Nederland loopt nog altijd achter op Facebook

Een half jaar geleden vergeleek ik in een blogpost de ontwikkeling van een aantal Nederlandse Goede Doelen op Facebook met hun 'broertjes en zusjes' in de landen om ons heen. Die post deed toen nog al wat stof opwaaien, en leidde zelfs tot een verdiepingsslag. De conclusie was echter overduidelijk: Nederlandse goede doelen liepen echt achter op Facebook! 

Nu, 6 maanden later, is het interessant om te kijken of er iets gewijzigd is in de situatie. Doen we het inmiddels beter?


De aanleiding

In oktober schreef ik deze post: De doorbraak van Facebook, waarin ik het aantal likes van Greenpeace, Unicef en Amnesty International in 19 Europese landen met elkaar vergeleek. Gezien alle reacties volgde daar later Nederland loopt echt achter op Facebook op, waarin de resultaten gerelateerd werden aan:
  • De bevolkingsomvang in deze landen.
  • Het aantal internetgebruikers in deze landen.
  • Het aantal Facebook gebruikers in deze landen.
Iedere keuze is een arbitraire, maar om toch nog iets zuiverder te zijn heb ik in de nieuwe exercitie (5 april 2012) 2 grote organisaties toegevoegd, WWF en het Rode Kruis, en heb ik 2 landen toegevoegd, Finland en Tsjechië.

De resultaten van de organisaties in de diverse landen

De organisaties verschillen op sommige punten behoorlijk van elkaar en zijn onderling niet absoluut vergelijkbaar in hiërarchische structuur en onderlinge online coördinatie. Daarnaast is niet elke organisatie in ieder onderzocht land aanwezig/gevestigd of heeft er een Facebook-pagina.

Het absolute resultaat ziet er dan als volgt uit:    Correctie resultaat

Zoals in oktober al geconstateerd werd, dien je deze resultaten wel te relateren aan andere grootheden. Om te voorkomen dat deze post wel heel veel cijfers zou bevatten heb ik dat opgelost door een drietal indexcijfers te hanteren die op de volgende wijze samengesteld zijn:


De andere twee indexcijfers zijn analoog aan deze formule berekend. Een gemiddelde uitslag zou dus een score van 100 zijn, een cijfer van boven de 100 is beter dan gemiddeld, en een cijfer onder de 100 in minder dan gemiddeld.

Indexcijfers

Dat leidt tot de volgende indexcijfers per land:


Conclusie
  • Nederland loopt ten opzichte van zowel de totale bevolking, de totale internetpopulatie als de totale Facebookpopulatie van deze landen nog altijd fors achter!
  • We laten alleen België, UK, Duitsland en Tsjechië achter ons. 
Dit resultaat is weliswaar nog altijd niet goed, maar wel iets beter dan 6 maanden geleden. De verbetering van het resultaat zit echter vooral in de toevoeging van WNF, dat in Nederland relatief groot is en meer dan 50% van het aantal likes voor zijn rekening neemt.

Onderliggend speelt ook nog steeds de lage Facebook penetratie in Nederland een rol. Was die in oktober nog 31,24% van de bevolking, inmiddels is dat percentage opgelopen naar 37,41%.  Ten opzichte van de internetpopulatie is de penetratie van Facebook in Nederland gegroeid van 35% naar 41%. Waarmee we overigens nog steeds alleen Duitsland en Polen achter ons laten.

Willen we wat leren? Misschien moeten we onze vakantie dan maar eens in Griekenland, Scandinavië of het Iberisch schiereiland plannen. Of er tenminste de Facebook pagina's goed in de gaten houden!

Indien we in Nederland 'normale' resultaten willen gaan boeken op Facebook, zullen we het percentage likes ruimschoots moeten verdubbelen. Aan de slag dus!

Bronnen:
Internet World Stats 
Socialbakers Follow Me on Facebook

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Ik wil heel graag 30 likes hebben, zodat ik meer aandacht kan besteden aan de statistieken! Daarom zou ik je hulp echt erg op prijs stellen! Volg Fundraiser Online op Twitter
Follow FundraiserOnl on TwitterGeen opmerkingen:

Een reactie posten