World Giving Index 2011

Het is weer eens tijd voor een blik over de grens. Hoe staat het eigenlijk met het doneren aan goede doelen wereldwijd? Ook in fondsenwerving heeft de globalisering toegeslagen, dus loont het de moeite om de blik te verruimen en eens even om ons heen te kijken. 

Enkele weken geleden publiceerde Charities Aid Foundation, een in Engeland gevestigde non-profit organisatie, de World Giving Index 2011. Een overzicht van de belangrijkste punten uit het rapport:

Vooraf: Over de vraagstelling

Vooraf dient gezegd te worden dat de vragen waarop de resultaten van dit onderzoek gebaseerd zijn wel tot enige discussie kunnen leiden. Desalniettemin vind ik het eindresultaat toch meer dan de moeit waard. De dataverzameling is uitgevoerd door Gallup, een wereldwijd befaamd onderzoeksbureau, en de trends zijn duidelijk en in lijn met andere onderzoeken.

Het onderzoek maakt onderscheid in 3 vormen van 'Charitable Giving' gebaseerd op 3 vragen:

Heeft u in de afgelopen maand:
 • Een donatie aan een goed doel gegeven?
 • Als vrijwilliger tijd gedoneerd aan een goed doel?
 • Een vreemdeling of iemand die U niet kende geholpen?
Vooral die laatste vraag is natuurlijk voor ons ongebruikelijk in dergelijk onderzoek, maar op een wereldschaal, met inachtneming van culturele verschillen wel degelijk begrijpelijk.

Resultaten Algemeen
 • Ten opzichte van 2010 is zijn wereldwijd de donaties met 1% afgenomen, is het vrijwilligerswerk 1% toegenomen en 'vreemdelingenhulp' 2% toegenomen. 
 • 'Charitable Giving' steeg daarmee wereldwijd in totaal van 31,6% naar 32,4% ten opzichte van 2010.
 • De Top 10 van meest donerende landen wereldwijd ziet er als volgt uit: (tussen haakjes de plaats in 2010):
   1. USA (5)
   2. Ierland (3)
   3. Australië (1)
   4. Nieuw Zeeland (1)
   5. UK (8)
   6. Nederland (7)
   7. Canada (3)
   8. Sri Lanka (8)
   9. Thailand (25)
   10. Laos (11)
 • Grafisch ziet het overzicht er zo uit:


Resultaten regionaal

Het onderzoek verdeelt de wereld in 13 regio's. 
 • Australië en Noord Amerika voeren de lijst aan, maar tonen nauwelijks groei
 • De snelle groeier is Zuid Azië, vooral India, Bangladesh en Pakistan
 • Ook Zuid-Oost Azië toont een grote groei.
 • De overige regio's zijn stabiel.
 • De 'charitatief slechtste regio' blijft Centraal en Oost-Europa.
Resultaat Nederland

Nederland steeg in totaal van de 7e naar de 6e plaats wereldwijd.
 • In 'Giving Money' staat Nederland, achter Thailand (!) en de UK, op een gedeelde 3e plaats.
 • In 'Vrijwilligerswerk' staat Nederland 14e
 • In 'Hulp aan vreemdelingen' staat Nederland 51e
Over Charities Aid Foundation

Charities Aid oundation (CAF) is een oorspronkelijk Engels goed doel met vestigingen in 9 landen. Meer over deze organisatie vind je hier.

Over de data

De dataverzameling heeft plaatsgevonden door Gallup als onderdeel van het doorlopende 'Gallup's World View World Poll' onderzoek, waarbij 150.000 telefonische of face-to-face onderzoeken voorgelegd zijn aan een representatieve steekproef in bevolking van 153 landen.


Follow Me on Facebook

Heb je Fundraiser Online al geliked op Facebook?
Ik wil heel graag 30 likes hebben, zodat ik meer aandacht kan besteden aan de statistieken! Daarom zou ik je hulp echt erg op prijs stellen! Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten