Nederlandse alumniverenigingen online

Nederland telt 14 universiteiten. In navolging van buitenlandse collega's zijn die heden ten dage ook allemaal als fondsenwervende instelling actief.

Een belangrijke fondsenwervende bron voor universiteiten zijn hun voormalige studenten. Dus wordt er door de diverse instellingen steeds meer aandacht besteed aan de alumni verenigingen.

Er zijn echter grote verschillen in hoe zij zich online presenteren...

Universiteiten en fondsenwerving

Een jaar geleden verscheen in Engeland het Pearce Report, de evaluatie van aanbevelingen uit het roemruchte Thomas Report uit 2004, over de financiering van hoger onderwijs in Engeland. Het Pearce Report evalueert de private fondsenwervende activiteiten van alle Engelse universiteiten en identificeert succesfactoren.

De verreweg belangrijkste succesfactor is de instandhouding van de relatie met de voormalige studenten van een instelling, de alumni. Zij zijn namelijk de grootste donoren van universiteiten, zowel in aantal als in bedragen.

In Nederland ronden jaarlijks ruim 35.000 mensen een universitaire opleiding af (bron: CBS), een aantal dat gestegen is van circa 25.000 zo'n 20 jaar geleden. De doelgroep waarop de alumniverenigingen zich richten is in Nederland dan ook meer dan een half miljoen mensen...en per definitie hoog opgeleid!

Inhaalrace

Langzamerhand zien universiteiten in Nederland ook wel in dat een goed georganiseerde alumnivereniging een belangrijke factor kan zijn in de toekomstige financiering van de activiteiten van de instelling. Waar in andere landen door universiteiten al jarenlang fors ingezet werd op het aanhalen van de banden met de voormalige studenten, hebben de Nederlandse universiteiten in de achterliggende decennia op dit gebied veel terrein verloren. Ze zijn dus aan een inhaalrace bezig...

Alumniverenigingen

Alle universiteiten hebben een actieve alumni vereniging. De websites vind je hier:


Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Twente

Radboud Universiteit Nijmegen
Wageningen UR

Universiteit Utrecht
Maastricht University

Technische Universiteit Eindhoven
Tilburg University

Erasmus Universiteit Rotterdam
Technische Universiteit Delft

Universiteit Leiden
Vrije Universiteit Amsterdam

Universiteit van Amsterdam
Open Universiteit

Het is goed te constateren dat ze dus allemaal online actief zijn en ook allen goed vindbaar zijn. Ook moet echter geconstateerd worden dat er grote verschillen zijn in de wijze waarop de verschillende instellingen het vormgegeven hebben. Waar de ene universiteit een volledig eigen omgeving voor alumni heeft, doet de andere instelling het af met een statische pagina of een laatste nieuwsupdate van een jaar geleden...

Contact krijgen en houden

Omdat veel universiteiten in het verleden het contact met hun alumni verloren zijn, is het voor hen nu in de eerste plaats noodzakelijk om die contacten te herstellen.

Daartoe worden veel verschillende middelen ingezet, maar in deze tijd lijkt het logisch te veronderstellen dat naast een website de sociale media een belangrijke rol in de mediamix vervullen. Vergeet daarbij niet dat een substantieel deel van de alumni zich niet in Nederland bevindt, maar uitgewaaierd is over de hele aardbol. Sociale media zijn voor hen juist een methode om contact te hebben met familie en vrienden in Nederland.

Daarom ben ik de diverse sociale media maar eens langsgegaan om te kijken hoe de alumniverenigingen van onze universiteiten daar invulling aan geven.

LinkedIn

Als sociaal medium dat zich op zakelijke netwerken richt, lijkt LinkedIn een voor de hand liggende medium om in te zetten.

Inderdaad hebben alle 14 alumniverenigingen een eigen LinkedIn groep. In onderstaande tabel vind je ze, evenals de aantallen groepsleden. Opgemerkt dient te worden dat de groepen van de Universiteit Twente en de Vrije Universiteit ook openstaan voor medewerkers en studenten. 


Twitter

Naast LinkedIn wordt door een wat beperktere groep van 9 alumniverenigingen Twitter ingezet. De aantallen volgers zijn ronduit beperkt te noemen, evenals de activiteit op de accounts.Facebook  

Facebook, het grootste sociale medium in de wereld, lijkt in principe het grootste bereik binnen de doelgroep te garanderen. Het is dus logisch dat alle verenigingen op Facebook aanwezig zijn...toch?

Niets is minder waar. Opmerkelijk genoeg hebben slechts 4 alumni verenigingen een eigen Facebook pagina voor hun alumni opgezet, de overige 10 dus niet!

Dit zijn ze:

Maastricht University Alumni
Alumni Universiteit Utrecht
Tilburg University Alumni
Erasmus Universiteit Rotterdam Alumni

(Update 19/9: Hier vind je de alumni Facebook groep van Leiden )

Content

Waar je communiceert is één, maar minstens zo belangrijk is wat je dan communiceert. Daarom heb ik, waar mogelijk, een kleinschalige vergelijking gemaakt van de Nederlandse content met succesvolle alumniverenigingen uit het buitenland. Enkele constateringen:
  • Het meest opvallende is dat alumniverenigingen in Nederland zich veel meer lijken te richten op degenen die de opleiding net afgerond hebben. 
  • De verreweg meest voorkomende handelingsperspectieven die aangeboden worden zijn 'bijeenkomsten op de universiteit' en een 'papieren tijdschrift'. Internationaal zien we een veel breder aanbod van 'webinars', online nieuwsbrieven, lokale kringbijeenkomsten etc. Het lijkt daar dus allemaal iets toegankelijker voor de alumnus die zich fysiek op afstand bevindt.
  • Er is in Nederland een overdaad aan 'self-promotion' van de universiteit, terwijl internationaal er veel meer aandacht is voor 'community-informatie'.
  • Er is nauwelijks of geen aandacht voor de doelstellingen en uitdagingen op wetenschappelijk terrein en de wijze waarop alumni bij zouden kunnen dragen aan het realiseren van doelstellingen.
Conclusie

Alumniverenigingen zijn in Nederland het juiste pad ingeslagen, maar hebben nog veel terrein goed te maken. Er is zeker een hoop mogelijk, maar er zullen echt nog heel wat stappen genomen moeten worden wil het beloofde fondsenwervende potentieel echt aangeboord worden. 

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten