Toelichting CBF te rooskleurig

Het Centraal Bureau Fondsenwerving heeft gisteren de hoofdlijnen over de cijfers van 2012 gepubliceerd. Nu wisten we die al, dus verbazingwekkend kunnen we het resultaat niet noemen. Het was bepaald geen goed jaar. 

Wat mij nu het meest verbaasd, is de wijze waarop de resultaten gepubliceerd worden en vooral de bijbehorende toelichting. Want dat schiet wat mij betreft toch wel wat tekort.

Hoezo groei?

Het persbericht van het CBF rept over een 'afnemende groei'. Of, om het in hun eigen woorden uit te drukken: 'De baten eigen fondsenwerving namen met 0,7% toe'.

Nu kan ik me daar weinig bij voorstellen. In absolute getallen is het waar, maar aangezien de inflatie in 2012 volgens het CBS 2,5% bedroeg, is er dus feitelijk sprake van een achteruitgang van 1,75%.

Niks 'afnemende groei', de markt krimpt!

Groot versus klein.

Het CBF maakt daarnaast een onderscheid tussen de organisatie die meer dan 2,5 miljoen ophaalden met eigen fondsenwerving, de grote fondsenwervers, en degenen die minder ophaalden.

De grote goede doelen stegen volgens het CBF met 1,1%. Gecorrigeerd voor inflatie daalde hun eigen fondsenwerving dus met 1,37%. De kleineren krompen met 4,3%, gecorrigeerd voor inflatie is dat dus een krimp van 6,63%.

Auw, dat beeld is al heel wat beroerder.

KWF Kankerbestrijding

De grote groeier van 2012 was in absolute bedragen KWF Kankerbestrijding. Bij hen namen, zo blijkt ook uit het jaarverslag 2012 , de baten uit eigen fondsenwerving toe met 12,1 miljoen. Ter indicatie, daarmee is de 'groei van 0,7% voor inflatie' volledig verklaard, want dat bedrag is 0,85% van de totale baten eigen fondsenwerving in 2012 (1.423 miljoen euro)

Anders geformuleerd: Zonder de groei van KWF was de markt voor eigen fondsenwerving zelfs al voor inflatiecorrectie gekrompen!

Alpe d'HuZes

Het CBF verklaart de groei van KWF uit de toegenomen donaties van de Stichting Alpe d'Huzes. Dat klopt, dat was in 2012 een toename van 12 miljoen.

Feitelijk maakte de opbrengstengroei van Alpe d'HuZes in 2012 dus het volledige verschil in de markt. Hetgeen de branche met het oog op 2013 en 2014 extra zorgen zou moet baren!

Kosten Eigen Fondsenwerving

Het persbericht van het CBF rept met geen woord over de ontwikkeling van de kosten van de eigen fondsenwerving. De kosten worden slechts vermeld, niet vergeleken met eerdere jaren. Maar wanneer ik iets dieper in de cijfers duik, moet ik constateren dat ook de kosten toegenomen zijn, en procentueel harder dan de opbrengsten.

Dit betekent dus dat het netto resultaat eigen fondsenwerving nog verder gedaald is!

Krimp

Op 101fundraising zette Reinier Spruit gisteren de ontwikkeling van 224 organisaties op een rijtje, exclusief de nalatenschappen (die overigens ook daalden). Zijn cijfers, gebaseerd op die van het CBF, tonen de ernst van de situatie goed aan.

Van de 100 grootste eigen fondsenwervers (opbrengsten +2,5 miljoen) maakt 40% de inflatie goed. De overige 60% van de organisaties krimpt dus!

Conclusie

Ik concludeerde deze zomer al dat 2012 een slecht jaar was. Net als eerder over 2011 . De crisis raakt dus zeker ook de goede doelen.

Het zou de branche mijns inziens helpen als het CBF eens wat zorgvuldiger naar de formulering van haar persberichten keek en een realistischer beeld van de ontwikkelingen schetst. In deze moeilijke tijd verliezen heel wat mensen in onze sector hun baan en worden minder beneficianten geholpen, terwijl het werk van onze branche juist nu zo vreselijk hard nodig is!

Dan helpt het dus niet om te suggereren dat het allemaal wel meevalt!


Like Fundraiser Online op Facebook!
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten