Checkout Fundraising: Kassa!

Samenwerking tussen bedrijfsleven en goede doelen is van alle tijden. Er zijn vele manieren om daar, ook voor fondsenwerving, een goede invulling aan te geven. 

Een heel laagdrempelige vorm van een dergelijke samenwerking is 'Checkout Fundaising'.

In Nederland zijn goede doelen en bedrijfsleven er nog niet zo actief mee bezig, maar in veel landen is het een zeer substantiële bron van inkomsten voor goede doelen. Kassa dus! 

Wat is Checkout Fundraising?

Wanneer er bij het afrekenen aan de kassa aan de koper actief gevraagd wordt of die een kleine bijdrage, bijvoorbeeld 1 euro extra, wilt afrekenen voor een goed doel, heet dat checkout fundraising.

Het belangrijkste woord in bovenstaande zin is 'actief'! Het is namelijk wel de bedoeling dat de betreffende medewerker er expliciet om vraagt, bij voorkeur met enig enthousiasme, en liefst ook nog wat over de samenwerking kan vertellen.

Er zijn verschillende varianten van checkout fundraising:
  • Vragen om een klein extra bedrag;
  • Een klein extra product verkopen;
  • Het bedrag afronden naar een het dichtstbijzijnde euro bedrag;
  • Vragen om kleingeld te doneren.
Alle vormen hebben één ding gemeen, het gaat om de vraag bij  het 'point of sale'.

Weigeren is lastig

Wanneer iemand zojuist een aankoop doet is de drempel om 'Nee' te zeggen tegen een relatief klein donatieverzoek bijzonder hoog. Een effect dat versterkt wordt door de mogelijke wachtenden in de rij achter hem/haar, die het antwoord op de vraag ook horen. 'Peer pressure' werkt immers! 

Uit onderzoek is voorts gebleken dat de hoogte van het aanschafbedrag direct verband houdt met de bereidheid om iets extra's te geven. Bij een dure  aankoop is het beduidend lastiger om 'Nee' te zeggen, omdat het extra's in verhouding zo gering is.   

Een ander belangrijk element voor succes is het type aanschaf. De vraag is na aankoop van een als luxe gepercipieerd goed of dienst veel lastiger ontkennend te beantwoorden. Dat komt omdat de aankoop dan gevoeld wordt als 'verwennerij voor jezelf' en een beroep op altruïsme dan als compensatie aanvoelt.

Bedrijven

Voor bedrijven is checkout fundraising een hele interessante manier om goede doelen te helpen:
  • Het kost hen weinig extra geld;
  • Het straalt in het algemeen positief af op hun merk;
  • Het toont klanten dat de organisatie meer te bieden heeft dan afname van een product;
  • Het biedt extra publiciteitsmomenten;
  • Het betrekt medewerkers bij het betreffende doel.
Wat de organisatie feitelijk doet is het goede doel toegang verschaffen tot hun klanten. 
 
Onderzoek

Checkout fundraising is een zeer rendabele vorm van Cause Marketing. Hoe rendabel bleek deze zomer.

Cause Marketing Forum deed een onderzoek naar de grootste checkout campagnes van 2012 in de Verenigde Staten en publiceerde er een rapport over.

Het resultaat was een verbluffende opbrengst van $358 miljoen, bijeengebracht door 63 campagnes die ieder minimaal $1 miljoen opbrachten. 

Vooral goede doelen die zich inzetten voor kinderen bleken erg succesvol te zijn, zij kregen 47% van de opbrengsten.

Continuïteit

Een ander opvallend element aan het onderzoek van CMF was het feit dat veel van de campagnes al vele jaren liepen, in sommige gevallen zelfs al enkele decennia. Het bedrijf  is vrijwel vergroeid met een specifiek goed doel, of heeft er nauwe banden mee. In een incidenteel geval is het bedrijf zelfs oprichter van het goede doel in kwestie.

Nederland

Checkout Fundraising biedt ook in Nederland grote kansen. We kennen het al wel, maar de schaal waarop het in de ons omringende landen ingezet wordt is ons nog vreemd. Hier is in Nederland dus duidelijk ruimte voor groei!

Dus fondsenwervers...aan de slag!


Fondsenwervers opgelet!


Download het whitepaper 'Partnership tussen bedrijven en goede doelen' van Mobillion
Like Fundraiser Online op Facebook!
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten