15 trends voor fondsenwerving in 2015

Vorig jaar schreef ik 14 trends voor fondsenwerving in 2014 en het werd één van de best gelezen blogpost ooit op Fundraiser Online. Niet in de laatste plaats omdat een groot deel ook bewaarheid werd. Ik had dus toch voor een carrière als orakel moeten kiezen...

Maar alle gekheid op een stokje...met het nieuwe jaar in zicht blijft het goed om vooruit te kijken en te bezien welke ontwikkelingen het komende jaar (en de jaren erna) van impact gaan zijn op ons vakgebied.

Dit zijn 15 trends en ontwikkelingen die ik in ieder geval in de gaten zal houden:

 1. Nieuw validatiestelsel
  • 2015 wordt natuurlijk het jaar waarin de contouren van het nieuwe validatiestelsel ingevuld gaan worden, waarna we ons voor gaan bereiden op de implementatie. Wat gaat het betekenen voor fondsenwerving en fondsenwervende communicatie? Blijft de 25% norm bestaan? Mag er meer of juist minder? De tijd zal het leren...
 2. Lokale doelen wordt belangrijker
  • We zien steeds meer aandacht voor lokale activiteiten bij donateurs. Daar waar de overheid zich terugtrekt en 'de participatiemaatschappij' promoot, richten donateurs zich meer en meer op organisaties die de kwaliteit van hun eigen leefomgeving verbeteren.
 3. Donateurs worden minder trouw aan een organisatie
  • De donateur die maandelijks een vast bedrag laat afschrijven zal voorlopig niet verdwijnen, maar nieuwe donateurs zijn meer geïnteresseerd in korte verbintenissen aan concrete, voor hen begrijpbare, doelen. De ene keer een nieuw clubhuis voor de voetbalvereniging, een paar maanden later het hok van het lokale dierenasiel of de kerstbijdrage aan de voedselbank.
 4. Stapelfinanciering om het doel te bereiken
  • Omdat concrete doelstellingen belangrijker worden, wordt het formuleren én behalen van die doelen ook belangrijker. Daarbij zien we een trend van 'stapelfinanciering', waarbij binnen een project aan verschillende doelgroepen gevraagd wordt aan een bepaalde doelstelling, ieder voor een deel, bij te dragen. Dus zowel aan particuliere donateurs, het bedrijfsleven, vermogensfondsen als subsidieverstrekkers wordt gevraagd een deel van het einddoel op te brengen.
 5. Veranderende rol bestuurders van goede doelen
  • Bestuurders moeten steeds vaker zelf een fondsenwervende taak op zich nemen. Organisaties en individuele personen die substantieel bijdragen aan een concreet doel verwachten van bestuurders dat ze zichtbaar en bereikbaar zijn en willen actief met hen in contact treden. De 'behoudende bestuurder', die fondsenwerving van zich af georganiseerd heeft, wordt daardoor meer en meer een belemmerende factor voor groei.
 6. Nieuwe organisatievormen
  • De wereld om ons heen veranderd hard en dat gaat niet onopgemerkt voorbij aan goede doelen. Het aantal specialisten, vooral in de vorm van zzp'ers, groeit snel in Nederland. Langdurige dienstverbanden nemen daardoor ook snel af. De levensduur van een medewerker is steeds korter en de flexibele schil rondom organisaties groeit hard. Kortdurende, projectgebonden, inzet van mensen, ook fondsenwervers, zal komend jaar snel toenemen. Het vergt voor goede doelen een andere vorm van managen en organiseren.
 7. Toename van cross departementale verbanden
  • Doordat relaties van organisaties, gevoed door online communicatie, steeds vaker totaal verschillende touchpoints met de organisatie hebben, ontstaan intern allerlei nieuwe dwarsverbanden. Ook de boswachter van Natuurmonumenten zit op immers op Twitter. Het doorbreekt traditionele waterscheidingen en zal tot andere verhoudingen tussen functies leiden.   
 8. Crowdfunding groeit hard
  • Crowdfunding krijgt veel aandacht en we hebben het volume de laatste jaren ook meer en meer zien groeien. Dat is een trend die doorzet, mede omdat grote financiers er 'bewijs van draagvlak' in zien. Stapelfinanciering (zie 4.) van een project begint dan ook steeds vaker met crowdfunding.
 9.  Online budgetten stijgen
  • Onveranderd is de trend om online budgetten te zien groeien. De fondsenwerver die nu nog altijd denkt dat online niets oplevert behoort echt tot een uitstervend ras. De 'interne strijd' over zeggenschap en allocatie van online middelen, die nu nog bij veel grotere goede doelen gaande is, zal echter nog wel even voortduren, totdat het kennisniveau van bestuurders verbeterd is.
 10. Mobile first, nu ook voor goede doelen?
  • Het is eigenlijk al geen trend meer te noemen, maar de meeste goede doelen lopen nog altijd fors achter de feiten aan en moeten de mentale en technische switch nog maken. Wordt 2015 het moment waarop dit gebeuren zal? Het is te hopen...
 11. Social sharing
  • Onmiskenbaar was 2014 het jaar van de wereldwijde doorbraak van 'social sharing', alhoewel je het vaak beter aan kan duiden als 'social rental'. Über, Airbnb en vele andere initiatieven domineerden het nieuws. Het zijn 'disruptive initiatives' die je juist ook vanuit de goede doelen sector zou verwachten. Maar daar was het tot nu toe oorverdovend stil op dit terrein. Daar komt in 2015 echter wel verandering in...
 12. Belang van online adverteren neemt toe
  • Om het bereik online te vergroten wordt het steeds belangrijker om online te adverteren. De mogelijkheden daartoe worden steeds uitgebreider voor goede doelen. Facebook en Linked In waren er al, Twitter heeft het afgelopen jaar de mogelijkheden aanzienlijk uitgebreid, Pinterest volgt begin 2015, en SEA (search engine advertising) is inmiddels gemeengoed geworden.
 13. Sociale media versplintert
  • De tijd dat je sociale media strategie slechts bestond uit Facebook en Twitter is definitief voorbij. Hele doelgroepen verlaten deze netwerken en kiezen voor andere sociale media. Dat vraagt om aanpassing van je sociale media strategie. Hoe verwerf je je een positie in nieuwe platformen? Maar ook...hoe monetize je de investeringen in de bestaande platformen voor het te laat is!
 14. Sociale media als 'place of conversion'
  • De afgelopen maanden testen diverse sociale platformen met directe donatiemogelijkheden. Facebook en Twitter zijn er al vergevorderd mee, en zullen waarschijnlijk al in de eerste helft van 2015 een 'buy'/ 'donate' knop lanceren. Waarmee potentiële donateurs dus niet meer naar je website hoeven om te doneren.
 15. Nieuwe betaalwijzen
  • Het is technisch niet echt nieuw, maar doordat Apple bij de introductie van de iPhone 6 zijn weerstand tegen NFC (near field communication) liet varen en tevens ApplePay introduceerde, komt NFC in de komende twee jaar wel heel dichtbij. We gaan nu dus echt betalen met onze mobiele telefoon of andere mobiele gadgets. En dat geeft nieuwe kansen voor fondsenwervers, bijvoorbeeld voor de collecte...

Ik wens alle lezers van Fundraiser Online een goed uiteinde van 2014 en moge 2015 een jaar worden waarin al onze dromen voor een mooiere wereld uitkomen!Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on TwitterGeen opmerkingen:

Een reactie posten