Goede Doelen Twitter Top 250 [Nov 2012]

Voor de 7e maal heeft Fundraiser Online een overzicht gemaakt van de 250 grootste Nederlandse goede doelen op Twitter. Hier vind je alle ontwikkelingen op een rijtje!

Ook deze 4e en laatste meting van 2012 levert weer heel wat interessante feiten en feitjes op. 

Een tipje van de sluier? Goede Doelen gaan meer accounts volgen!

Inleiding

Over de totstandkoming van deze lijst kan je hier alles vinden, evenals hoe je zelf ook opgenomen kunt worden! Voor de volledigheid wijs ik er op dat:
 • Niet alle goede doelen gemonitord worden, onder andere degenen die geen CBF vermelding hebben. Enkele daarvan zouden anders zeker een prominente plaats gehad hebben!
 • Organisaties waarvan een 'steunstichting' of 'vriendenstichting' aan het CBF rapporteert, zoals bijvoorbeeld enkele musea en ziekenhuizen, zijn alleen opgenomen als die betreffende steun of vriendenstichting over een Twitteraccount beschikt!
 • Per organisatie wordt slechts 1 account opgenomen!
 • Internationale organisaties waarvan het hoofdkantoor in Nederland gevestigd is en aan het CBF rapporteert worden wel opgenomen!
Homogene groep

Zoals gebruikelijk is ook deze keer voor een beeld van de de lange termijn ontwikkeling eerst naar de homogene groep gekeken, de top 100 eigen fondsenwervers van 2009 volgens het Centraal Bureau Fondsenwerving. Deze groep wordt al sinds mei 2011 gevolgd.

De geconstateerde ontwikkeling is in lijn met de vorige kwartalen.

Activiteit
 • Van de 100 goede doelen hebben en 90 een Twitter account. Dat aantal was 91, het Prinses Beatrix Fonds (@Beatrixfonds) bestond op de meetdatum niet (meer);
 • Het aantal verzonden tweets steeg heel licht, van 15.814 naar 16.104;
 • Gemiddeld werden er 179 tweets per organisatie verzonden;
 • 16 organisaties verstuurden 50 of minder tweets, 7 organisaties meer dan 500.
Volgers
 • De homogene groep heeft nu 261.758 volgers;
 • Het aantal volgers steeg met 28.301, ten opzichte van 25.086 een kwartaal eerder;
 • Het aantal volgers groeide gemiddeld met 12,1% , gelijk aan het vorige kwartaal.
 • Slechts 6 organisaties groeiden met meer dan 25% (was 8);
 • Inmiddels hebben 4 organisaties meer dan 10.000 volgers (was 3);
 • Nog maar 15 organisaties (was 20) hebben minder dan 500 volgers;
Volgen
 • De groei van het aantal accounts dat gevolgd werd bedroeg 12%, t.o.v. van 8% een kwartaal eerder. Voor het eerst is de groei van het aantal gevolgde accounts nagenoeg gelijk aan de groei van het aantal volgers. 

Ontwikkeling Top 250 (7e meting)

De Top 250 is enigszins van samenstelling verandert. 5 organisatie traden toe (4 door groei, 1 door correctie van het twitteraccount), en dus vielen ook 5 organisaties af (4 door 'te klein' , 1 door een verdwenen twitteraccount)
 • De ondergrens voor opname is nu 58 volgers;
 • De Top 250 heeft nu 562.340 volgers;
 • De groei in volgers bedraagt 14,5 %, hetgeen vergelijkbaar is met vorig kwartaal;
 • Er zijn nu 118 organisaties met meer dan 1.000 volgers (was 96);

De top van de lijst
 • De top 3 is ongewijzigd. Het Van Gogh Museum (@vangoghmuseum) blijft niet alleen aan kop staan, ze lopen ook (veel verder) uit, omdat ze  in absolute aantallen ook de snelste groeier zijn. (+ 9.791 volgers);
 • Nieuw in de Top 10 is Wakker Dier, ten koste van KiKa ( nu 11e);
 • Opvallende groeiers zijn dit kwartaal Unicef en Natuurmonumenten.
 • De actiefste tweeters waren @Groningerkerken  en @m0lens, maar ook @UNICEFnl en @wakkerdier waren zeer actief, hetgeen deels hun groei kan verklaren. Allen verzonden meer dan 1000 tweets, oftewel ruim 30 tweets per dag.

Opmerkelijk

Nog een opmerkelijk feitje: Recentelijk (september) heeft Twitter haar gebruikers, dus ook goede doelen organisaties, de mogelijkheid gegeven de header op de profielpagina aan te passen. Slechts 27 organisaties (11%) van de Top 250 hebben daar tot op heden invulling aan gegeven.

De lijst


  

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten