraag ik klanten vooral om feiten. Mooie verhalen zijn er genoeg, maar ik wil ze graag gestaafd zien met harde cijfers.Wat je dan allemaal voorgeschoteld krijgt...
 • Selectieve selectie van data;
 • Veel incidentele analyses;
 • Veel cijfers maar geen interpretatie of visualisatie;
 • Nietszeggende grafieken & tabellen;
 • Wisselende analyse grondslagen;
 • Analyses zonder doelstelling.
 ....en dan zullen we het nog maar niet hebben over het feit dat conclusies, consequenties en aanbevelingen voor beleidsveranderingen bijna altijd volledig ontbreken. En de verklaring? Het ligt altijd aan de gebrekkige software!

...hmm...

Nee! Het ligt niet aan de software en het ligt zelden aan de data. Het ligt aan de analyse en de presentatie van de resultaten!
 
Dit is wat je er aan kunt doen om dat sterk te verbeteren:
 1. Begin klein!
  • Weinig ervaring met onderzoek? Wees bescheiden en wees tevreden met kleine stappen. Je hoeft niet meteen aan te tonen dat het zojuist afgeronde 5 jaren beleidsplan volledig anders moet. 
 2. Grondslagen!
  • Ieder onderzoek begint met het slechtst gelezen onderdeel van ieder rapport, maar wel het belangrijkste onderdeel: de grondslagen! Wees duidelijk in wat je hebt hebt gedaan, waarom en wat je (niet gekozen) alternatieven waren. Schrijf het op en doe het een volgende keer op exacte dezelfde wijze. Alleen dan heb je door de tijd vergelijkbare resultaten en ben je in staat een ontwikkeling te laten laten zien.
 3. Doelstellingen!
  • Begin nooit aan een analyse zonder doelstelling. Wat wil je weten of aantonen? Waarom?
 4. Data selectie
  • In een grote berg data zal je keuzes moeten maken. In je grondslagen leg je vast welke keuzes je maakt, maar het waarom van die keuzes kan het resultaat sterk beïnvloeden. Keuzes maken is in basis niet fout, maar het maken van keuzes in je dataselectie die je resultaat bewust beïnvloeden is wel een grove fout. Kies nooit data om je resultaat te beïnvloeden en leg eventueel expliciet uit waarom je bepaalde data uitsluit.
 5. Wees consequent
  • Om ontwikkelingen door de tijd te analyseren is het cruciaal dat je consequent bent. Iedere keer opnieuw precies dezelfde stappen nemen. Dezelfde grondslagen hanteren en je dataset op dezelfde wijze samenstellen. Het is saai, maar noodzakelijk.   
 6. Resultaten bekijken!
  • Denk na over het resultaat van je analyse. Is het een logisch resultaat op basis van de grondslagen en de de samenstelling van de dataset? Kloppen de tellingen? Wees kritisch en controleer je werk!  
 7. Evalueer!
  • Overtuigd van de resultaten? Evalueer ze, beoordeel ze en vraag desnoods anderen om dat ook te doen. Wat zie je? Voldoet dat resultaat aan de verwachting? Waarom wel of niet? Zijn de resultaten nauwkeurig en betrouwbaar? 
 8. Conclusies
  • Alle resultaten op een rijtje? Formuleer de conclusies van je evaluatie, waar wees terughoudend met grote uitspraken. Vergeet nooit een heel oud adagium: 'Je hebt leugens, grove leugens en ...statistieken!' 
 9. Consequenties & aanbevelingen formuleren
  • Vaak wordt het op één hoop gegooid, maar er is een groot verschil tussen conclusie van onderzoek en de consequenties daarvan voor toekomstig beleid. Ook al kunnen conclusies van onderzoek iets heel anders aantonen, er kunnen belangrijke andere redenen zijn om sommige consequenties toch niet door te vertalen naar beleid. Dat is geen reden om je onderzoeksresultaten niet te presenteren! Maar verwacht op basis van één onderzoek geen grote veranderingen in het beleid van je organisatie. Vaak is daar meer tijd en bewijs voor nodig. 
Zo...deel 1 van je werk is klaar! Op naar deel 2....de presentatie. Want hoe interessant de resultaten ook zijn, je zult hoogstwaarschijnlijk anderen er wel van moeten overtuigen dat ze er echt wat mee moeten doen.

Resultaten presenteren is een vak op zich: Daar waar je als onderzoeker/marketeer vaak gewend bent om naar tabellen en grafieken te kijken vinden veel mensen dat heel moeilijk. Dat vergt dus een goede presentatie. Waar moet die aan voldoen?
 1. Neem mensen mee op de reis.
  • Presenteer je onderzoek stap voor stap, en vanaf het begin! Begin dus nooit met de conclusies! Mensen hebben dan de neiging alleen te focussen op falsificatie van je bevindingen.
 2. Houd het kort! 
  • De meeste mensen hebben veel moeite met lange presentaties in het algemeen en al helemaal van onderzoeken. Verdeel de presentatie desnoods in twee delen. 
 3.  Wees terughoudend met het tonen van tabellen, tenzij ze heel klein zijn!
  • Veel mensen raken gedesoriënteerd als ze naar een tabel kijken. Hoe groter de tabel, des te sterker dat effect!
 4. Highlight belangrijke punten in een tabel.
  • Wil je toch een tabel laten zien? Gebruik dan kleuren of pijlen om de belangrijke punten aan te wijzen. Het helpt men zich te oriënteren.
 5. Houd grafieken simpel.
  • Voor grafieken geldt eigenlijk hetzelfde als voor tabellen. Eén grafiek tegelijk, duidelijk laten zien wat je wil aantonen en zorg dat vooral duidelijk is wat er op de assen staat!
 6. Betrek resultaten van ander onderzoek bij je conclusies.
  • Mensen hebben een natuurlijke neiging om bij onwelgevallige boodschappen de boodschapper aan te pakken, in plaats van naar de boodschap te luisteren. Indien je kunt laten zien dat je geen solist bent, maar dat de resultaten in lijn zijn met eerdere onderzoeken, van jezelf of, nog beter, van anderen, kan dat de acceptatie sterk verbeteren.  
En tot slot een welgemeend advies: Heb geduld!

Mensen hebben tijd nodig om hetgeen ze gezien hebben te laten bezinken. Verwacht dus niet dat je presentatie meteen tot applaus en grote veranderingen leidt!Follow Me on Facebook

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Ik wil heel graag 30 likes hebben, zodat ik meer aandacht kan besteden aan de statistieken! Daarom zou ik je hulp echt erg op prijs stellen! Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten