16 Tips om sneller te reageren

De ontwikkelingen in sociale media marketing gaan snel, razendsnel zelfs. 'Snel leren' en 'snel schakelen ' zijn dan ook cruciale eigenschappen van een succesvolle online marketeer. 'Early adaptors' hebben immers een veel grotere kans op succes, maar dan moet je kennisniveau wel meelopen met die voorhoede.

Hoe doe je dat? Iedereen heeft immers tijdgebrek. Hoe blijf je desondanks toch bij in een sector waar zich iedere week nieuwe ontwikkelingen aandienen? Over welke vaardigheden moet je beschikken, hoe moet je je werk organiseren en wat moet je doen, en vooral, laten?

Je kijkt naar de successen van andere organisaties en jaloersheid maakt zich van je meester terwijl  je denkt: 'Wat goed! Zo actueel! Waarom krijgen wij nooit zoiets geweldigs voor elkaar?'

Herkenbaar? Grote kans dat de oorzaak vooral gelegen is in het feit dat de 'time-to-market' van die organisaties veel kleiner is dan die in jouw organisatie. In marketing, ongeacht of het om 'for-profit' of 'not-for-profit' marketing gaat, worden succes en falen vaak bepaald door de snelheid waarmee content naar de consument of donateur wordt gebracht. Want als je niet bij de eersten bent, is het veel moeilijker om aandacht te krijgen en vast te houden, of om je eigen domein te claimen.

Het minimaliseren van je 'time-to-market' is dan ook een heel belangrijke succesfactor voor je online activiteiten. Dus verdient dit al je aandacht. Maar krijgt het die ook?

Het vergt specifieke eigenschappen, vaardigheden en organisatiestructuren om succes tot stand te brengen. Met deze 16 tips kun je de time-to-market aanmerkelijk te verbeteren:

 1. Blijf nieuwsgierig!
  • Misschien wel de meeste belangrijke eigenschap van een succesvolle online marketeer is zijn of haar nieuwsgierigheid en enthousiasme. Iedere ochtend is een nieuwe kans om dingen te leren en uit te proberen. Richt daar je omgeving ook op in. Zorg dat je je primaire informatiebronnen letterlijk bij de hand hebt. Wees proactief!
 2. Organiseer je informatiebronnen efficiënt.
  • Er zijn zoveel informatiebronnen beschikbaar dat je continu keuzes zult moeten maken. Maar wees daar niet te beperkt in. Maak een onderscheid in verschillende soorten informatiebronnen en orden je bronnen naar aandachtsgebieden. Maak bijvoorbeeld een onderscheid tussen 'algemeen nieuws', 'nieuws over techniek', 'specifieke content bronnen' en 'brancheontwikkelingen'. 
 3. Signaleren
  • Om snel te kunnen reageren op actualiteit moet je wel weten wat er gebeurt. Zorg dus voor 'alertering', zodat je een signaal ontvangt als er iets gebeurt waar je mogelijk wat mee kan of moet doen. Het is zo zonde om na een cursusdag 'sociale media' thuis te komen en te zien dat er die dag iets heel belangrijks in het nieuws was over het werk van jouw organisatie. En ja, dat gebeurt echt,  ik heb het van dichtbij meegemaakt!    
 4. Begrijpen en duiden.
  • Grote hoeveelheden informatie absorberen heeft geen zin als je die informatie niet duidt. Wat heb ik hieraan, wat kan ik er nu of in de nabije toekomst mee, wat heeft mijn doelgroep hier aan? Dit soort vragen zul je ieder keer moeten beantwoorden. En als je dat doet kom je er snel genoeg achter dat er bijna geen 'nutteloze informatie' is.
 5. Blijf positief
  • Wanneer de informatieberg groot wordt, hebben veel mensen de neiging die als een last te ervaren. Dit beïnvloedt hun vermogen tot duiding. Wees zeer terughoudend in 'negatieve duiding' van informatie, meestal is het een signaal dat je even afstand moet nemen, iets anders moet gaan doen. Je mist grote kansen als je bij alles denkt, 'weet ik al', 'niet relevant' of 'werkt niet voor onze doelgroep of onze organisatie'.
 6. Minimaliseer de interne bureaucratie
  • Een idee? Zorg dat er zo min mogelijk mensen 'hun plasje' moeten doen. Hoe meer toezicht en overleg noodzakelijk is, hoe uitgebreider de 'social media guidelines' zijn, hoe 'planmatiger' er gewerkt wordt, des te langer is je time-to-market. Niets is zo erg als een idee verloren te zien gaan omdat er eerst 'een plan moest komen', een budget gealloceerd moest worden en de manager voor akkoord moest tekenen. 
 7. Minimaliseer het aantal productieschakels
  • Er gaat vaak ontzettend veel tijd verloren doordat medewerkers niet in staat zijn om ideeën zelf tot content te produceren en te distribueren, maar er ondersteuning van vele anderen voor nodig hebben. Collega's op andere afdelingen, reclamebureaus, website developers, designers, het vertraagt je time-to-market ongelofelijk. Ik heb activiteiten die een uur kosten soms een week zien duren...ja, begin er dan maar niet aan! Wil je snelheid? Doe het dan zelf!
 8. Gebruik efficiënte techniek
  • Zorg dat je de goede programma's en tools gebruikt om je activiteiten uit te voeren. Zowel voor productie van content als voor het efficiënt managen van een online programma geldt dat het niet zonder goede programma's kan. Heb daar dus ook aandacht voor en leer er mee om gaan. Een website waarin het dagen duurt voordat je een landingspage gebouwd hebt is niet acceptabel! Social media management tools als Tweetdeck of Hootsuite zijn noodzakelijk, net als bijvoorbeeld Google Analytics. Evalueer ook waar je tegenaan gelopen bent en wat je nodig zou hebben om het nog sneller/beter te kunnen doen. Tien tegen één ben je niet de eerste met dit probleem en is het tooltje dat je probleem oplost al beschikbaar.   
 9. Durf risico's te nemen
  • Hoe voorzichtiger je bent, des te groter de kans dat iemand anders je voor is. Natuurlijk moet je scherp blijven, maar successen worden zelden aan de vergadertafel gecreëerd. Geef mensen dus ook de ruimte om risico's te nemen. Veranderingen komen alleen tot stand als je nieuwe dingen doet, niet door hetzelfde kunstje te herhalen. Soms is nieuw beter, soms ook niet, maar pas als je het risico genomen hebt om iets anders te doen kan je het resultaat zien.
 10. Het hoeft niet 110% te zijn!
  • Ja, de verantwoordelijken voor branding zijn dit ongetwijfeld niet met mij eens, maar...wees eens wat relaxter als het om vormgeving gaat! 'Tijd' is online echt een belangrijkere factor dan 'perfecte vormgeving'. Natuurlijk moet het zo goed mogelijk, maar niet ten koste van veel tijd. Vaak is 90% meer dan voldoende!
 11. Exploreer nieuwe mogelijkheden
  • Een nieuw sociaal medium? Even uitproberen zodat je begrijpt wat het is en wat je er mee kan loont de moeite. Het is bijvoorbeeld nog altijd onbegrijpelijk hoe weinig goede doelen in Nederland gebruik maken van Google+ en Pinterest. Je neemt een voorsprong door ergens vroeg bij te zijn en het in te zetten, niet door eerst eens af te wachten of het voor anderen succesvol is!  
 12. Test, test, test
  • Moet dit nog uitgelegd worden? De enige manier om snel te leren van wat je doet is door zelf altijd tests in te bouwen. Zodat je tenminste weet waar je de volgende keer meer aandacht aan moet besteden. 
 13. Differentieer kanalen
  • Zorg dat je in sociale media ook blijft differentiëren in het gebruik van de diverse media. Een groot gevaar is om een 'one-trick-pony' te worden. De grote kracht van sociale media is juist het inzetten van verschillende media en het inzetten van verschillende soorten content. Dus niet alleen Facebook of alleen Twitter, en niet alleen foto's of alleen tekst of alleen video's. Als je veelzijdig bent is het veel makkelijker om een goed idee te vertalen naar de juiste content en het juiste medium. Want niets is zo vervelend en tijdrovend als een goed idee niet kunnen lanceren omdat het heel goed werkt op Facebook, maar helaas niet op LinkedIn! 
 14. Evalueer vaak
  • Evalueer alles wat je doet en vertaal het onmiddellijk naar consequenties voor je toekomstige acties. De kunst is niet de cijfers op een rijtje te zetten, de kunst is om de cijfers te vertalen naar toekomstige acties! Liefst die van vanmiddag...
 15. Begin klein
  • Vrijwel alle social-media-succesverhalen zijn klein begonnen, De potentie ervan werd min of meer bij toeval ontdekt. Neem dus niet te veel tijd om 'een grote campagne' te plannen die 'een groot succes' moet worden, maar reageer vooral snel op kleine succesjes! En hoe meer je doet, hoe groter de kans op een succesje.
 16. Pluk laaghangend fruit
  • Veel grote successen worden geboren uit kleine succesjes. Maar veel kleine succesjes worden maar beperkt opgevolgd omdat het intern 'al weer oud nieuws is'. Maar dat kan extern wel eens heel anders liggen. Succesvolle campagne hebben vaak een veel langere houdbaarheid dan intern gedacht wordt. Snelheid aan het begin is goed, maar snel stoppen niet! Stel je voor dat Apple na de eerste Iphone gezegd zou hebben...'we weten nu hoe we een telefoon succesvol moeten maken en verkopen, laten we nu maar eens iets anders gaan doen.'
Het lijkt allemaal zo simpel, maar in de praktijk vergt succesvolle online marketing, ook voor non-profits, een zeer dynamische werkhouding, een grote hoeveelheid vaardigheden en een overdosis enthousiasme. Het zijn ingrediënten die noodzakelijk zijn voor succes!

En tijd? Die is altijd beperkt, bij iedereen....! 


Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter


Geen opmerkingen:

Een reactie posten