12 verklaringen voor de 'rise of local giving'

De trend is onmiskenbaar: 'Local giving' neemt heel hard toe in Nederland!

De overheid heeft de mond vol over 'de participatiesamenleving', maar onderwijl laat de groei van lokale goed doelen zien dat de betrokkenheid van mensen bij hun directe omgeving al groot is en steeds groter wordt.

De vraag is: Wat maakt doneren aan lokale goede doelen eigenlijk zo aantrekkelijk? 

'Local giving', het geven aan goede doelen in de fysiek nabije omgeving van een donateur, is aan een grote opmars bezig in Nederland. Lokale goede doelen springen als paddenstoelen uit de grond.

Waar veel plaatselijke initiatieven in het verleden vooral gefinancierd werden door gemeenten, zien we dat dergelijke organisaties meer en meer op zoek gaan naar andere financieringsbronnen. En met succes!

Waarom kiezen donateurs steeds vaker voor deze initiatieven? Welke elementen spelen een doorslaggevende rol in het beslissingsproces van de potentiële donateur?
 1. Vertrouwen
  • Het donateursvertrouwen is in Nederland nog altijd laag, evenals in de landen om ons heen overigens. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat mensen die wel geven , meer vertrouwen hebben in concrete acties, dicht bij huis, waarvan men het resultaat met eigen ogen kan zien, dan in grote concepten en lange termijn doelstellingen.
 2. Politieke context
  •  De economische crisis van de afgelopen jaren heeft er fors ingehakt. Niet alleen op (inter)nationaal niveau, maar ook op gemeentelijk niveau zijn forse bezuinigingen doorgevoerd. Veel lokale initiatieven, voorheen gefinancierd door een welwillende gemeente, zijn daardoor onder druk komen te staan. De lokale noodzaak is echter niet verdwenen, dus zoeken belanghebbenden andere financieringsmethoden. Potentiële donateurs zien dat ook. Ze verwachten niet langer dat 'de overheid' alles voor haar rekening neemt en nemen zelf de handschoen op.
 3. Zichtbaar & tastbaar
  • Het werk van lokale goede doelen is fysiek letterlijk dichtbij. We kennen de mensen die het werk doen, we zien hoe zij functioneren, we merken het effect van hun inspanningen. Wat er gebeurt is heel zichtbaar en tastbaar. Daarvoor hoef je geen jaarverslag te lezen.
 4. Benaderbaar
  • De fysieke drempel om persoonlijk contact met een lokale organisatie te zoeken is laag. We weten waar ze gevestigd zijn, je kunt er langs fietsen en aanbellen, we spreken hetzelfde dialect, komen uit dezelfde gemeenschap en delen daarin ook andere sociale netwerken.
 5. Verantwoordelijkheid nemen
  • Het werk van het goede doel vindt in de directe sociale omgeving plaats. Doneren aan een lokaal goed doel maakt je eigen omgeving mooier, beter of aangenamer. Het draagt bij aan de kwaliteit van leven in de eigen gemeenschap. Het feit dat je hier aan bijdraagt, bijvoorbeeld als lokale ondernemer, toont dat je niet alleen aan klanten wilt verdienen, maar dat je deelneemt aan en verantwoordelijkheid neemt voor de lokale samenleving.
 6. Herkenbaar
  • De issues die lokaal aangepakt worden, 'leven ook in de gemeenschap'. Ze zijn daardoor herkenbaar voor donoren. Ze zijn zelf geconfronteerd met het probleem of hebben mensen in hun directe omgeving die er mee geconfronteerd zijn en wier wel en wee hen nauw aan het hart ligt.
 7. Eigen belang
  • Niet zelden zien we dat 'eigen belang' wel degelijk een rol speelt op lokaal niveau. De donateur profiteert direct of indirect van de geleverde bijdrage. Een nieuwe kerk, een nieuwe kantine voor de sportvereniging, mantelzorg, de buurtbus, er zijn talloze voorbeelden te noemen waar dit element een doorslaggevende rol speelt bij de donatie.
 8. Status verhogend
  • Actief zijn voor een lokaal goed doel, op welke wijze dan ook, draagt bij aan verhoging van de sociale status. Juist omdat je dezelfde mensen ook weer in andere sociale netwerken tegenkomt, het is immers je leefomgeving, is dit een veel belangrijker element dan op (inter)nationaal niveau.
 9. Invloed
  • Omdat het allemaal zo dichtbij gebeurt, hebben donateurs ook in grotere mate invloed op de besluiten en processen. Ze kennen de mensen, kunnen vragen stellen, uitleg vragen, adviezen geven of zelf ook actief worden. De 'beslissers' zijn nooit ver weg én de beslissers maken zelf ook deel uit van de gemeenschap, waardoor ze dus een groot persoonlijk belang bij draagvlak en consensus hebben.
 10. Communicatiefocus
  • Omdat de werving lokaal plaats vindt, is de kans op confrontatie met een donatieverzoek veel groter. Zeker wanneer het doel in kwestie de lokale communicatie goed op orde heeft. Denk aan stukjes in het lokale suffertje, op de lokale radio of TV, in de winkels of bij de sportclubs. Zelfs op verjaardagsfeestjes en op het schoolplein ontkom je er niet aan. Voor een actieve fondsenwerver is het relatief eenvoudig om met beperkte middelen een hoog confrontatieniveau bij de doelgroep te bereiken.   
 11. Sociale druk
  • Omdat het onderwerp in zoveel sociale netwerkjes een rol speelt, wordt de 'sociale druk' om ook een duit in het zakje te doen voor een potentiële donateur steeds groter. Ook al is de praktijk heel anders, het voelt alsof 'iedereen' het doet en je eigenlijk niet achter kan blijven. 'Zien geven doet geven', speelt op lokaal niveau een grote rol!
 12. Reciprociteit
  • Omdat juist op lokaal niveau de sociale netwerken zo verweven zijn, speelt ook reciprociteit een belangrijke rol. 'Ik beantwoord jouw verzoek om een donatie positief, maar dan doe jij dat volgende maand voor mij'. Het is onverbrekelijk verbonden met geven op lokaal niveau!
Er zijn dus nog al wat verklaringen waarom lokaal doneren aan een opmars bezig is.

Sommigen verklaringen zijn niet nieuw, versterken slechts een bestaande tendens, en veel verklaringen hebben absoluut een onderling verband, staan zelden op zichzelf. Bij elkaar gevoegd levert het echter een patroon op dat het succes van lokaal doneren verklaart!

Is deze lijst uitputtend? Zeker niet! Heb je nog meer verklaringen, voeg ze dan toe in de reacties.

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten