Gemiste kansen

'Wij doen niet zoveel met sociale media. We hebben er geen tijd voor en we weten er ook niet zoveel van. Maar ik heb niet het gevoel dat we daardoor nu erg veel mislopen. Of zie ik dat verkeerd? Overtuig me maar!'

Vragen van klanten, ook van sceptici, verdienen een antwoord. Varianten op deze vraag krijg ik bijna wekelijks, het leeft echt heel breed in de sector. Voor iedere enthousiasteling zijn er minimaal drie mensen die me weten te vertellen dat 'sociale media een hype is die niets oplevert'. Maar is dat ook zo?


Iedereen die dit blog vaker leest weet natuurlijk dat ik het hartgrondig oneens ben met de geponeerde stelling.

Ik vraag me dan af: 'Waar komt de scepsis vandaan?' Dezelfde sceptici hebben privé namelijk vaak wel een LinkedIN of Facebook profiel en ik ken er zelfs een aantal die de hele dag op Twitter actief zijn. Hebben ze zitten slapen?

De grondslag hiervoor ligt mijns inziens in drie, elkaar versterkende, punten:
  • Een benadering van 'fondsenwerving' die gebaseerd is op 'het invullen van een financieringsbehoefte' in plaats van 'het aangaan van relaties'; Op bestuur en directieniveaus kom ik dit heel vaak tegen. Fondsenwerving wordt slechts als een mechanisch proces beschouwd, een formule met multiplier waar je geld in stopt en meer geld uithaalt. Fondsenwerving is een noodzakelijk kwaad, maar heeft niets van doen met 'de waarden waar we voor staan als organisatie'. In deze benadering is fondsenwerving dus geen echt onderdeel van de organisatie. 
  • Gebrek aan kennis over wat er in de wereld aan het gebeuren is. De betekenis van 'sociale media' wordt onderschat. De 'ivoren toren' is, al dan niet bewust, betrokken. Het oordeel is al geveld, zonder dat men over de inhoudelijke kennis beschikt om te oordelen. Het is een soort verdedigingsmechanisme waarbij men alles wat nieuw en onbekend is als 'hype' terzijde schuift. Maar dan wel een hype die al jaren voortduurt en die nog steeds groter wordt...
  • Onwil om te veranderen. De opkomst van 'social business' vraagt om een andere managementstijl en een andere organisatiestructuur. Werken in een veranderende omgeving leidt tot onzekerheid en is voor veel mensen daarom bedreigend. De reflex is dan altijd: 'Hoe passen we het in de bestaande structuur'.    
In de goede doelen wereld zien we hier legio voorbeelden van. Adaptatie aan veranderende omstandigheden is beperkt en zelden 'organisatie breed'. Vaak zijn het de kleinere organisaties en de nieuwe toetreders die, niet gehinderd door een bestaande structuur, in staat zijn om zich veel sneller aan te passen dan de gevestigde orde.

Het doorbreken van die cultuur om tot een organisatie te komen waarin de relatie met je achterban, en daarmee het draagvlak voor je werk, centraal staat, en waarbij je als management dus een deel van de autonomie uit handen geeft, is ook complex, dat geef ik toe. Probeer een olietanker maar eens van koers te veranderen! Maar om succesvol te zijn in het komende decennium, en daarna, is het wel noodzakelijk.

Is dit nieuw? Nee, absoluut niet! De telefoon was een medium dat organisatiestructuren ingrijpend veranderde, zoals ook de PC dat was. In de jaren '90 waren er ook heel wat directeuren die het een 'veredelde typemachine' vonden en het gebruik beperkt hielden tot de secretaresse. 

Terug naar de oorspronkelijke stelling. Wat loop je dan mis? Welke kansen laat je liggen?

Volgens mij is de belangrijkste 'gemiste kans'... 'het niet openstaan voor relaties'! Relaties die de basis vormen voor je al je werkzaamheden, dus ook je fondsenwerving. Fondsenwerving is 'relatiemanagement', en als je blind en doof bent voor je relaties, raak je vroeg of laat los van je ankers. Geen achterban, geen inkomsten, zo simpel is het! 

Door niet actief te zijn waar je achterban wel actief is, ben je je hier als organisatie ook niet bewust van. Met de luiken dicht is het immers niet waarneembaar wie er op de deur staat te kloppen. Of het veel of weinig mensen zijn en wat ze van je verwachten.

Want mensen hebben wel degelijk verwachtingen ten aanzien van je organisatie. Ze zijn in die sociale media naar je op zoek, praten over je en willen graag gehoord en betrokken worden. Het fondsenwervende resultaat is daar slechts een uiting van.

Wanneer je de inzet van sociale media uitdrukt in termen van 'fondsenwervende opbrengst', of erger nog 'return on investment' , snap je het 'sociale' element niet. Sociale media zijn bij uitstek geschikt om mensen te verbinden aan je waarden, om uit te dragen waar je als organisatie voor staat en gelijkgestemden te betrekken bij je werk.

Sociale media zijn geen keuze waaraan je je kan onttrekken, het is noodzakelijk om er te zijn! Zoals het ook noodzakelijk is om er je organisatiestructuur op aan te passen. En ja, je kan natuurlijk roepen dat 'sociale media niets opleveren' of 'een hype' zijn, dat kon je immers ook van die telefoon en de PC, maar dan wordt je vanzelf wel ingehaald door de werkelijkheid.

De relatie met je achterban vormt het hart van ieder goed doel! Dus moet je zijn waar je achterban is. En als je daar weinig van weet  is dat een omissie die heel snel hersteld moet worden!


 

Follow Me on Facebook

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!


Volg Fundraiser Online op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten