Waardevolle content converteert!

Voor veel organisaties is het een probleem om telkens opnieuw content te produceren. De vraag 'Wat gaan we nu weer doen?' komt steeds opnieuw terug. 

We willen allemaal heel actief zijn op de diverse sociale media, onze website moet dynamisch blijven en we hebben ook nog een e-nieuwsbrief te vullen. Daarvoor is de productie van content noodzakelijk.  

Maar produceren we ook nog de juiste content om het beoogde doel te bereiken?

Nieuws is vluchtig

Veel contentproductie is gebaseerd op kwantiteit. We 'moeten' dagelijks, wekelijks of maandelijks een forse hoeveelheid content produceren en distribueren. Zo hebben we het zelf vastgelegd in onze contentkalenders.

Onder die tijdsdruk kiezen we er (te) vaak voor om voor de hand liggende onderwerpen te pakken voor onze content. Wat is 'hot'? Waar praat iedereen nu over? Hebben we daar een leuke inhaker op?

Een andere optie waarvoor snel gekozen wordt, is een 'nieuwsitem' uit eigen organisatie of de directe omgeving ervan. Wat willen we kwijt? Wat zijn onze voorlichtingsdoelstellingen?

Maar is dit type content ook geschikt om mensen langdurig bij onze organisaties te betrekken? Voldoet het eigenlijk wel aan het beoogde doel? Is dit daadwerkelijk de informatie waarmee je mensen overtuigt om je website te bezoeken, zich te verdiepen in je organisatie, over te gaan tot doneren? Geeft deze content echt een goed beeld van je organisatie?

Het antwoord is: 'Nee.'

Het grote probleem van nieuws is namelijk dat het een korte levensduur heeft.

Weliswaar krijg je, mits de informatie ook echt nieuwswaardig is, een snelle 'boost' in aandacht. Maar die aandacht is wel heel kortstondig. Vrijwel niemand leest een week later de krant van vorige week.

En zo is het ook met content die gebaseerd is op nieuws!

Nieuws is interessant om relaties te laagdrempelig te betrekken, hetgeen bijvoorbeeld in sociale media wel een echt aandachtspunt en daarmee zeker een belangrijke subdoelstelling is, maar engagement is, als het goed is, geen hoofddoelstelling van je online inzet.

Lange termijn visie op content

Een goed doel is geen mediabedrijf. We zijn niet op deze aardbol om mensen van 'het laatste nieuws' te voorzien. Daarvoor gaan ze wel naar de Telegraaf of RTL Nieuws. En we zijn er ook niet om mensen te entertainen.

Voor een goed doel, met vaak beperkte middelen, is productie van 'houdbare content' een groot goed. Het liefst zou je namelijk content willen produceren die jaren later nog altijd bruikbare informatie bevat voor je doelgroep. Informatie waar mensen altijd naar zoeken, die hun vragen beantwoordt.

Dit type content scoort ook vele malen beter in zoekmachines. Omdat het relevante en unieke content is. Uiteindelijk levert het je daardoor veel meer én kwalitatief betere traffic op. Bezoek dat echt geïnteresseerd is in hetgeen je te vertellen hebt. Die de toegevoegde waarde van je organisatie echt zien en die op grond daarvan daadwerkelijk bereid zijn om een langdurige verbinding met je aan te gaan.

Levensduur van content

Mensen willen best kortstondig en enigszins lichtzinnig vermaakt worden. Daar is helemaal niets mis mee. Maar mensen gaan geen band met een goed doel aan omdat het 'mooie plaatjes' toont of leuke grappen' publiceert. Evenmin zijn mensen geïnteresseerd in je nieuwe directeur of bestuurslid, of het nieuwe logo van je organisatie.

Mensen steunen je organisatie omdat je goed werk verricht. Werk dat zij belangrijk vinden, maar waartoe ze zelf niet in staat zijn. Mensen willen de kracht van je programma's zien, je inzicht in de problematiek waarmee jouw doelgroep geconfronteerd wordt. Ze zoeken het resultaat van hun eigen bijdrage. Ze willen erop vertrouwen dat je hun donaties deskundig besteedt. Content die dat aantoont en bevestigt is content die voor hen pas echt waardevol is.

Aandacht voor de waarde van je content is cruciaal voor conversie!

Content die in staat is de vragen van (potentiële) donateurs te beantwoorden, die je werk nader toelicht en je visie verduidelijkt, is content die houdbaar is. En content die converteert!

Houdbare content is waardevolle content!

Niet alleen voor de consument van de content is het waardevol om houdbare content te produceren, ook voor je eigen organisatie is het beter!

Houdbare content heeft namelijk nog een groot voordeel. Je kan er bij tijd en wijle weer opnieuw naar verwijzen. Een goede whitepaper, een onderzoeksrapport, een sterke film, een prachtige fotorapportage, ze blijven jarenlang bruikbaar.

Desnoods moet je dergelijke content periodiek updaten, maar de productiekosten zijn uiteindelijk veel lager dan de kosten van een serie 'nieuwsuitingen' die na enkele uren, of als je geluk hebt na een week, geen toegevoegde waarde meer hebben.

De vraag die je je dus moet stellen luidt: Hoe houdbaar is mijn content? 

Storytelling

Al eerder wees ik op het belang van storytelling. Het is dé manier om mensen bij je organisatie te betrekken. Houdbare content vertelt je verhaal, het laat zien waar je als organisatie mee bezig bent.

Daarom is het van belang een aantal verschillende 'verhaallijnen' te ontwikkelen. Zodat je niet telkens opnieuw het wiel uit hoeft te vinden en iets nieuws moet bedenken, maar een fundament hebt om vanuit te werken als je nieuwe content maakt.

Wat is jullie verhaal?Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten