Nederland loopt echt achter op Facebook !

Tijdens de afgelopen dagen, waarin veel fondsenwervers elkaar ontmoeten op het International Fundraising Congres, waar ik natuurlijk ook aanwezig was, ontving ik heel veel reacties op mijn laatste blogpost over het gebruik van Facebook in Nederland door goede doelen. Omdat er één reactie was die wel heel vaak terugkwam, naast heel veel bevestiging, en de reactie overigens ook in de LinkedIn Groep van het Vakblad Fondsenwerving weer benoemd werd, neem ik toch maar even de moeite om dit commentaar hier te weerleggen. 

Het commentaar op De doorbraak van Facebook, geuit in vele genuanceerde en minder genuanceerde vormen, luidde samengevat:

'Je vergelijkt landen die heel verschillende inwonersaantallen hebben, daardoor lijken de verschillen zo groot, maar eigenlijk valt het allemaal wel mee'.

Mijn antwoord daarop is duidelijk: 'Sorry, maar absoluut onwaar, het valt helemaal niet mee!'

Daarom de cijfers stap voor stap ontleed:

1. Wanneer je naar het bevolkingsaantal kijkt, moet je je wel realiseren dat de internetpenetratie in die landen niet overal hetzelfde is. In de genoemde landen ziet dat er als volgt uit (bron: Internetworldstats)


Alleen de Scandinavische landen hebben dus een hogere internetpenetratie onder de bevolking.  

2. Socialbakers rapporteert de Facebook penetratie onder de gehele bevolking, maar je kan natuurlijk geen Facebook gebruiker zijn zonder toegang tot internet te hebben. Je moet dus de penetratiecijfers van FB corrigeren voor de aantallen internet gebruikers in een land.  Dat leidt tot dit overzicht over de genoemde landen. (bron: Internetworldstats)


In percentage van Internetgebruikers loopt onze Faebook-participatie dus nog wel degelijk fors achter in Europa, zelfs nog meer dan de overzichten uit de vorige post suggereerden.

3. Wanneer je vervolgens deze verhoudingen tegen de resultaten van de drie genoemde organisaties afzet zie je een heel duidelijk beeld ontstaan. Om dat nog explicieter te maken heb ik het aantal 'likes' afgezet tegen het:

1) Aantal inwoners per land
2) Aantal internet-gebruikers per land
3) Aantal Facebook-gebruikers per land 


* Voor alle duidelijkheid: Het oorspronkelijke artikel was geen aanval op de betreffende organisaties, ze dienenden slechts als voorbeeld om aan te geven hoe de verhoudingen in Europa liggen! Het was en is dan ook niet mijn doel om naar de verhouding per organisatie te kijken, dat kan natuurlijk wezenlijk verschillen per organisatie en per land, maar vooral te laten zien dat Nederlandse Goede Doelen wel degelijk echt achterlopen op hun collega's in de ons omringende landen ten aanzien van de inzet van Facebook. Gezien dat uitgangspunt vind ik het wel degelijk verantwoord om de 'likes' van de organisaties hier 'voor het gemak' even op te tellen en het totaal te vergelijken.

Hoe je het dan ook went of keert, het heeft niets met omvang van het land te maken, we lopen in Nederland gewoon fors achter. Dus geen excuses zoeken of de boodschapper betichten van manipulatie, zoals deze week gebeurde, maar aan de slag!Volg Fundraiser Online op Twitter
@FundraiserOnl 

of druk hier:
 
Follow FundraiserOnl on Twitter
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten