De fondsenwerver van de toekomst

In gesprekken met klanten komen soms onverwachte onderwerpen naar voren. Zo sprak ik vorige week met een klant over de kennis en capaciteiten waarover een fondsenwerver nu en in de nabije toekomst zou moeten beschikken. 

Zo'n vraag is makkelijker gesteld dan beantwoord. Want ieder organisatie zoekt immers al 'een schaap met vijf (of zes, of zeven!) poten.' Toch valt er wel het nodige over te zeggen...

De wereld om ons heen staat nooit stil. Dus verandert ook ons vak voortdurend. Die dynamiek is spannend, uitdagend en soms ook bedreigend, want het dwingt iedereen, dus ook een fondsenwerver, om zich te blijven ontwikkelen en bijscholen. Stilstand is immers achteruitgang.

Maar als je je moet ontwikkelen, welke kennis is dan 'nice to know' en welke kennis is 'need to know'? Een mens kan immers niet alles.

Om te beginnen een geruststellende gedachte: 'Mensen blijven mensen'. De emoties die leiden tot betrokkenheid bij een specifiek doel veranderen niet. Het fundament van ons vakgebied is dus niet aan veranderingen onderhevig.

Wat wel verandert is de context waarin we die emoties aanspreken:
  • Het palet aan media, de kanalen waarlangs we de boodschap overdragen, is sterk aan verandering onderhevig;
  • De donateur beschikt over laagdrempelige toegang tot veel meer en andere informatie waardoor zijn/haar besluitvorming beïnvloed wordt;
  • Organisaties krijgen een andere maatschappelijke rol, die hen ook tot andere organisatiestructuren en een andere organisatiecultuur dwingt.
Over welke kennis moet een fondsenwerver dan in de toekomst beschikken, die anders is dan de kennis van laten we zeggen pakweg 3 jaar geleden?

Kennis over journalistieke communicatie.

Om emoties te beroeren zul je een verhaal moeten vertellen. Ongeacht het medium, verhalen vertellen die mensen echt raken is een vak apart. En het valt al helemaal niet mee om in een wereld waarin mensen met informatie overladen worden op te vallen.

Kennis over content ontsluiting.

De donateur beschikt over steeds meer informatie. Dat leidt tot een ander verwachtingspatroon over de informatie die je levert aan de donateur. Daartoe zal een fondsenwervende organisatie noodgedwongen steeds transparanter moeten worden in de rapportage over haar activiteiten. Om aan die verwachting te kunnen voldoen zal je als fondsenwerver dus kennis moeten hebben over hoe je intern die relevante content ontsluit.  

Kennis van veranderende financiële markten.

Het lijkt allemaal wat ín de luwte plaats te vinden, maar over enkele jaren ziet het betalingsverkeer in Nederland er echt fundamenteel anders uit. Om gebruik te maken van die stortvloed aan nieuwe ontwikkelingen is heel wat kennis vereist. De meeste fondsenwervers realiseren zich nu niet eens wat er op hen afkomt, laat staan wat dat betekent voor hun huidige productportfolio.

Kennis over coaching.

Een belangrijk onderdeel van fondsenwerving is het begeleiden, motiveren en stimuleren van fondsenwervende vrijwilligers. Dat is nu al zo en zal nog veel belangrijker worden. Om te begrijpen hoe je dat doet zul je als fondsenwerver kennis van coachingsprincipes moeten hebben. 

Kennis over de nieuwe kanalen. 

Media en mediaconsumptie is sterk in ontwikkeling. Die nieuwe ontwikkelingen zijn heel wat complexer dan de huidige fondsenwerver zich vaak realiseert. 'Offline en online' zijn al lang niet meer te scheiden, de technische ontwikkelingen gaan razendsnel, en daarmee veranderen de communicatiemogelijkheden voor fondsenwervers ook voortdurend. Over die kanalen zal je echt meer moeten weten dan een gemiddelde gebruiker.

Kennis van veranderende kanalen.

Minstens zo belangrijk als het vorige punt is kennis over de veranderingen waaraan de bestaande media onderhevig zijn. Want het is absoluut niet zo dat de TV van 5 jaar geleden nog te vergelijken is met de TV van 2015. En dat geldt ook voor post, telefoon, SMS enz.

Kennis over ontsluiting van gedragsinformatie.

Met alle nieuwe media ontstaat ook een geweldige hoeveelheid informatie over consumentengedrag en dus ook over donateursgedrag. Belangrijke en heel waardevolle data om richting te geven aan je marketing planning. Om die data te ontsluiten zal je als fondsenwerver over behoorlijk wat kennis van statistiek en automatisering moeten beschikken. En laat dat nu niet de sterkste kant van de meeste fondsenwervers zijn! 

Deze lijst is zeker niet uitputtend, ik hoor graag aanvullingen! Wat is er nog meer nieuw?

Het toont echter wel aan dat stilzitten geen optie is. Welke stappen ga jij nemen om ook in de toekomst en goede fondsenwerver te zijn?Follow Me on Facebook

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Ik wil heel graag 30 likes hebben, zodat ik meer aandacht kan besteden aan de statistieken! Daarom zou ik je hulp echt erg op prijs stellen! Volg Fundraiser Online op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten