Goede Doelen Twitter Top 250 [Aug 2014]

Voor de 14e maal zet Fundraiser Online de 250 grootste goede doelen op Twitter op een rijtje.

Het is zomer en traditioneel betekent dat dat er sprake is van afnemende activiteit op Twitter. Dat blijkt dit jaar echter wel mee te vallen. Maar er zijn daarentegen ook dit kwartaal weer enkele opvallende verschillen tussen de diverse organisaties te constateren.

Sommigen groeiden gestaag door, anderen besloten Twitter niet langer in te zetten...Samenstelling

Dit kwartaal rapporteerden opvallend veel organisaties alsnog hun jaarcijfers 2012 (!) aan het CBF, waardoor de waarnemingslijst enige mutaties onderging. In totaal worden nu 438 accounts gevolgd.

Voor de Top 250 had dit slechts enkele consequenties:
 • Er is één nieuwe toetreder: MS-Anders.
 • Er is één organisatie die na enkele jaren van afwezigheid weer toetreedt: Lucille Werner Foundation.
 • Voor twee organisaties wijzigde het account. WSPA veranderde haar naam en daarna ook de naam van het account en de Bas van de Goor Foundation bleek over een ander corporate account te beschikken.
 • Er zijn twee organisaties die de Top 250 niet meer haalden: Nationaal Fonds tegen Kanker en e-Learning for Kids.
 • Om opgenomen te in de lijst zijn nu 330 volgers nodig. Dat was 298 bij de vorige waarneming Nog altijd een bijzonder laag aantal, waaruit blijkt dat het aantal organisaties dat Twitter echt serieus neemt niet substantieel groeit.
Homogene Groep

Omdat de top 250 van samenstelling wijzigt, wordt sinds de eerste waarneming in 2010 een homogene groep van 100 organisaties gevolgd. Daarvan heeft inmiddels 96% een account.

De homogene groep groeide het afgelopen kwartaal naar 515.544 volgers, een toename van (alweer) 7,9%.

Top 250

Over de Top 250 valt het volgende te constateren:
 1. Afnemend groeipercentage van het aantal volgers
  • In het laatste kwartaal groeide het aantal volgers met  67.363 naar een totaal van 1.090.447. Dat is een groei van 6,58%. Alhoewel het percentage afneemt moet daarbij wel geconstateerd worden dat de groei in absolute zin in lijn met het verleden is.
 2. Aantal tweets ongewijzigd
  • Ten opzichte van het vorige kwartaal is het aantal verzonden tweets vrijwel ongewijzigd. Dit kwartaal waren dat er 51.086 tegenover 50.028 een kwartaal eerder. 
 3. Toenemende inactiviteit op Twitter
  • De opvallendste waarneming betreft echter de toename van het aantal (vooral kleine) organisaties dat Twitter de rug toekeert. In het afgelopen kwartaal verzonden 41 organisaties geen enkele tweet meer. Dat is bijna 10% van de waarnemingsgroep! Bij de vorige meting waren dat er nog 34. Het lijkt een trend te worden, waarover het nodige te zeggen valt. In een latere post kom ik hier op terug.
Grote Groeiers

Ook dit kwartaal zijn er weer een aantal organisaties die beduidend beter presteerden dan het gemiddelde. Dit zijn de 10 grootste groeiers van de laatste drie maanden:

Wat vooral opvalt is dat de Top 6 dezelfde organisaties  betreft die we een kwartaal gelden ook als grootste groeiers waargenomen hebben. Het leidt tevens tot de conclusie dat World Press Photo de leidende positie in de Top 250 behoudt. Daarnaast is de groei van Gered Gereedschap, in twee kwartalen van 762 naar nu 9.214 volgers, meer dan opmerkelijk te noemen.

Conclusie

De zomer is traditioneel een rustig kwartaal voor de goede doelen op op Twitter. Dat is nu niet anders, al is het verschil met het voorgaande kwartaal wel minder dan andere jaren.

Wat vooral opvalt is het aantal kleine goede doelen dat niet langer actief is op Twitter. Een verschil dat des temeer duidelijk wordt als we naar de vergelijking met de homogene groep (van grotere goede doelen) kijken. Er ontstaat een significant verschil in groeipercentage, dat vooral terug te voeren is op verminderde activiteit. Volgend kwartaal moet uitwijzen of deze trend zich doorzet.

De lijstVragen over de samenstelling? Kijk hier of mail naar fundraiseronline@sestertius.nl .Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten