8 Doelstellingen voor inzet Sociale Media

De eerste vraag die je jezelf bij de inzet van sociale media zou moeten stellen luidt: 'Waarom?' Nog steeds kom ik bijna altijd een situatie tegen waarin deze vraag niet of nauwelijks beantwoord is. Zonder een goed antwoord op de 'Waarom?'-vraag gaat het je echter nooit lukken om succesvol te zijn. Dus wordt het tijd om eens goed te bedenken wat nu eigenlijk je doelstellingen zijn bij de inzet van sociale media en hoe ze passen in de totale doelstellingen van je organisatie...

Een klant vroeg mij recentelijk waarom zij toch zo nodig de 'Waarom'-vraag van me in moest vullen. Ze deden het toch goed? De Facebook pagina had al heel wat 'likes', ze hadden duizenden volgers op Twitter, dus het was 'nog slechts een kwestie van conversie'. 'Oh, naar wat?' was mijn tegenvraag. Heb je daarvoor dan nu de goede volgers en juiste fans aan je gebonden?  Was het vanaf het begin duidelijk voor je wat je van hen wilde?

Meestal luidt het antwoord op de vraag naar de doelstellingen: 'We weten het nog niet echt, we zijn nog aan het testen of het wat voor ons is'. Heb je wel eens een wetenschapper een vraag naar het waarom van zijn onderzoek op deze wijze horen beantwoorden? Was er geen hypothese vooraf?

Voordat je begint met de inzet van sociale media zul je wel moeten weten weten wat je verwachte einddoel is. Zodat je de juiste doelgroep benadert en aan je bindt, via het goede medium, en zodat je ook weet wat je moet volgen en meten. Want gelijk met je doelstellingen leg je ook je KPI's vast.

Er zijn heel wat doelstellingen voor de inzet van sociale media denkbaar. Ze zouden voort moeten vloeien uit de algemene organisatie/marketing doelstellingen. Die heb je meestal wel geformuleerd, maar zelden doorvertaald naar de specifieke doelstelling van de inzet van sociale media. Die organisatie/marketing doelstellingen komen vrijwel altijd neer op dit rijtje:
 • Bereik/Confrontatie
  • Je wilt dat je nieuwe 'product/dienst' (denk aan een evenement, je webshop of een actie) onder een bredere groep bekend wordt.
  • Je wilt het bestaan van je organisatie meer bekendheid geven onder een breder publiek.
 • Reputatie/Imago
  • Je wilt je reputatie beschermen en je imago actief 'moderniseren'.
 • Engagement
  • Je wilt mensen betrekken bij je organisatie en hen mogelijkheden bieden om hun betrokkenheid daadwerkelijk te uiten. Van je relaties dus 'spokespersons' maken, die (een deel van) hun identiteit aan jouw organisatie/doelen verbinden.  
 • Advocacy
  • Je wilt je boodschap uitdragen, mensen bekend maken met de omvang van problemen en de daartoe noodzakelijke veranderingen bewerkstelligen.
 • Innovatie
  • Je wilt nieuwe bronnen aanboren om je organisatie en haar doelstellingen verder te helpen, nieuwe ideeën opdoen door mensen te betrekken bij je doelstellingen en hun meningen en ideeën actief verzamelen. 
 • Loyaliteit
  • Je wilt bestaande relaties aan je organisatie binden, hen overtuigen van de 'goedheid' van eerder gemaakte keuzes.
 • Werving/ Acquisitie
  • Je wilt nieuwe mensen overtuigen om jouw organisatie te steunen.
 • Upgrading
  • Je wilt dat bestaande relaties meer of anders gaan geven aan jouw organisatie.
Je kan natuurlijk gemakzuchtig roepen dat je overal alles wilt bereiken, maar dat is een niet erg realistisch uitgangspunt. De 'rupsje-nooit-genoeg-methode' gaat je zeker geen succes brengen. Er ontbreekt dan de benodigde focus. Het ene medium leent zich nu eenmaal beter voor een specifieke doelstelling dan het andere, alleen al omdat de doelgroepen nog al fors verschillen. Je zal keuzes moeten maken.

Wat als je nu al lang begonnen bent? Je je eigenlijk nu pas realiseert dat je de 'Waarom?'-vraag niet voldoende beantwoord had? Uithuilen en overnieuw beginnen?

Nee, dat is nergens voor nodig. Het is nooit te laat. Vaak is het alleen een kwestie van slim ombouwen wat je al hebt gerealiseerd. Of kan je het zelfs naadloos inpassen. Maar begin wel zo snel mogelijk met het formuleren van die doelstellingen. Het geeft je richting en houvast. En dat laatste ontbreekt nu nog al eens...


Volg je FundraiserOnline al op Twitter?

Follow FundraiserOnl on Twitter


Geen opmerkingen:

Een reactie posten