Marketing anno nú

Er zullen altijd nieuwe ontwikkelingen zijn. Over tien jaar ziet onze wereld er heel anders uit. 

Zoals we ons 10 jaar geleden nauwelijks konden voorstellen hoe marketing in 2015 zou zijn, zo moeten we ook niet pretenderen te weten hoe marketing anno 2025 zal zijn.

Succesvolle marketeers hebben het vermogen om in het nú te opereren. En jij fondsenwerver? Bedrijf jij marketing anno nú?

State of the art

Succes in marketing wordt vaak bepaald door degene die als één van de eerste gebruik maakt van nieuw beschikbare mogelijkheden. Dat is in non-profit niet anders als in het bedrijfsleven.

De eerste goede doelen die de computer omarmden en een relatie database bouwden, groeiden snel. De eerste organisaties die e-mail gebruikten namen een voorsprong. Evenals degenen die begonnen met straatwerving of zij die vroegtijdig investeerden in cold calling.

Vandaag, 4 februari, is het 11 jaar geleden dat 'The Facebook' gelanceerd werd. Zij, die Facebook nu nog altijd als een 'modern marketinginstrument' beschouwen waarvan de inzet overwogen moet worden, moeten zich serieus afvragen of ze wel bijgebleven zijn!

Om voorop te (blijven) lopen moet je fondsenwerving 'state of the art' zijn. Een vertaling van hetgeen nu, op dit moment, technisch en juridisch mogelijk is naar concrete actie.

Met de nadruk op nu!

Time to market

In marketing is het altijd al zo geweest dat 'time to market' een cruciale succesfactor is. Hoe sneller je in staat bent nieuwe mogelijkheden te vertalen naar een relevant productaanbod, des te groter de kans op succes.

Zelfs als het product nog niet optimaal is, moet je nú aan de slag met je marketing. Vraag het maar aan Philips, die met de introductie van Video 2000 in de jaren '70 van de vorige eeuw lelijk in de fout gingen. Te lang doorontwikkeld, te lang 'geoptimaliseerd', te laat naar de markt!

Op de hoogte zijn en blijven van marktontwikkelingen én daarop snel reageren bepaalt je time to market. En vergroot je kans op succes drastisch.

Marketing anno 2015

We willen allemaal succesvol zijn. De eerste zijn met een nieuwe ontwikkeling, degene die een wezenlijke verandering in de branche tot stand brengt. Die bakken geld binnensleept bij zijn of haar doel.

Maar we zijn niet succesvol. Hoeveel fondsenwervers in Nederland kunnen daadwerkelijk bogen op het tot stand brengen van een 'marktveranderende actie'?

Dat komt omdat de meeste fondsenwervende organisaties helemaal geen 'marketing anno nu' bedrijven.

Ja, fondsenwervers denken en praten er wel over. Heel veel zelfs. Onderling, op congressen, seminars en in workshops. Maar de stap van denken naar doen wordt niet gemaakt.

Dat heeft veel oorzaken, maar de belangrijkste belemmeringen zitten in je eigen hoofd!

Onzekerheid

Werken aan de grenzen van wat mogelijk is, brengt risico met zich mee. Risico en rendement zijn immers altijd met elkaar in balans. Daar waar veel te halen is, is het risico altijd groter.

Risicomijdend gedrag is niemand vreemd, ook fondsenwervers niet. Liever kopiëren we de successen (en vermijden we de fouten) van anderen. Het is minder stressvol en vergt minder inspanning.

Het is ook wel verklaarbaar. 'We hebben het al zo druk (echt waar?), we moeten targets halen en er is geen ruimte voor een misser.'

Maar is dat niet iets wat we onszelf aanpraten? Is die ruimte er echt niet? Of gaat het eigenlijk om het maken van verkeerde keuzes? Zijn we bang voor persoonlijke repercussies? Als dat zo is, is er maar één oplossing. Wegwezen! Want in een dergelijk klimaat kan je nooit excelleren.

Bij de meeste fondsenwervers is die ruimte er echt wel. Ze gebruiken de ruimte alleen niet. Omdat ze twijfelen, onzeker zijn over hun eigen kennis, rugdekking zoeken of tenminste consensus. Omdat de 'business case' onvoldoende zekerheid biedt over de uitkomst, de investering niet meteen rendeert...

Nog maar een seminar, nog een vergadering...

En terwijl ze daarmee bezig zijn heeft een ander het al wel gedaan.

Anno nu!

Wordt 2015 het jaar van echte verandering?

Voor de meeste fondsenwervers (weer) niet. Omdat ze op de oude voet verder gaan. Marketing bedrijven van 10 jaar geleden en veel praten over de marketing van de toekomst.

Helaas leveren beiden niets op.

Het begint bij doen! Gebruik maken van de mogelijkheden die zich nú aandienen. Voordat een ander het doet. Want die ander komt er, vroeg of laat.

Boven mijn bed hing als kind een poster met de tekst:

'Today is the first day of the rest of your life.'

Het is vandaag 4 februari 2015.

Wat ga jij met de rest van je (marketing)leven doen?

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten