14 Trends voor fondsenwerving in 2014

Het nieuwe jaar staat voor deur. Een mooi moment om een overzicht te maken van de ontwikkelingen die gaande zijn in de wereld om ons heen en die impact hebben op de fondsenwervende markt.

Dit zijn trends waarmee we het komende jaar, en ongetwijfeld ook de jaren erna, volgens mij meer en meer rekening zullen moeten houden.


 1. Toenemende fondsenwervende competitie tussen goede doelen
  • Met een immer groeiend beroep op de donateur vanuit steeds meer verschillende sectoren in de samenleving (onderwijs, kunst & cultuur, zorg & welzijn) is het onvermijdelijk dat de competitie verhardt. En waar strijd is vallen slachtoffers!
 2. Afnemend donateursvertrouwen
  • We zien het donateursvertrouwen afnemen en er is vooralsnog niets dat er op wijst dat er een een grote kentering op komst is. Sterker nog, zolang de meeste goede doelen zelf onduidelijk blijven over hun maatschappelijke impact, is de kans groot dat het vertrouwen nog veel verder wegebt. En dat heeft rechtstreeks consequenties voor de opbrengsten van de eigen fondsenwerving.
 3. Nieuwe samenwerkingen tussen goede doelen en bedrijven
  • Bedrijven krijgen steeds meer aandacht voor hun maatschappelijke rol, omdat de consument dat van hen verlangt. Die zullen ze zelf invullen óf ze zoeken samenwerking met goede doelen. Maar dan wel een samenwerking op inhoud, die veel verder gaan dan het overmaken van een gift.
 4. Fondsenwervende communicatie wordt 'kleiner'
  • Het zo concreet mogelijk maken van hetgeen je als organisatie doet en bereikt wordt steeds belangrijker. Niet de grote bespiegelingen over hoe de wereld zou moeten zijn, maar de kleine en concrete bewijsvoering voert de komende tijd de boventoon. Voor de donateur geldt: 'Liever één zwaluw in de hand dan tien in de lucht'! 
 5. Mobiel steeds centraler
  • In 2010 werd de iPad geïntroduceerd, tegenwoordig heeft al 45% van de Nederlandse gezinnen een tablet in huis. Het overgrote deel van de Nederlanders bezit inmiddels een smartphone. Mobiel is cruciaal in alle vormen van marketing, dus verwacht niet dat deze ontwikkeling aan goede doelen voorbij gaat. Daar moeten organisaties dus op voorbereid zijn, zowel technisch als communicatief.
 6. Flexibilisering van de donatierelatie
  • We zagen het afgelopen jaar al. De eerste goede doelen, waaronder Unicef en WNF, beginnen te experimenteren met flexibele donatievormen, waarbij de standaard afschrijving van de 'maanddonatie' wat variabeler wordt. In 2014 gaat dit ongetwijfeld meer navolging krijgen. 
 7. Converseren is cruciaal
  • In het bedrijfsleven zie we het. Grote aanbieders worden meer en meer 'conversation compagnies', die continu in gesprek zijn met hun relaties. Het schept een verwachtingspatroon bij mensen waaraan ook goede doelen zullen moeten voldoen. Maar dan moet je interne informatie wel goed en snel ontsloten zijn! 
 8. Toenemende online advertentie mogelijkheden
  • Online advertising groeit nog steeds en zal alleen nog maar belangrijker worden. De online platformen hebben daar immers een groot belang bij. Het geeft goede doelen ook steeds meer de kans hun boodschap doelgerichter te verspreiden.
 9. Storytelling is groeistrategie
  • Voor de verbondenheid van donateur met veel goede doelen geldt: Niet het doel is belangrijk, maar de reis ernaartoe! Ik schreef er al eerder over in Storytelling betrekt mensen echt. Dit is een terrein waar succesvolle goede doelen een verschil kunnen en zullen  maken!
 10. Visuele content belangrijker
  • Het belang van visuele content neemt sterk toe. Dat zien we binnen de huidige, grote sociale platformen als Facebook en Twitter, die steeds 'beeldvriendelijker' worden, maar nog meer door de opkomst van bijvoorbeeld Pinterest, Instagram, Snapchat en Vine.
 11. Online dienstverlening moet ingevuld worden
  • Omdat de donateur online is, zal hij/zij ook steeds meer de online mogelijkheden benutten om te converseren met het goede doel. Men uit onvrede, signaleert misstanden, zoekt de dialoog en geeft feedback online. De bijbehorende dienstverlening zal steeds meer op orde gebracht moeten worden om daar invulling aan te geven. 
 12. De doelgroep verspreidt zich over diverse sociale netwerken
  • De jeugd verlaat Facebook al een tijdje en we zien meer en meer versnippering over verschillende sociale netwerken. Het is een onvermijdelijke trend, die het komende jaar ongetwijfeld sterker zal worden. Omdat het daarnaast voor de meeste mensen ondoenlijke is om hun aanwezigheid op al die verschillende sociale netwerken bij te houden, gaan zij dus ook keuzes maken. Ze beperken zich tot actief bezoek aan slechts enkele platformen. Voor goede doelen betekent het dat 'one-size-fits-all'- oplossingen onder druk komen te staan.  
 13. Mobiel betalen wordt mainstream
  • Het mobiele betaalgedrag verandert. Of het nu om parkeren gaat, denk aan Yellowbrick, of inapp betalingen in iTunes, de drempel tussen aankoophandeling en daadwerkelijke financiële transactie wordt steeds vager. Nog even en we betalen ons bioscoopkaartje door de zaal binnen te lopen met een telefoon in onze zak. Het is een trend die de komende jaren alleen maar voortgezet zal worden, omdat steeds meer mensen en bedrijven het adopteren. Niet alleen het mobiele internet groeit dus, maar ook de transacties zullen meer en meer mobiel plaats gaan vinden en niet noodzakelijk in ons directe zicht.
 14. We blijven in de branche vruchteloos discussiëren over een beter keurmerk
  • Zolang er niemand met een briljant idee op de proppen komt om 'impact' meetbaar te maken op een onderling vergelijkbare wijze, hetgeen mijns inziens onmogelijk is, zal de discussie over keurmerken doorgaan. Totdat we breed willen inzien dat het niet gaat om de regeltjes, maar om de wijze waarop je ze toepast... Like Fundraiser Online op Facebook!
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten