Leren van olifanten

Wel eens gehoord van de term 'Olifantenpaadje'?

Het is het pad dat ontstaat doordat mensen van de geplaveide weg afwijken en de kortste route van A naar B nemen. Door dit 'afsnijden' slijt dan een nieuw pad, genoemd naar olifanten omdat ook die beesten de neiging hebben altijd de kortste weg te nemen en desnoods een boompje om te duwen.

Het is een bijzonder fenomeen, dat heel leerzaam is voor fondsenwervers en zeker voor hen die online actief zijn!

Olifantenpaadjes ontstaan door 'luiheid', het nemen van de 'de kortste begaanbare weg', ook al was het helemaal niet de bedoeling van de landschapsarchitect dat die weg genomen zou worden.

Ze vormen het aantoonbare bewijs van de natuurlijke wens van mensen om met een zo beperkt mogelijk inspanning bij het einddoel te komen. Olifantenpaadjes ontstaan dan ook vooral op die plekken waar mensen hun doel in zicht hebben!Internet

Op het internet is die wens van mensen niet anders. Ze willen zo snel mogelijk bij hun doel zijn, liefst in zo min mogelijk stappen (=klikken) en dus met een zo beperkt mogelijke inspanning! Iedere klik is er één te veel en leidt tot hoge percentages afvallers.

Als fondsenwervers moet je rekening houden met dit fenomeen. Want je zorgt er maar beter voor dat de weg naar een donatie zo kort mogelijk is!

Website

 De kortste weg naar een donatie begint natuurlijk op je website:
 • Waar staat je donatieknop?
  • Staat hij op je homepage?
  • Moet je er voor scrollen? Of staat hij boven de 'fold'
  • Staat er een donatieknop op iedere pagina?
  • Staat hij ook onderaan je pagina, zodat je niet terug naar boven hoeft te scrollen?
 • Leidt de donatieknop direct naar je doneer pagina?
 • Is meteen duidelijk wat er van de bezoeker verwacht wordt?
 • Moet je eerst nog 'productkeuzes' maken?
 • Is daar uitleg bij nodig? Moet je daarvoor extra klikken of scrollen?
 • Hoeveel invulden zijn er?
 • Hoe vaak moet je bevestigen?
Kortom, de inrichting van je website bepaalt voor een groot deel de lengte van de weg naar een donatie.

Zoekmachines

Maar de website is vaak een sluitstuk van de interesse in je organisatie. Hoe zijn mensen op je website gekomen? Typten ze de URL in? Of zochten ze, bijvoorbeeld via Google?

Ook in zoekmachines geldt dat je het aantal kliks en scrollbewegingen moet zien te beperken en dus zo hoog mogelijk moet scoren in de resultaten. Search Engine Optimization (SEO) is dus cruciaal om 'de kortste weg' in stand te houden.

Als het je niet lukt om bovenaan de zoekresultaten te staan, bijvoorbeeld omdat de meest relevante zoektermen te generiek zijn of beter geoptimaliseerd zijn door een concurrent, loont het dus de moeite om dan maar te adverteren!

Sociale Media

Een andere belangrijke bron van verkeer naar je website vormen de sociale media. Ook daarin geldt dus dat je ervoor moet zorgen dat de weg zo kort mogelijk is.

Dat betekent niet noodzakelijk alleen een deeplink naar je donatiepagina, dat adviseer ik eigenlijk alleen bij hoge urgentie, zoals een grote ramp, maar linken naar je website is wel cruciaal en de landingpage moet:
 • Wel aansluiten bij de gebrachte boodschap.
 • Leiden naar de donatiepagina, dus een prominent geplaatste donatieknop hebben
 • Niet te veel afleiding bieden. 
Eilandjes

Waarmee we aangekomen zijn bij een groot organisatorisch probleem waar ik vaak tegenaan loop bij relaties:

Niemand is verantwoordelijk voor het geheel van het pad, er zijn allemaal verschillende 'eigenaren' van een deel van het pad, hetgeen tot gevolg heeft dat optimalisatie van 'het kortste pad' bijna onbegonnen werk is.

Een stelsel van seriële eilanden dus, hetgeen leidt tot suboptimalisatie van de conversieketen. Dat gaat sterk ten koste van de resultaten!

Dus hoog tijd om na te denken hoe je online georganiseerd bent, beste managers! Waarschijnlijk is het tijd voor verandering. En als je mij niet gelooft, vraag het dan maar eens aan eigenaren van een webshop!
  

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten